Assessoraments d’Educació Viva

 

 

El CAIEV porta a terme tres tipus d’assessoraments d’educació viva (AEV) destinats tant a centres educatius ordinaris, com a grups de famílies i altres espais educatius.

 

Els assessoraments a centres educatius ordinaris es poden gestionar tant a nivell privat com a través dels plans de formació de zona dels CRPs.

 

Hi ha tres tipus d’assessoraments d’educació viva:

  • assessorament d’introducció a l’educació viva (AIEV), destinat a centres educatius ordinaris, que es realitza durant una o dues semanes de manera intensa a l’escola.
  • assessorament d’aprofundiment en l’educació viva (APEV), destinat també a escoles ordinàries però amb una periodicitat setmanal o quinzenal durant diversos mesos.
  • assessorament singular d’educació viva (ASEV) destinat a escoles, grups de famílies i altres entorns educatius.

 

1. L’AIEV és un assessorament de 15 o 20 hores en què es presenten les bases de l’educació viva. Està destinat al professorat d’un centre educatiu d’infantil i primària i consisteix en una versió reduïda del curs d’introducció a l’educació viva.

 

Aquest assessorament es desenvolupa durant una o dues setmanes durant l’horari escolar al centre educatiu i comporta una organització singular del professorat per tal de poder realitzar un treball grupal intens i continuar alhora atenent adequadament l’alumnat del centre. A més de presentar les bases de l’educació viva, l’AIEV presenta també alguns dels instruments i metodologia de treball de l’assessorament d’aprofundiment, com per exemple, la utilització de l’Índex de Qualitat d’Educació Viva (IQEV) com a eina d’anàlisi, reflexió i planificació d’actuacions.

 

2. L’APEV és un assessorament d’aprofundiment adreçat a centres d’infantil i primària que hagin realitzat ja un assessorament d’introducció a l’educació viva. L’APEV implica un compromís especial per revisar i replantejar-se aspectes profunds tant de les pràctiques organitzatives i pedagògiques quotidianes com de l’actitud envers els infants i les famílies.

 

Les bases de l’APEV són les mateixes que les dels cursos i tallers (partir de les inquietuds dels educadors, aportar vivencials relacionals i amb els materials, reflexionar a partir de la pràctica quotidiana, visitar i conèixer altres experiències, aprofundir en la cohesió del grup des d’una perspectiva sistèmica i concretar les reflexions en acords àgils i compartits), però l’APEV implica un acompanyament molt més intens per part del formador o formadora, amb intervencions compartides també a dins de l’aula i amb la utilització de l’IQEV com a eina de reflexió i planificació d’actuacions col·lectives.

 

L’APEV es desenvolupa durant un matí setmanal o quinzenal amb una part del professorat del centre durant l’horari lectiu i amb tot el professorat durant l’hora d’exclusiva.

 

Tot i que cada assessorament és diferent, podeu llegir el procès seguit per un centre durant un APEV en aquest article.

 

3. L’ASEV és un assessorament a la carta, destinat tant a escoles com a grups de famílies i altres espais educatius que formulen una petició concreta al Craev tant en continguts com en intensitat i compromís.

 

Per a més informació sobre els assessoraments d’educació viva, podeu escriure un missatge a educacioviva@gmail.com

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h