Formacions 2020-21

[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos Pedagògics d’Educació Viva (Presencials)” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]
curs introduccio educacio viva jordi mateu

Curs d’Introducció a l’Educació Viva   (2 grups amb inscripcions obertes a Barcelona)

Inici de la formació a l’octubre 2020

 

És el curs bàsic d’educació viva, on tractem temes com: Bases de l’educació viva, estructures pedagògiques (ambients, projectes, tallers, processos, tasques, etc.; currículum, programació, documentació, i avaluació; models d’escoles vives i organització del dia a dia;  enfocament i materials manipulatius de matemàtiques i lectoescriptura; creativitat i cos;  acompanyament emocional, comunicació, límits, conflictes, i enfocament sistèmic (famílies, relació família – escola, ordres dins de l’equip, etc).

Formadors:  Jordi Mateu. Grup en dissabte i dijous.

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos Pedagògics d’Educació Viva (Telemàtics)” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]

Curs telemàtic d’Educació viva (català)

Inici de la formació al setembre 2020.  Es pot començar la formació en qualsevol moment del curs 2020-21

 

El Curs telemàtic d’educació viva  és una formació a distància que comporta: lectures, vídeos, recursos pedagògics, pràctiques reflexives, pràctiques d’auto observació, i una trobada on line col·lectiva per tema. El curs tracta els temes de: Bases de l’educació viva, estructures pedagògiques (ambients, projectes, tallers, processos, tasques, etc.; currículum, programació, documentació, i avaluació; models d’escoles vives i organització del dia a dia;  acompanyament emocional, comunicació, límits, conflictes, i enfocament sistèmic (famílies, relació família – escola, ordres dins de l’equip, etc); i processos de canvi personals i d’equip.

Formador:  Jordi Mateu

curs metodologies globalitzades educacio viva

Curs Metodologies Globalitzades d’Educació Viva (català)

Inici de la formació al setembre 2020.  Es pot començar la formació en qualsevol moment del curs 2020-21

 

El curs és una formació a distància que tracta els temes de: enfocaments globalitzats en educació viva; currículum, programació i avaluació; models d’escoles vives i estructures pedagògiques (ambients, projectes, ABP, tallers, Processos, rotllanes, tasques, etc.); creació d’ambients d’aprenentatge; creació de materials pedagògics.

Formador:  Jordi Mateu

Curso telemático de Educación viva (castellano)

Inicio de la formación en septiembre 2020.  Se puede empezar la formación en cualquier momento del curso 2020-21

 

El Curso telemático de educación viva es una formación a distancia que comporta: lecturas, videos, recursos pedagógicos, prácticas reflexivas, prácticas de auto observación, y un encuentro on line colectiva por tema. El curso trata los temas de: Bases de la educación viva, estructuras pedagógicas (ambientes, proyectos, talleres, procesos, tareas, etc .; currículum, programación, documentación, y Evaluación; modelos de escuelas vivas y organización del día a día ; acompañamiento emocional, comunicación, límites, conflictos, y enfoque sistémico (familias, relación familia – escuela, órdenes dentro del equipo, etc), y procesos de cambio personales y de equipo.

Formador:  Jordi Mateu

Curso telemático de acompañamiento emocional (castellano)

Inicio de la formación en septiembre 2020.  Se puede empezar la formación en cualquier momento del curso 2020-21

 

El curso está destinado a maestros, educadores / as y familias que desean ampliar su experiencia en el ámbito del acompañamiento socioemocional a niños/as hasta los 12 años. Tratamos temas como: bases para la construcción de una personalidad sana; tipo de vínculos y de acompañamientos; órdenes y desórdenes en las relaciones; la comunicación que une; la expresión de límites y el acompañamiento de conflictos; el acompañamiento de la afectividad y la educación emocional; dinámicas de grupos; actitudes básicas del acompañante.

Formador: Jordi Mateu

Curso telemático de matemáticas (castellano)

Inicio de la formación en septiembre 2020.  Se puede empezar la formación en cualquier momento del curso 2020-21

El curso del módulo 2 de matemáticas empezará el día 10 de octubre.

 

El curso está destinado a maestros, educadores/as y familias que desean ampliar su experiencia en el ámbito del acompañamiento en el aprendizaje de las matemáticas a niños/as hasta los 12 años. El curso está divido en dos módulos que se pueden hacer por separado, o realizar el curso entero.

 

En el curso telemático de matemáticas módulo 1 se trabajaran recursos y contenidos de las etapas de infantil y ciclo inicial de primaria.

Formadora: Laura López

 

En el curso telemático de matemáticas módulo 2 se trabajaran recursos y contenidos de las etapas de ciclo medio y superior de primaria.

Formadora: Laura López

Curso telemático de Lecto Escritura (castellano)

Inicio de la formación en octubre 2020

 

Es una formación teórica y vivencial para comprender en profundidad el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en sus diferentes etapas y formas y adquirir recursos para poder acompañarlo de forma vivencial, global y significativa. Reflexionaremos sobre los procesos madurativos del cerebro y sobre cómo ayudar a los niños y niñas a desarrollar unas buenas bases cognitivas.

Formadora: Maria Castellana

Curso Telemático de Lenguaje Oral (castellano)

Inicio de la formación en enero 2021

 

Curso práctico orientado a adquirir una comprensión profunda del papel de la oralidad en la adquisición de la competencia lingüística, el aprendizaje de la lectoescritura y el desarrollo de las estructuras cognitivas. Ofreceremos recursos pedagógicos y estrategias educativas para trabajar el lenguaje oral de forma global, significativa y vivencial. Reflexionaremos sobre cómo funciona el cerebro de los niños y niñas y sobre cómo podemos hacer propuestas que vayan a favor de su maduración.

Formadoras: Maria Castellana y Vicky Mateu

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos d’Educació Viva per Etapes” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]
curs etapa secuandaria educacio viva

Curs d’Educació viva a secundària

Inici de la formació a l’octubre 2020

 

El curs és una introducció a l’educació viva per a l’etapa de secundària i tracta temes com: característiques de l’adolescent; comunicació conscient; l’acompanyament emocional; tutoria i dinàmiques de grup; els aprenentatges; pedagogia sistèmica; acompanyament de la sexualitat; acompanyament de la tecnologia; i processos de canvi.

Formadors: Victor Alegre i Celeste Vaiana

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos d’Ámbits” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]
curs monografic lecto escriptura educacio viva

Curs monogràfic de lecto-escriptura

Inici de la formació a l’octubre 2020

 

Curs d’aprofundiment en l’acompanyament de la lectoescriptura activa per a les etapes d’infantil i primària, Al curs es presenten enfocaments, materials i molts recursos de l’àrea per a cada mòdul: etapa d’infantil i cicle inicial; i cicle mitjà i superior.
El curs es pot fer sencer o per mòduls.

Formadors: Maria Castellana, Marta Moreno, Dani Rius i Jaume Centelles.

Curs monogràfic de matemàtiques

Inici de la formació al Març 2021

 

Curs d’aprofundiment en les matemàtiques actives per a les etapes d’infantil i primària. A cada sessió es presenten molts materials i recursos per a cada cicle educatiu. El curs es pot fer sencer o per mòduls: infantil – cicle inicial; i cicle mitjà – superior.

Formadora: Laura López

Curs d’Educació viva a la natura, Petjades

Inici de la formació a l’octubre 2020

 

El curs ens apropa a comprendre i vivenciar el valor de la natura en el desenvolupament i el benestar dels infants 0-12 anys. Ens proporciona recursos per aprofitar els aprenentatges que ens ofereix i ens ajuda a entendre com preparar, equipar i mantenir la seguretat i el confort del grup en un espai natural. Adquirirem habilitats i coneixements pràctics i teòrics que podrem dur a terme en la nostra realitat professional.

Formadores: Maria Castellana i Vicky Mateu

educacio viva artistica

Curs monogràfic d’educació artística

Inici de la formació al febrer 2021

 

El curs vol oferir una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants, i vol afavorir que els participants coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.

Formadora: Marta Berrocal

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos d’Acompanyament, Criança i Família” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]
curs vivencial acompanyament emocional educacio viva

Curs vivencial d’acompanyament emocional

Inici de la formació al febrer 2021

 

El curs està destinat a famílies i persones que desitgen ampliar la seva experiència en l’àmbit de l’acompanyament a infants fins als 12 anys. A cada sessió, a més de continguts programats, acompanyem situacions personals. També hi ha dues sessions gratuïtes amb fills/es a Ca l’Aulet.

Formador: Jordi Mateu

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Cursos de Recursos per a l’Educació Viva” el_id=”https://caiev.com/”][qode_advanced_tabs][qode_advanced_tab]
curs recursos emocionals educacio viva

Curs de Recursos Emocionals

Inici de la formació al febrer 2021

 

Curs en que a cada sessió es presenten enfocaments i recursos per a l’educació emocional i l’acompanyament de l’afectivitat: la comunicació no violenta; art i emocions; contes infantils; la gestió emocional des dels 4 arquetips; la pedagogia sistèmica; els jocs marcials interns; la psicomotricitat Aucouturier.

Equip Caiev i col·laboradors experts en cada àmbit.

Sessions individuals de Recursos Emocionals

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h