Curs Acompanyament Emocional per Educadors 2020-21

DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs d’acompanyament emocional per a educadors/es està destinat a mestres, educadors/es i altres persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en l’àmbit de l’acompanyament a infants fins als 14 anys.

El curs té una orientació molt pràctica. La meitat de cada sessió està dedicada a l’anàlisi de casos reals que les persones participants estan vivint. La resta de la sessió està dedicada a una temàtica central per a l’acompanyament afectiu i socioemocional dels infants en entorns escolars.

 

 

 

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partirem de dinàmiques grupals per poder experimentar i observar-nos. A partir d’aquí, reflexionarem sobre el significat d’aquestes observacions.

 

Anàlisi de situacions

Cada sessió dedicarem la meitat del temps a què els assistents aportin situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal de representar-los i/o reflexionar sobre l’acompanyament adequat.

 

Referents teòrics

Prèviament a cada sessió els participants tindran un material de lectura amb els conceptes claus de cada tema. Durant la sessió, es farà referència a aquests conceptes però no es dedicarà gaire temps a la seva explicació per tal de donar espai a la vivència, la reflexió i l’anàlisi de casos reals.

1a sessió: Bases de l’acompanyament adequat: com em situo amb tu

 • Tipus de vincles i tipus d’acompanyament
 • Necessitats vitals dels infants a diferents edats
 • Els 6 pilars de l’educació i de la relació sanes
 • Tres moments en l’acompanyament
 • Anàlisi de casos d’acompanyament emocional I

 

2a sessió: Els des/ordres a l’entorn familiar i les entrevistes amb famílies: com estem situats tots plegats

 • Dinàmiques relacionals típiques a la família nuclear
 • Dinàmiques relacionals a la pròpia família i a la família actual
 • El lloc adequat de cadascun en la relació amb els germans, en la relació amb els avis, en les separacions, i en la relació amb noves parelles amb i sense fills/es
 • Relacions i entrevistes amb les famílies
 • Anàlisi de casos d’acompanyament emocional II

 

3a sessió: La comunicació que obre possibilitats: què busco en la com-uni-cació amb tu

 • Els dos registres en tot acte comunicatiu
 • L’expressió de límits amb amor i claredat
 • Tipus d’escoltes i el relat enfortidor
 • Anàlisi de casos d’acompanyament emocional III

 

4a sessió: L’actitud en l’acompanyament de conflictes i el sentiment d’amor: què sóc jo amb i sense tu

 • 5 actituds freqüents en l’acompanyament dels conflictes
 • Estratègies per a l’acompanyament dels conflictes
 • El sentiment d’amor i de desamor. Conflictes socioafectius.
 • Anàlisi de casos d’acompanyament emocional IV

 

5a sessió: L’educació emocional i l’acompanyament de les emocions bàsiques

 • Conceptes claus: sensacions, afectes, emocions, sentiments, pensaments i metapensaments emocionals
 • Sentit i significat de cada emoció bàsica: por, ràbia, tristesa, fàstic, alegria
 • Els programes d’educació i d’intel·ligència emocional
 • Anàlisi de casos d’acompanyament emocional V

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

El reconeixement del curs d’acompanyament emocional es presentarà al Departament d’Ensenyament amb 30 hores per a aquest curs (20 presencials i 10 de treball personal). El Departament ofereix reconeixement a les persones que compten amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciades amb la capacitació pedagògica acabada. Per a la resta de persones, l’associació CAIEV ofereix també una certificació pròpia de 30 hores de formació.

El formador del curs és en Jordi Mateu, mestre d’infantil i primària a l’escola pública durant 21 anys, assessor del Departament d’Ensenyament durant 9 anys, vinculat amb escoles lliures i alternatives durant 15 anys, director del Caiev durant 8 anys i de l’espai educatiu Ca l’Aulet durant 4 anys, pare de 4 fills de 18, 9, 7 i 5 anys.

El curs es desenvolupa durant 5 sessions, una al mes, en horari de tarda – vespre de dissabte, de 16 a 20 hores, a Barcelona. 

Podeu veure el calendari de les sessions en el següent enllaç:  calendari cursos

El preu del curs és de 225 euros. El pagament del curs es farà amb rebut domiciliat abans de començar el curs.

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h