Curso Introducción Educación Viva (Catalán) 2020-21

curs introduccio educacio viva jordi mateuEl curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(i) Les bases en l’acompanyament pedagògic i emocional,

(ii) Els aprenentatges autònoms i guiats, i

(iii) Els processos creatius i expressius.

 

 

 

 

 

 

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

 

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

 

Formació teòrica

 

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual Moodle, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

 

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

 

Materials, experiències i recursos

 

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

 

 

Treball personal i en grup

 

Per a cada sessió hi ha unes propostes de lectura i aprofundiment de treball personal, i també hi ha unes tasques a realitzar en petits grups al llarg del curs.

MÒDUL I: Les bases en accompanyament

 

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

 

 

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva i patrons d’acompanyament

 

 • Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
 • Tipus d’acompanyament
 • Cura dels processos de vida
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament
 

Sessió 2: L’acompanyament en la comunicació i l’expressió de límits 

 

 • Bases de la comunicació que uneix
 • Intervencions que enforteixen
 • Aspectes claus per a l’expressió de límits sense judici
 

Sessió 3: L’acompanyament emocional i en els conflictes

 

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i l’acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors
 • L’acompanyament en els conflictes
 

Sessió 4: La relació amb les famílies i l’enfocament sistèmic a les escoles

 

 • L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
 • Els ordres de l’amor en les relacions
 • L’acompanyament al creixement de les famílies
 

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

 

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra.

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

 

 

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques

 

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Ambient, recursos i materials de matemàtiques
 

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació

 

 • Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura
 

Sessió 7:  Currículum, programació i avaluació. Estructures pedagògiques I

 

 • Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació
 • Eestructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectres, ABP, tasques diversificades, rotllanes, processos, etc.
 • Models d’escoles vives i organització del dia a dia. 
 

Sessió 8: L’activitat autònoma als ambients. Estructures pedagógiques II

 

 • Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
 • Estructures pedagògiques II: aprofundiment en les estructuress pedagògiques
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament
 

MÒDUL III: Processos creatius i expressius

 

La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

 

 

Sessió 9: Creativitat i expressió

 

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat
 • Cosmovisió de l’educació viva

 

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs
 
 
Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç: Normativa curs 2020-21

El Caiev, com cada any, presentarà el Curs d’Educació Viva al Departament d’Educació com a formació permanent del professorat per al curs 2020 21. El Departament ha atorgat sempre en el passat, un certificat de 100 hores (que es distribueixen al llarg de l’any en 50 hores presencials, 20 de treball d’equip i 30 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI). 

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

Hi ha grups a Barcelona en dissabte i entre setmana. Podeu veure el calendari, horaris i llocs on es realitza el curs dels grups que tenen disponibilitat en el següent enllaç:  Grups Curs d’Educació Viva

El preu de cada sessió és de 55 euros, que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
 • El dia 1 de gener. Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou dos sessions i l’import és de 110€.

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

IMPORTANT: LEs COMANDES S'HAN DE FER PER SEPARAT

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h