Curs monogràfic d’Educació artística

Curs 2019-20

Places disponibles

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

 A l’àrea d’educació artística sovint no se li atorga la importància que li correspon en el desenvolupament integral dels infants i se li dedica poc temps a l’escola.

 

Des de l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament del llenguatge artístic dels infants propiciant vivències i experiències estimulants i enriquidores que contribueixin a fer créixer les seves capacitats i habilitats, i respectin el ritme i la idiosincràsia de cada nen. 

 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Tinguin una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants.
 • Coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.
 • Siguin conscients de la importància de desenvolupar processos de treball que incloguin diverses activitats i tinguin un enfocament competencial.
 • Aprenguin a utilitzar materials de manera creativa i innovadora.
 • Eixamplin el seu coneixement sobre art en general i sobre art contemporani en particular i coneguin algunes tendències i artistes. 
 • Posin en pràctica processos artístics i experimentin en primera persona algunes propostes.
 • Gaudeixin de l’experiència de crear i compartir amb altres companys i s’enriqueixin amb l’intercanvi d’idees i propostes.   
 • Comparteixin vivències i emocions.

CONTINGUTS

 

 •  El currículum de visual i plàstica. Dimensions de l’àrea, continguts i competències bàsiques.
 • Criteris d’avaluació.
 • Metodologia de planificació. El treball a partir de 5 macro-conceptes: observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació.
 • Punts de partida per desenvolupar propostes. Possibilitats i alternatives.
 • La importància del procés versus el resultat.
 • Creativitat i imaginació. Llibertat.
 • Art i artistes. Inspiracions, models i referents.
 • Elements bàsics del llenguatge visual: Línia, color, forma, textura, espai i composició. El treball en dues i tres dimensions. 
 • Materials i procediments artístics convencionals i contemporanis.
 • El llenguatge plàstic en altres àrees de coneixement. Connexions i relacions
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup.

1a sessió: Enfocament del bloc de visual i plàstica

 • Objectius i criteris d’avaluació.
 • Dimensions, continguts i competències.
 • Conceptes propi de l’àrea 2d i 3d
 • Espais de dinamització

 

2a sessió:  punts de partida i connexions

 •  Metodologia de planificació. Expansió i concreció.
 • Recorreguts i processos. Establiment de connexions
 • Enunciats i propostes. Respostes infinites.

 

3a sessió: art i artistes, referents

 •  Art i artistes. Referents i estímuls.
 • Acostament a l’art contemporani. Emoció, concepte i tècnica.
 • Artistes i obres  (concepte/ material/ tipologies d’obra i formats artístics: collage, assemblatge, instal·lacions, performances, ambients, etc.)

 

4a sessió: materials i procediments I

 • Materials artístics convencionals i no convencionals. Usos i possibilitats.
 • Característiques tècniques i procediments artístics.
 • Explorar i crear.

 

5a sessió: materials i procediments II

 • Materials artístics inespecífics. Aspectes conceptuals i atribucions de significat.
 • Característiques tècniques i procediments artístics
 • Explorar i crear. 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Caiev, com cada any, presentarà el Curs Monogràfic d’Educació Artística al Departament d’Educació com a formació permanent del professorat per al curs 2020 21. El Departament ha atorgat sempre en el passat, un certificat de 30 hores per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI). 

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORA DEL CURS

La formadora del curs és la Marta Berrocal.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS I LLOC

El calendari i lloc de la formació el trobareu en el següent enllaç:  calendari del curs.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 165€.
 • El dia 1 d’Abril. Inclou dues sessions i l’import és de 110€

 Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h