Curs Monogràfic de Lecto-Escriptura 2020-21

curs monografic lecto escriptura educacio vivaMOTIVACIONS I OBJECTIUS


L’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua escrita és una de les tasques escolars a la qual se li dedica més temps. Des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.
Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Coneguin les bases teòriques actuals sobre el desenvolupament i aprenentatge de la llengua escrita, així com les característiques lingüístiques del text escrit
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de llengua escrita per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i de l’escriptura i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin títols de literatura infantil i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

 

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita
 • Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure
 • El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva
 • Activitats de grafisme funcional i tipologies de lletres
 • La llengua oral i la creació de situacions comunicatives
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa
 • Narracions orals i literatura infantil
 • Tallers d’escriptura creativa: textos narratius, descriptius, expositius, instructius, poètics, conversacionals, etc.
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència escrita
 • Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i el seu acompanyament

MÒDUL I: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL

 

1a sessió: Comunicació i llenguatge oral. El desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques.

Formadora:  Maria Castellana

 • El desenvolupament del cervell en l’etapa d’infantil i primària.
 • Les estructures cognitives bàsiques i el seu paper en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Quan està l’infant preparat per llegir i escriure? Fites de maduresa i fase sensible.
 • El llenguatge oral: comprensió i expressió oral, habilitats comunicatives.
 • L’adult com a model comunicatiu. L’espai del cercle.

 

2a sessió:  L’aprenentatge vivencial de la lectura

Formadora:  Maria Castellana

 • Què significa llegir. La lectura global significativa. El rol de l’adult.
 • Etapes de desenvolupament de la lectura.
 • Acompanyar els inicis de la lectura. Tipus de lletra i tipologies textuals.
 • La lectura dialògica i la comprensió lectora. La narració de contes orals.
 • Creació i dinamització de l’espai de Biblioteca.
 • Propostes de lectura. Criteris d’anàlisi i crítica de literatura infantil.

 

3a sessió: L’aprenentatge vivencial de l’escriptura

Formadora: Maria Castellana

 • Què significa escriure. L’escriptura global significativa.
 • Etapes del desenvolupament de l’escriptura.
 • Acompanyar l’escriptura de lletres. El treball amb el traç. Tipus de lletra.
 • El desenvolupament de l’expressió escrita.
 • El treball amb l’ortografia: quan, com i per què.
 • Valoració i autocorrecció en el procés d’escriptura. El rol de l’adult.

 

4a sessió: Recursos pedagògics I: materials, propostes i ambients pel desenvolupament de la lectoescriptura.

Formadora: Maria Castellana

 • Propostes d’activitats i materials adequats al procés.
 • Autocreació i autogestió de recursos amb el grup d’infants.
 • Jocs i recursos lingüístics.
 • Com generar propostes globals i vivencials per l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Revisió d’ambients: l’espai de biblioteca, l’espai gràfic, els espais comunicatius.
 • Criteris d’avaluació i valoració de l’adequació de recursos.

 

MÒDUL II: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR

 

5a sessió: Desenvolupament de la llengua escrita al cicle mitjà i al cicle superior i organització d’aula
Formador:  Jordi Mateu

 • Estructuració de la llengua al cervell. Apunts de les ciències cognitives per a aquesta edat
 • Funcions de la llengua oral i escrita
 • Etapes de desenvolupament, currículum, competències i avaluació al cicle mitjà i superior
 • Organització de l’aula i dinàmica del grup: ambients, racons, temps de grup, tallers, processos, etc.

 

6a sessió: Llengua oral i escrita al cicle mitjà
Formadors:  Marta Moreno i Dani Rius

 • Estratègies mentals de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita al cicle mitjà
 • Pla escolar de foment de la lectura i l’escriptura

 

7a sessió: llengua oral i escrita al cicle superior
Formadors:  Marta Moreno i Dani Rius

 • Tipologies textuals
 • Jocs i propostes de llengua oral i de llengua escrita al cicle superior
 • Acompanyament a les dificultats en l’adquisició de la llengua escrita

 

8a sessió: La literatura infantil i juvenil
Formador:  Jaume Centelles

 • La narració de contes orals a l’etapa de cicle mitjà i superior
 • El taller d’escriptura creativa
 • Criteris d’anàlisi i crítica de literatura infantil i selecció de títols 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

El curs sencer esta en procés de reconeixement per un total de 70 hores de formació per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Si el curs es fa per mòduls, cada mòdul comptarà amb un reconeixement de 35 hores de formació. 

El Departament atorga un certificat de formació permanent a a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

El curs esta coordinat per en Jordi Mateu i està facilitat pels següents professionals; Maria Castellana, Marta Moreno, Dani Rius, i Jaume Centelles. Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

Podeu consultar el calendari, horaris i lloc del curs en el següent enllaç:  Calendari cursos

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou quatre sessions i l’import és de 220€

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa delurs a l’inici del segon mòdul, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

En aquest pas se’t recolliran les dades bancaries per fer el pagament domiciliat. Apareix el preu total del curs a nivell informatiu, no s’ha de pagar res en aquest moment.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h