Curs Monogràfic de Matemàtiques 2020-21

[button size=”big_large” target=”_blank” hover_type=”default” text=”COVID-19″ link=”https://caiev.com/preguntes-frequents-sobre-un-possible-confinament-a-linici-del-curs/” border_color=”#76b290″]
[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Informació general”]

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

Us convido a iniciar un nou viatge matemàtic, a apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, coneixent diferents recursos i jocs manipulatius, així com, una altra manera d’estar i acompanyar aquesta àrea tan bonica d’aprenentatge.
Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.
Us proposo redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.  Apoderar-nos de les nostres capacitats matemàtiques.

El procés d’aprenentatge de les matemàtiques, des de l’educació viva, el plantegem com un procés que té lloc de manera respectuosa amb els ritmes i els interessos de cada infant.   I a la vegada, optem per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa
 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.  Encara que són eminentment pràctiques.

 

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada bloc: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament
[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Contingut de les sessions”]

MÒDUL I

LES MATEMÀTIQUES FINS ALS 8 ANYS

Educació Infantil i Cicle Inicial de primària

 

1a sessió: Primer cicle d’educació infantil

 • Presentació del curs
 • L’etapa 0-3 (Magda Solera)
 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic dels 0 als 3 anys
 • Materials i propostes a les escoles bressol
 • Presentació de la tasca a fer durant el curs

 

2a sessió:  Bloc de numeració i càlcul des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic fins als 7 anys
 • Anàlisi del currículum i dels continguts marcats per les matemàtiques
 • Aprenentatge autònom als ambients
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul.  Nombres i operacions

 

3a sessió: Blocs de mesura i probabilitat i estadística des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pels blocs de mesura i de probabilitat i estadística
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma

 

4a sessió:  Bloc d’espai i forma des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pel bloc d’espai i forma
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma

 

5a sessió:  Bloc de relacions i canvi des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pel bloc de relacions i canvi
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de relacions i canvi
 • Presentació individual per part dels assistents de la tasca feta durant el curs
 • Cloenda del curs

 

Magda Solera, col·laboradora en la primera sessió, mòdul 1

Laura López, formadora del mòdul 1

 

MÒDUL II

LES MATEMÀTIQUES DELS 8 ALS 12 ANYS

Cicle Mitjà i Superior de primària

 

6a sessió:  L’aprenentatge de les matemàtiques a cicle mitjà i superior de primària

 • Presentació del curs
 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic dels 8 als 12 anys
 • Anàlisi del currículum i dels continguts marcats per les matemàtiques
 • Aprenentatge autònom als ambients.
 • L’avaluació de les matemàtitques manipulatives i competencials
 • Presentació de la tasca a fer durant el curs

 

7a sessió:  Bloc de numeració i càlcul a cicle mitjà de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul a cicle mitjà
 • Evolució del material de càlcul, des del més concret al més abstracte

 

8a sessió:  Bloc de numeració i càlcul a cicle superior de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul a cicle superior
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’estadística i atzar

 

9a sessió:  Bloc d’espai i forma a cicle mitjà i superior de primària.  Propostes de Tecnologia i Matemàtiques

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma a cicle mitjà i superior
 • Propostes per treballar les matemàtiques en l’espai de tecnologia

 

10a sessió:  Blocs de mesura i relacions i canvi a cicle mitjà i superior de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de mesura
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de relacions i canvi
 • Presentació individual per part dels assistents de la tasca feta durant el curs
 • Cloenda del curs

 

Atenea Girol, col·laboradora en la novena sessió, mòdul 2

Laura López, formadora del mòdul 2 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Reconeixement”]

El Caiev, com cada any, presentarà el monogràfic de matemàtiques com a formació permanent del professorat per al curs 2020-21.  Aquest any, el monogràfic de matemàtiques es presentarà per 45 hores per mòdul (90 hores si fas el curs sencer), que es distribueixen en 30 hores presencials i 15 hores de treball personal per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI).

Les persones que no compleixin aquest requisit rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]
[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Formadors del curs”]

La formadora del curs de matemàtiques és la Laura López.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV, així com de les col·laboradores.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Horaris i lloc”]

Podeu consultar el calendari, horaris i lloc del curs en el següent enllaç:  Calendari cursos

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Preu i forma de pagament”]

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament és per mòdul.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou cinc sessions (primer mòdul) i l’import és de 275€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou cinc sessions (segon mòdul) i l’import és de 275€

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs abans de l’inici de cada un dels 2 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Inscripció”]

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

[button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” link=”https://caiev.com/producte/subscripcio-anual-amic-caiev/” text=”1.Subscripció Amic Caiev” background_color=”#73aa8a” color=”#ffffff” hover_background_color=”#6b6b6b” border_color=”#ffffff”]

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

En aquest pas se’t recolliran les dades bancaries per fer el pagament domiciliat. Apareix el preu total del curs a nivell informatiu, no s’ha de pagar res en aquest moment.

[button target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”center” link=”https://caiev.com/producte/curs-monografic-matematiques/” text=”2.Inscripció al Curs Monogràfic de Matemàtiques” background_color=”#73aa8a” color=”#ffffff” hover_background_color=”#6b6b6b” border_color=”#ffffff”]
[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h