Curs Monogràfic de Matemàtiques 2020-21

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

Us convido a iniciar un nou viatge matemàtic, a apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, coneixent diferents recursos i jocs manipulatius, així com, una altra manera d’estar i acompanyar aquesta àrea tan bonica d’aprenentatge.
Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.
Us proposo redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.  Apoderar-nos de les nostres capacitats matemàtiques.

El procés d’aprenentatge de les matemàtiques, des de l’educació viva, el plantegem com un procés que té lloc de manera respectuosa amb els ritmes i els interessos de cada infant.   I a la vegada, optem per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa
 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.  Encara que són eminentment pràctiques.

 

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada bloc: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament

MÒDUL I

LES MATEMÀTIQUES FINS ALS 8 ANYS

Educació Infantil i Cicle Inicial de primària

 

1a sessió: Primer cicle d’educació infantil

 • Presentació del curs
 • L’etapa 0-3 (Magda Solera)
 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic dels 0 als 3 anys
 • Materials i propostes a les escoles bressol
 • Presentació de la tasca a fer durant el curs

 

2a sessió:  Bloc de numeració i càlcul des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic fins als 7 anys
 • Anàlisi del currículum i dels continguts marcats per les matemàtiques
 • Aprenentatge autònom als ambients
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul.  Nombres i operacions

 

3a sessió: Blocs de mesura i probabilitat i estadística des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pels blocs de mesura i de probabilitat i estadística
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma

 

4a sessió:  Bloc d’espai i forma des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pel bloc d’espai i forma
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma

 

5a sessió:  Bloc de relacions i canvi des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum pel bloc de relacions i canvi
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de relacions i canvi
 • Presentació individual per part dels assistents de la tasca feta durant el curs
 • Cloenda del curs

 

Magda Solera, col·laboradora en la primera sessió, mòdul 1

Laura López, formadora del mòdul 1

 

MÒDUL II

LES MATEMÀTIQUES DELS 8 ALS 12 ANYS

Cicle Mitjà i Superior de primària

 

6a sessió:  L’aprenentatge de les matemàtiques a cicle mitjà i superior de primària

 • Presentació del curs
 • L’aprenentatge del llenguatge matemàtic dels 8 als 12 anys
 • Anàlisi del currículum i dels continguts marcats per les matemàtiques
 • Aprenentatge autònom als ambients.
 • L’avaluació de les matemàtitques manipulatives i competencials
 • Presentació de la tasca a fer durant el curs

 

7a sessió:  Bloc de numeració i càlcul a cicle mitjà de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul a cicle mitjà
 • Evolució del material de càlcul, des del més concret al més abstracte

 

8a sessió:  Bloc de numeració i càlcul a cicle superior de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de numeració i càlcul a cicle superior
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’estadística i atzar

 

9a sessió:  Bloc d’espai i forma a cicle mitjà i superior de primària.  Propostes de Tecnologia i Matemàtiques

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc d’espai i forma a cicle mitjà i superior
 • Propostes per treballar les matemàtiques en l’espai de tecnologia

 

10a sessió:  Blocs de mesura i relacions i canvi a cicle mitjà i superior de primària

 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de mesura
 • Propostes i recursos per l’acompanyament del bloc de relacions i canvi
 • Presentació individual per part dels assistents de la tasca feta durant el curs
 • Cloenda del curs

 

Atenea Girol, col·laboradora en la novena sessió, mòdul 2

Laura López, formadora del mòdul 2 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

El Caiev, com cada any, presentarà el monogràfic de matemàtiques com a formació permanent del professorat per al curs 2020-21.  Aquest any, el monogràfic de matemàtiques es presentarà per 45 hores per mòdul (90 hores si fas el curs sencer), que es distribueixen en 30 hores presencials i 15 hores de treball personal per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI).

Les persones que no compleixin aquest requisit rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

La formadora del curs de matemàtiques és la Laura López.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV, així com de les col·laboradores.

Podeu consultar el calendari, horaris i lloc del curs en el següent enllaç:  Calendari cursos

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament és per mòdul.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou cinc sessions (primer mòdul) i l’import és de 275€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou cinc sessions (segon mòdul) i l’import és de 275€

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs abans de l’inici de cada un dels 2 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

En aquest pas se’t recolliran les dades bancaries per fer el pagament domiciliat. Apareix el preu total del curs a nivell informatiu, no s’ha de pagar res en aquest moment.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h