Curs de Recursos Emocionals 2020-21

[button size=”big_large” target=”_blank” hover_type=”default” text=”COVID-19″ link=”https://caiev.com/preguntes-frequents-sobre-un-possible-confinament-a-linici-del-curs/” border_color=”#76b290″]
[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Informació general”]

curs recursos emocionals educacio vivaMOTIVACIONS
L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement de diverses eines i recursos per a l’acompanyament emocional i el creixement integral dels nens.

La infància és un període molt significatiu en la construcció de la personalitat. Cada persona neix amb un temperament propi i al llarg dels primers anys de vida es va configurant el nostre caràcter en base a les vivències que tenim. Sovint aquestes vivències van deixant una ferida no integrada que afecta la nostra autoestima i fa que desenvolupem personatges i patrons de comportament rígids, que ens allunyen de la nostra essència i alegria vitals.

L’educació viva pretén que els espais educatius siguin entorns per l’aprenentatge actiu però també per afavorir la construcció de personalitats sanes. Els acompanyants d’aquests espais han de ser capaços de crear contextos que afavoreixin el contacte amb les tensions latents i la seva expressió en un entorn de seguretat i acceptació que faciliti la integració i reestructuració de les vivències doloroses.

 

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

 

Aquest procés de contacte, elaboració, expressió i reconfiguració emocional que faciliti la construcció d’una autoestima més sana pot ser abordat des de diferents enfocaments i tècniques, que alhora responen a diferents cosmovisions. L’educació viva es basa en:

  • Una concepció sistèmica de l’ésser humà, que integra tot el teixit de relacions en les quals la persona està inserida,
  • Un respecte pels processos autopoiètics dels éssers vius, que confia en la força interior de l’ésser humà per guiar el seu desenvolupament en entorns adequats,
  • I un enfocament integrador de la complexitat de les dimensions de la persona ( bionener-gètica, corporal, emocional, simbòlica i cognitiva) i per tant de la diversitat de possibles intervencions.

La formació pretén oferir diverses tècniques i recursos inspirats en múltiples branques terapèutiques: sistèmiques, bionergètiques i corporals, simbòliques i expressives, i cognitivo -emocionals – conductuals.

 

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència en una diversitat de recursos i eines per afavorir el desenvolupament integral i sa dels nens.

La formació es pot seguir en dues modalitats:

  • Com a curs sencer, una sessió al mes.
  • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

 

OBJECTIUS

 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un recurs, tècnica o enfocament. La formació sencera pretén que els participants:

  • Entrin en contacte amb una varietat de recursos i tècniques per acompanyar el creixement emocional dels nens.
  • Desenvolupin una major comprensió de l’estructura de la personalitat infantil i dels processos d’elaboració i integració de les vivències doloroses.
  • Assoleixin una major seguretat en l’acompanyament de conflictes i símptomes del dolor emocional: situacions d’agressivitat, pèrdues, por, ansietat, separacions, hiperactivitat, mentides, exclusions, manipulacions, gelosies, etc.

 

EIXOS DE LES SESSIONS

 

 Cada sessió comptarà amb les següents parts:


Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència de l’eina o tècnica d’acompanyament que es presenta. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Contingut de les sessions”]

L’ordre de les sessions el podeu consultar en la pàgina del calendari del curs.  Trobareu l’enllaç mes a baix.

 

1a sessió
Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridors: Jordi Mateu

La primera sessió del curs està dedicada a compartir els conceptes claus sobre personalitat, educació i teràpia des del punt de vista de l’educació viva. S’oferirà un marc teòric sobre l’estructura de la personalitat i els criteris fonamentals per crear contextos que faciliten el contacte, l’expressió – simbolització, i la integració – revaloració emocional de les vivències doloroses. Compartirem també una visió integradora dels diferents enfocaments que es presentaran durant el curs.

 

2a sessió
Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes: Idoia Hernaiz

La comunicació no violenta és un enfocament desenvolupat per Marshall Rosemberg que posa l’èmfasi en una actitud assertiva i empàtica en la comunicació. Durant el taller es compartiran algunes exercicis per tal que els infants desenvolupin un registre de comunicació a través del qual es poden expressar opinions, sentiments, necessitats i desitjos sense un llenguatge avaluatiu o que etiqueti a l’altre. A través d’aquests referents, es compartirà com es poden canalitzar els conflictes entre nens sense amenaces, acusacions, o culpabilitats.

 

3a sessió
Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixants: Dinorah Arrillaga

Les narracions orals poden ser una eina per a l’elaboració dels conflictes que els nens estan vivint. El psicoanàlisi va determinar el significat simbòlic de molts contes de fades i la seva utilitat per proporcionar esperança, força i asseguració en els moments de canvi i conflicte. La narració dels contes implica un diàleg amb l’inconscient del nen, en què l’adult va ajustant la seva intervenció en base al què percep en l’infant. Durant la sessió es compartiran algunes tècniques narratives i algunes activitats per explicar, dramatitzar i afavorir l’elaboració i integració dels conflictes.

 

4a sessió
Art i emocions: Marta Roura i Mariona Folgado

Facilitar l’expressió de les emocions mitjançant el llenguatge artístic contribueix a alliberar tensions i afavoreix el benestar dels infants i de totes les persones. El llenguatge artístic permet posar en joc multitud de recursos, elements i estratègies diferents per poder expressar allò que cada persona sent, sense haver de recórrer a la paraula ni tenir l’obligació d’utilitzar un vocabulari explícit.  Durant la sessió es proporcionaran eines i recursos per facilitar la posada en pràctica d’experiències que facilitin l’expressió de les emocions a través d’activitats artístiques, creatives i contemporànies.

 

 

5a sessió
Gestionar les emocions des d’una mirada arquetípica, els quatre elements: Cristina Álvarez

La psicologia astrologia ens proporciona un llenguatge per a l’interpretació del temperament humà i del què anem vivint. No es tracta d’una influència determinista, sinó d’un simbolisme que ens ajuda a prendre consciència d’alguns trets de la nostra personalitat dinàmica com ara el nostre balanç energètic (foc, terra, aigua, aire), la nostra polaritat Yang – yin, les nostres tendències en l’afrontació de l’experiència (cardinal, fixe i mutable), etc. Tota aquesta informació ens pot ajudar d’una banda a reconèixer i respectar el temperament dels nens i d’altra a acompanyar els seus reptes i dificultats, per tal que desenvolupin els seus potencials i els seus punts febles.

 

6a sessió
Eines i recursos de la pedagogia sistèmica: Montse Castellà

La pedagogia sistèmica es basa en el treball terapèutic de Bert Hellinger i les seves aportacions sobre els ordres de l’amor i les constel·lacions familiars. Durant la sessió es compartiran estratègies socioeducatives sistèmiques per enfocar dificultats de convivència i aprenentatge als entorns escolars, per millorar les relacions amb les famílies, i per situar els desordres dins dels sistemes escolars, així com algunes eines d’anàlisi i intervenció com el genograma i els moviments sistèmics.

 

7a sessió
Els jocs marcials interns com a eines de creixement integral: Fede González

Els jocs marcials interns són una eina per afavorir i acollir l’expressió de les tensions dels infants, en un entorn que posa l’èmfasi en el desenvolupament de la consciència d’un mateix i de l’altre. A través d’aquests jocs, el nen pot expressar la seva agressivitat, afrontar les seves pors, i viure les relacions en un entorn de plaer i alhora de respecte i cura. L’enfocament vol ressaltar la creativitat i plasticitat, davant de la tècnica, la col·laboració davant de la competició, i la focalització i autoconsciència davant de la lluita.

 

8a sessió
Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantil: Magda Barneda

El Seitai, desenvolupat per Haruchika Noguchi al Japó, és un conjunt de pràctiques corporals, però també una filosofia o actitud quotidiana, que busca respectar el moviment espontani i regenerador de la vida en l’organisme. El Seitai planteja reconèixer els símptomes de la malaltia i les expressions emocionals com una manifestació de la necessitat de reajustament i autorregulació del nostre organisme. Durant la sessió s’experimentaran algunes de les pràctiques bàsiques del Seitai, com el Katsugen i el Yuki, i es reflexionarà sobre la seva utilitat en l’acompanyament dels nens.

 

9a sessió
La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborar: Iolanda Vives

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva. Des d’un enfocament psicodinàmic que incorpora la teoria de l’aferrament (apego), la psicomotricitat Aucouturier permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat. 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Reconeixement”]

El Caiev, com cada any, presentarà el Curs de Recursos Emocionals al Departament d’Educació com a formació permanent del professorat per al curs 2020 21. El Departament ha atorgat sempre en el passat, un certificat de 100 hores (que es distribueixen al llarg de l’any en 50 hores presencials, 20 de treball d’equip i 30 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI). 

 

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]
[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Formadors del curs”]

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.
La formació està coordinada per en Jordi Mateu, president del CAIEV. El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Horaris i lloc”]

El calendari, horari i lloc de la formació el podeu veure en el següent enllaç.  Així com l’ordre de les sessions:  calendari del curs.
El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab tab_title=”Preu i forma de pagament”]

El preu del curs senser es de 495€ distribuit en 3 pagaments de 165€ mitjançant domiciliació bancària. Cada sessió té un cost de 55€.

Existeix la possiblitat de fer el curs en format de monogràfics individuals, aquest format està obert a qualsevol persona sigui o no Amic Caiev. En cas de ser Amic Caiev el cost per sessió continua sent 55€ (cal tenir la subscripció d’Amic Caiev activa), en el cas de no ser Amic Caiev el cost de la sessió será de 65€. El pagament es aquesta modalitat de monogràfics individuals es fa mitjançant targeta.

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

[qode_advanced_tabs title_tag=”h2″][qode_advanced_tab tab_title=”Inscripció”]

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

[button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” link=”https://caiev.com/producte/subscripcio-anual-amic-caiev/” text=”1.Subscripció Amic Caiev” background_color=”#73aa8a” color=”#ffffff” hover_background_color=”#6b6b6b” border_color=”#ffffff”]

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

En aquest pas se’t recolliran les dades bancaries per fer el pagament domiciliat. Apareix el preu total del curs a nivell informatiu, no s’ha de pagar res en aquest moment.

[button target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”center” link=”https://caiev.com/producte/curs-recursos-emocionals/” text=”2.Inscripció al Curs de Recursos Emocionals” background_color=”#73aa8a” color=”#ffffff” hover_background_color=”#6b6b6b” border_color=”#ffffff”]

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ MONOGRÀFICS INDIVIDUALS

Per realitzar el curs en format monogràfic individual, no cal ser Amic Caiev. El preu de cada sessió es de 65€.

Si ets amic Caiev tambè pots realitzar el curs en aquest format de monogràfic individual. El preu de cada sessió per un Amic Caiev es de 55€

IMPORTANT: Els monogràfics individuals no donen dret a aconseguir un certificat, per tenir el certificat s’ha de fer el curs senser.

[button target=”_blank” hover_type=”default” text_align=”center” link=”https://caiev.com/producte/curs-recursos-emocionals-monografics-individuals/” text=”1.Inscripció al Curs Recursos Pedagogics (Monogràfics individuals)” background_color=”#73aa8a” color=”#ffffff” hover_background_color=”#6b6b6b” border_color=”#ffffff”]
[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h