Curs de Recursos Pedagògics 2020-21

MOTIVACIONS

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el 
coneixement i desenvolupament de recursos i materials pedagògics de les diferents àrees curriculars.

DESTINATARIS i MODALITAT  DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència sobre els continguts, materials i recursos pedagògics bàsics dels diferents àmbits

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, una sessió al mes.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.


OBJECTIUS

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un àrea o temàtica d’aprenentatge. La formació sencera pretén que els participants:

 • Coneguin en què consisteix cada àrea, com s’estructura, com contribueix al desenvolupament, quina funció social té, i com s’enquadra dins la cosmovisió de l’educació viva.
 • Tinguin vivències d’aprenentatge vivencial i actiu per a cada àrea i desenvolupin criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic de cada tema.
 • Coneguin materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers per a cada temàtica.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

La determinació del currículum dels sistemes educatius es nodreix de cinc fonts d’informació (sociològica, epistemològica, psicològica, pedagògica i filosòfica o cosmovisió latent), en funció de les quals les administracions educatives estableixen les competències, les assignatures i els continguts curriculars.

Cada sessió de la formació està dedicada a una àrea o temàtica i pretén oferir una justificació de com aquesta àrea respon a les diferents fonts el currículum. Sobre cada temàtica es presentarà:

 • Quina és l’essència i com s’estructura aquesta àrea (font epistemològica)
 • Quina realitat psicològica té i com progressa al llarg del desenvolupament (font psicològica)
 • Quin valor social té (font sociològica)
 • Com contribueix a desenvolupar la cosmovisió de l’educació viva (font filosòfica)
 • I sobretot, quins plantejaments, materials i recursos pedagògics existeixen des del vessant de l’educació viva (font pedagògica)

El curs és fonamentalment pràctic i vol posar l’èmfasi en:

 • afavorir una vivència sobre la temàtica i
 • aportar materials i recursos pedagògics que facilitin la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers en grup.

 

EIXOS DE LES SESSIONS

Cada sessió comptarà amb les següents parts:

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència en relació a la temàtica de la sessió. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió que afavoreixin la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers.

L’ordre de les sessions el podeu consultar en la pàgina del calendari del curs.  Trobareu l’enllaç mes a baix.

 

1a sessió
Currículum, competències, aprenentatge i criteris per a l’acompanyament pedagògic. 
 Jordi Mateu

La primera sessió del curs està dedicada a compartir quins són els criteris i punts de referència per organitzar el currículum d’un espai d’educació viva. Aportarem claredat a termes com intel·ligències múltiples, competències, continguts, necessitats vitals, fonts d’informació, etc. Reflexionarem sobre les aportacions de les ciències cognitives a la teoria de l’aprenentatge i les etapes del desenvolupament, i sobre els criteris d’un acompanyament pedagògic de qualitat segons l’educació viva.

 

2a sessió
Lectoescriptura I.  Bea García

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un procés que progressa en paral·lel. Durant la sessió recordarem el procés d’adquisició d’aquesta competència i compartirem materials, recursos i activitats per la preparació de propostes, tallers i el racó o ambient de lectoescriptura per a l’etapa d’infantil i primer cicle de primària.

 

3a sessió
Contes i literatura infantil.  Jaume Centelles

En aquesta sessió compartirem alguns criteris bàsics a l’hora d’explicar contes i triar llibres de ficció i no ficció per a les aules. Aportarem també una selecció de contes per a diferents edats i per a acompanyar diferents situacions. Compartirem també idees per a la dinamització de la lectura així com per a la creació de la biblioteca de centre i les biblioteques d’aula.

 

4a sessió
L’aprenentatge vivencial en l’àrea de ciències.  Irene lapuente

La cultura científica implica humanitzar la ciència i tenir en compte a les persones, desgranar-la en la diversitat de disciplines que la conformen, vincular els conceptes científics amb la realitat, fer-se preguntes, experimentar i integrar el mètode científic i l’esperit crític com a pilars de l’aprenentatge i de la capacitat de generar opinió. En aquesta sessió compartirem algunes pautes per elaborar propostes i tallers d’experimentació, així com materials i recursos per cultivar, no només el coneixement científic, sinó també la cultura de la ciència entre els infants.

 

5a sessió
Psicomotricitat Aucouturier.  Iolanda Vives

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva, i permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat. Compartirem en què consisteix aquest enfocament així com materials per a la creació de l’ambient de psicomotricitat i propostes motrius, simbòliques i de representació.

 

6a sessió
Matemàtiques manipulatives I.  Laura López

El pensament matemàtic engloba diferents àrees cerebrals i subcompetències. L’aprenentatge d’aquest llenguatge requereix un procés que va des de la manipulació sensoriomotriu a la simbolització per arribar finalment a l’abstracció. Durant el primer taller compartirem els continguts d’aquesta àrea per a l’etapa d’infantil i cicle inicial de primària, així com materials disponibles i recursos pedagògics per a la creació d’ambients i tallers.

 

7a sessió
Matemàtiques manipulatives II.  Laura López

Durant aquest segon taller de matemàtiques es compartiran els continguts que corresponen al cicle mitjà i superior de primària, així com materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients, propostes i tallers en aquesta franja d’edat.

 

8a sessió
Art visual i plàstica.  Marta Berrocal

L’expressió creativa pot tenir diversos plantejaments que posen l’èmfasi més en la facilitació de l’acte expressiu o  en el desenvolupament del llenguatge i simbolisme plàstic. En aquesta sessió experimentarem un taller d’expressió amb un enfocament multidisciplinar. Compartirem també recursos i materials pedagògics per a la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers d’art.

 

9a sessió
Lectura i escriptura II.  Dani Rius i Marta Moreno

En aquesta segona sessió sobre lectoescriptura compartirem les competències que comporta aquest àmbit tant pel que fa a la comprensió lectora com a l’expressió escrita. Compartirem idees de projectes en marxa i propostes per afavorir la creació de situacions provocadores, així com materials i recursos per la preparació de racons, ambients i tallers de lectura i escriptura. 

 

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa curs 2020-21

El Caiev, com cada any, presentarà el Curs de Recursos Pedagògics al Departament d’Educació com a formació permanent del professorat per al curs 2020-21. El Departament ha atorgat sempre en el passat, un certificat de 100 hores (que es distribueixen al llarg de l’any en 50 hores presencials, 20 de treball d’equip i 30 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o bé, tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI).

 

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.
La formació està coordinada per en Jordi Mateu, president del CAIEV. El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

El calendari, horari i lloc de la formació el podeu veure en el següent enllaç.  Així com l’ordre de les sessions:  calendari del curs.
El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

El preu del curs senser es de 495€ distribuit en 3 pagaments de 165€ mitjançant domiciliació bancària. Cada sessió té un cost de 55€.

Existeix la possiblitat de fer el curs en format de monogràfics individuals, aquest format està obert a qualsevol persona sigui o no Amic Caiev. En cas de ser Amic Caiev el cost per sessió continua sent 55€ (cal tenir la subscripció d’Amic Caiev activa), en el cas de no ser Amic Caiev el cost de la sessió será de 65€. El pagament es aquesta modalitat de monogràfics individuals es fa mitjançant targeta.

Com faig la meva inscripcio?

IMPORTANT: Les comandes s’han de fer per separat

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

En aquest pas se’t recolliran les dades bancaries per fer el pagament domiciliat. Apareix el preu total del curs a nivell informatiu, no s’ha de pagar res en aquest moment.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ MONOGRÀFICS INDIVIDUALS

Per realitzar el curs en format monogràfic individual, no cal ser Amic Caiev. El preu de cada sessió es de 65€.

Si ets amic Caiev tambè pots realitzar el curs en aquest format de monogràfic individual. El preu de cada sessió per un Amic Caiev es de 55€

IMPORTANT: Els monogràfics individuals no donen dret a aconseguir un certificat, per tenir el certificat s’ha de fer el curs senser.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h