formacions PRESENCIALS

INTRODUCCIÓ
EDUCACIÓ VIVA

(Inici a l’Octubre 2021) 

VIVENCIAL
ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

(Inici a l’Octubre 2021) 

LECTO ESCRIPTURA
MÒDUL 1 + MÒDUL 2

(Es poden realitzar els
mòduls per separat)

(Inici a l’Octubre 2021) 

matemàtiques
mòdul 1 + MÒDUL 2

(Es poden realitzar els
mòduls per separat)

(Inici a l’Octubre 2021) 

INTRODUCCIÓ EDUCACIÓ
VIVA BRESSOL

(Inici a l’Octubre 2021) 

EDUCACIÓ VIVA
SECUNDÀRIA

(Inici a l’Octubre 2021) 

ACOMPANYAMENT
SEXUALITAT

(Inici a l’Octubre 2021) 

EDUCACIÓ
ARTÍSTICA

(Inici a l’Octubre 2021) 

formacions telemàtiques

TELEMáTICO
EDUCACIÓN VIVA (cast)

(Inici en qualsevol moment del curs 2021-22) 

TELEMàTIC
EDUCACIÓ VIVA (cat)

(Inici en qualsevol moment del curs 2021-22) 

matemáticas
manipulativas M1

(Inici al Setembre 2021) 

matemáticas
manipulativas M2

(Inici al Setembre 2021) 

TELEMáTICO acompañamiento emocional (cast)

(Inici en qualsevol moment del curs 2021-22) 

TELEMáTICO METODOLOGIES GLOBALITZADES (CAT)

(Inici en qualsevol moment del curs 2021-22) 

cursos telemàtics breus

(Inici a l’Octubre 2021) 

cursos telemÁTICO LECTO ESCRITURA

(Inici a l’Octubre 2021) 

• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h