Acompanyament sexualitat

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Acompanyament sexualitat

Formadors del curs: Júlia Sánchez
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Febrer 2023
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: SM3
Número de sessions: 5
Hores de formació: 40
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 275€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament és realitza mitjançant domicilicació bancaria.
Primer pagament: 165€ | Domiciliació a l’Octubre
Segon pagament: 110€ | Domiciliació al Gener

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 40 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 40 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

DESTINATARIS I OBJECTIUS

Destinataris:
Aquest curs està dirigit a mestres, educadors, famílies i professionals de l’àmbit educatiu i de la salut.
La formació es realitzarà en català i castellà.

Objectius:

• Conèixer un nou paradigma per a l’Educació sexual i afectiva integral.
• Acostar la promoció de la salut i els Drets sexuals i Reproductius a l’àmbit educatiu
• Reconèixer les necessitats sexo-afectives en cada etapa madurativa.
• Aprendre a justificar les diferents intervencions segons el currículum escolar de cada etapa madurativa
• Reflexionar i aclarir conceptes per a facilitar l’aprenentatge de les 5 temàtiques que vertebren la proposta formativa: naixement, cos i canvis vitals, plaer, diversitats i bon tracte.
• Conèixer els materials pedagògics de cada temàtica: materials, contes i dramatitzacions.
• Compartir recursos metodològics i creatius per a crear espais d’aprenentatge i dinàmiques a l’aula.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula, per cada temàtica i cada etapa madurativa.
• Revisar situacions concretes i facilitar recursos per a intervencions específiques.
• Facilitar el reconeixement de les posicions i motxilles personals dels adults que acompanyem, per a saber d’on partim.

Justificació

La sexualitat és una part central de l’ésser humà. L’educació afectiva i sexual és un dret que encara està, en gran part, relegat a l’àmbit privat, silenciat o menystingut per a infants i joves. Les Nacions Unides (Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible) i l’evidència quotidiana, reconeixen la seva importància en la vivència integral de la pròpia corporalitat, la construcció de les identitats, la cura de la salut i les relacions de respecte amb els altres.

Des de la promoció de la salut i l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament afectiu i sexual dels infants i joves, en totes les etapes escolars.

 

Segons l’OMS (2010), l’educació sexual integral implica:

“Aprenentatge sobre els aspectes cognitius, emocionals, socials, interactius i físics de la sexualitat. L’educació sexual comença en la infància i progressa a través de l’adolescència i l’edat adulta. El seu objectiu és secundar i protegir el desenvolupament sexual. Es proveeix de manera gradual els nens i joves de la informació, de les habilitats i els valors positius per a comprendre i gaudir de la seva sexualitat, poder tenir relacions segures i satisfactòries i assumir la responsabilitat per la pròpia salut sexual i el benestar de la resta de les persones.”

Diverses institucions i organismes ens donen suport en la promoció de la salut afectiva i sexual des de l’educació. Propiciant informacions adaptades a cada etapa madurativa i experiències de qualitat. Treballem amb un llenguatge clar i una actitud honesta i propera per a facilitar un desenvolupament humà integral i en positiu. Apostant per fer créixer les capacitats i habilitats per a enriquie la confiança cap al propi cos, el respecte a les diversitats i una coeducació amb perspectiva de gènere que sigui promotora de drets.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El curs està dividit en 5 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

• 5 Trobades presencials on compartim :

  • Presentació i contextualització de cada temàtica
  • Realització d’activitats pràctiques
  • Resolució de dubtes i situacions habituals

 

  • Accès a Moodle amb el PDF de cada sessió, la bibliografía recomanada i la selección d’altres recursos i materials de referència. Amb Fòrum de grup per compartir recursos i fer xarxa.
  • 5 propostes per a la pràctica reflexiva. Tasques voluntàries per analitzar i reflexionar sobre la pròpia pràctica.

• Avaluació de cada temàtica.

El contingut de les sessions és el següent:

SESSIÓ 1
El naixement, des de la ginecologia i la criança respectuosa, i com treballar-ho en cada etapa madurativa:

• Reflexions per a explicar la concepció, la gestació, el part, el postpart i la lactància d’una manera significativa per als alumnes, acollint les diversitats sexoafectivas i les diferents formes de criança.
• Compartir la fisiologia del naixement més enllà de la reproducció humana, incloent la planificació dels embarassos desitjats i la prevenció de les situacions no desitjades.
• Acompanyar la necessitat de maternaje i/o de contenció psicoafectiva. Facilitar la reasseguració profunda en l’expressió dels afectes.
• Presentar els materials pedagògics d’aquesta temàtica.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula.

SESSIÓ 2
El cos sexuat i els canvis vitals, des de la pediatria respectuosa, i com treballar-ho en cada etapa madurativa:

• Facilitar l’alfabetització genital, afavorint la cura, el reconeixement i la integritat corporal.
• Exposar els canvis prepuberals i puberals per a afavorir una entrada acompanyada i conscient a l’adolescència.
• Donar la benvinguda a la menarquia i la espermarquia. Conèixer els cicles hormonals femenins i masculins i els trànsits hormonals de les persones trans joves.
• Acompanyar emocionalment els canvis vitals.
• Presentar els materials pedagògics d’aquesta temàtica.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula.

SESSIÓ 3

El plaer, des de les experiències físiques i sensorials, amb un mateix i amb altres, i com treballar-ho en cada etapa madurativa:

• Reconèixer el plaer i el displacer amb els 5 sentits. La comunicació assertiva i els permisos d’autoregulació.
• Acompanyar les exploracions genitals individuals i entre iguals.
• Distensió sexual, orgasmes i plaers.
• Recursos per a respectar i expressar els límits, per a construir experiències desitjades i consentides. Indicadors per a promoure la prevenció dels abusos sexuals.
• Influència de la sexualitat adulta, hipersexualitat i violència sexual. Consignes per a parlar de la pornografia i l’ús de les xarxes socials.
• Presentar els materials pedagògics d’aquesta temàtica.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula.

SESSIÓ 4
Les diversitats afectives i sexuals, des de la sexología, i com treballar-ho en cada etapa madurativa:
• Compartir sobre les diversitats fisiològiques, identitàries, d’expressió de gènere i en l’orientació del desig.
• Reconèixer la igualtat i les diferències en la construcció social dels gèneres. Possibilitar les expressions no binàries.
• Acostar les realitats LGTBIQA+ a les aules.
• Presentar els materials pedagògics d’aquesta temàtica.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula.

SESSIÓ 5
El bon tracte en les relacions d’intimitat, des de la promoció de la pau activa, i com treballar-lo en cada etapa madurativa:
• Prevenir les violències masclistes en les relacions interpersonals.
• Compartir recursos per a una gestió emocional constructiva. Resolució constructiva dels conflictes.
• Facilitar la cura en les relacions d’intimitat, en la família, entre companys de classe i en les relacions afectives i sexuals.
• Promoure la cultura de pau i els drets en la infància, en la pubertat i l’adolescència.
• Presentar els materials pedagògics d’aquesta temàtica.
• Posar en pràctica una dinàmica aplicable a l’aula.

DETALLS PRÀCTICS SOBRE LA FORMACIÓ I LA PLATAFORMA DIGITAL

La formació completa dura 5 mesos, d’octubre de 2022 a febrer de 2022. El temps estimat de dedicació per a tot el curs és de 40 hores, 8 hores per mòdul. Totes les sessions seran en directe i no es poden gravar.

 

El certificat de realització de la formació s’entrega si has assistit presencialment al 80% de les hores de docència presencial. Cal haver participat a 4 de les 5 sessions presencials de manera completa i haver enviat les avaluacions. Si no pots assistir a una de les trobades la podràs recuperar en la pròxima edició.

Per qualsevol dubte tècnic sobre la certificació i sobre temes d’assistència o recuperació cal escriure directament al CAEIV.

El curs telemàtic de Sexualitat compta amb una plataforma en línia Moodle, en la qual es troben els materials, les tasques recomanades i l’avaluació de cada sessió. Cada sessió s’obrirà a Moodle quinzenalment de manera progressiva.

La plataforma Moodle compta també amb un apartat de materials, bibliografia i recursos pedagògics addicionals, així com un fòrum per a la trobada i els intercanvis amb els altres participants del curs.

Per qualsevol dubte tècnic per accedir a Moodle cal escriure directament al CAEIV.

Participar en aquesta formació obre les portes a participar als grups de supervisió que dirigeix Júlia Sánchez. Igualment, permet formar part de la xarxa de professionals que han participat a les formacions vinculades amb el programa pedagògic “Celebrem la Sexualitat”.

Si voleu resoldre casos específics, rebre assessorament per projectes educatius o supervisió com a professionals heu de demanar una cita d’assessorament a www.laciranda.com.

Per qualsevol dubte sobre els continguts i la relació de continuïtat amb Celebrem la Sexualitat podeu escriure directament a info@laciranda.com.

• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h