aprofundiment-matematica-manipulativa

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Aprofundiment Matemàtica manipulativa

Formadors del curs: Laura López
Idioma: Castellà, Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Novembre 2024
Data Final: Març 2025
Horari de les sessions: 9.30 a 14.30h i 15:30 a 18:30h
Grups: Grup 1
Número de sessions: 5
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària. 

Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: S'ha presentat el reconeixement per la formació amb 100 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 100 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

En parlarem i treballarem sobre els conceptes que acompanyen a les matemàtiques ... Activitats riques, situacions d'aprenentatge, matemàtiques competencials, activitats amb llindar baix i sostre alt, aprenentatge significatiu, atenció a la diversitat, projectes, capses d’aprenentatge…

Reformulem el curs de matemàtiques per oferir un curs que ens ajudarà a treballar les matemàtiques amb més significat i profunditat, i poder-les oferir als infants des d'un lloc més tranquil i confiat.

Durant la formació, les persones assistents treballaran en una carpeta d’aprenentatge.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

Sessió 1

Benvinguda matemàtica i presentació del curs.

Les matemàtiques i el currículum.

Matí

Benvinguda matemàtica i presentació del curs.

Les matemàtiques i el currículum.

Tarda

Treball personal. Durant el curs, cada persona assistent, elaborarà una situació d'aprenentatge. En aquesta primera sessió, en petits grups iniciarem aquest treball.

Durant la resta de sessions treballarem les competències específiques de les matemàtiques i continuarem treballant la situació d'aprenentatge de manera individual o en petits grups, com ho hagi escollit cada participant.

 

Sessió 2

La representació i la comunicació

Matí

 

Tarda

 

 

Sessió 3

Connexions matemàtiques

Matí

 

Tarda

 

 

Sessió 4

La resolució de problemes

Matí

 

Tarda

 

 

Sessió 5

Pensament computacional

Matí

 

Tarda

A la darrera sessió, a la tarda, farem presentació al grup de la situació d'aprenentatge treballada durant el curs.

Comiat matemàtic.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h