educacio-artistica

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Educació artística

Formadors del curs: Marta Berrocal
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Novembre 2022
Data Final: Febrer 2023
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: SM1
Número de sessions: 5
Hores de formació: 30
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 225€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament es realitza conjuntament en dos cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • Primer pagament. Inclou tres sessions i l’import és de 165€.
 • Segon pagament. Inclou dues sessions i l’import és de 110€

Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 30 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 30 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

A l’àrea d’educació artística sovint no se li atorga la importància que li correspon en el desenvolupament integral dels infants i se li dedica poc temps a l’escola.

Des de l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament del llenguatge artístic dels infants propiciant vivències i experiències estimulants i enriquidores que contribueixin a fer créixer les seves capacitats i habilitats, i respectin el ritme i la idiosincràsia de cada nen. 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Tinguin una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants.
 • Coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.
 • Siguin conscients de la importància de desenvolupar processos de treball que incloguin diverses activitats i tinguin un enfocament competencial.
 • Aprenguin a utilitzar materials de manera creativa i innovadora.
 • Eixamplin el seu coneixement sobre art en general i sobre art contemporani en particular i coneguin algunes tendències i artistes. 
 • Posin en pràctica processos artístics i experimentin en primera persona algunes propostes.
 • Gaudeixin de l’experiència de crear i compartir amb altres companys i s’enriqueixin amb l’intercanvi d’idees i propostes.   
 • Comparteixin vivències i emocions.

CONTINGUTS

 

 •  El currículum de visual i plàstica. Dimensions de l’àrea, continguts i competències bàsiques.
 • Criteris d’avaluació.
 • Metodologia de planificació. El treball a partir de 5 macro-conceptes: observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació.
 • Punts de partida per desenvolupar propostes. Possibilitats i alternatives.
 • La importància del procés versus el resultat.
 • Creativitat i imaginació. Llibertat.
 • Art i artistes. Inspiracions, models i referents.
 • Elements bàsics del llenguatge visual: Línia, color, forma, textura, espai i composició. El treball en dues i tres dimensions. 
 • Materials i procediments artístics convencionals i contemporanis.
 • El llenguatge plàstic en altres àrees de coneixement. Connexions i relacions
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

1a sessió: Enfocament del bloc de visual i plàstica

 • Objectius i criteris d’avaluació.
 • Dimensions, continguts i competències
 • Conceptes propi de l’àrea 2d i 3d
 • Espais de dinamització

 2a sessió:  punts de partida i connexions

 •  Metodologia de planificació. Expansió i concreció.
 • Recorreguts i processos. Establiment de connexions
 • Enunciats i propostes. Respostes infinites.

3a sessió: art i artistes, referents

 •  Art i artistes. Referents i estímuls.
 • Acostament a l’art contemporani. Emoció, concepte i tècnica.
 • Artistes i obres  (concepte/ material/ tipologies d’obra i formats artístics: collage, assemblatge, instal·lacions, performances, ambients, etc.)

4a sessió: materials i procediments I

 • Materials artístics convencionals i no convencionals. Usos i possibilitats.
 • Característiques tècniques i procediments artístics.
 • Explorar i crear.

5a sessió: materials i procediments II

 • Materials artístics inespecífics. Aspectes conceptuals i atribucions de significat.
 • Característiques tècniques i procediments artístics
 • Explorar i crear. 
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h