introduccio-educacio-viva

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Introducció Educació Viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2022
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: SM2
Número de sessions: 10
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària.

El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs).
El dia 1 de gener.

Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 100 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

 • Les bases en l’acompanyament pedagògic i emocional,
 • Els aprenentatges autònoms i guiats.
 • Els processos creatius i expressius.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

Formació teòrica

 Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual Moodle, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 Anàlisi de situacions

 Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

Treball personal i en grup

Per a cada sessió hi ha unes propostes de lectura i aprofundiment de treball personal, i també hi ha unes tasques a realitzar en petits grups al llarg del curs.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

MÒDUL I: Les bases en accompanyament

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva i patrons d’acompanyament

 • Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
 • Tipus d’acompanyament
 • Cura dels processos de vida
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament

Sessió 2: L’acompanyament en la comunicació i l’expressió de límits 

 • Bases de la comunicació que uneix
 • Intervencions que enforteixen
 • Aspectes claus per a l’expressió de límits sense judici

Sessió 3: L’acompanyament emocional i en els conflictes

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques i l’acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors
 • L’acompanyament en els conflictes

Sessió 4: La relació amb les famílies i l’enfocament sistèmic a les escoles

 • L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
 • Els ordres de l’amor en les relacions
 • L’acompanyament al creixement de les famílies

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra.

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Ambient, recursos i materials de matemàtiques

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació

 • Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

Sessió 7:  Currículum, programació i avaluació. Estructures pedagògiques I

 • Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació
 • Eestructures pedagògiques: tallers, ambients, racons, projectres, ABP, tasques diversificades, rotllanes, processos, etc.
 • Models d’escoles vives i organització del dia a dia.

Sessió 8: L’activitat autònoma als ambients. Estructures pedagógiques II

 • Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
 • Estructures pedagògiques II: aprofundiment en les estructuress pedagògiques
 • Criteris de qualitat en l’acompanyament
MÒDUL III: Processos creatius i expressius


La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

Sessió 9: Creativitat i expressió

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat
 • Cosmovisió de l’educació viva

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h