FORMACIÓ PER A ESCOLES EN PROCESSOS DE CANVI O MILLORA

Els processos de canvi a les escoles són molt complexos. Sovint s’afronten aquests processos sense prou coneixement, planificació i consciència dels reptes que impliquen.

Des del Caiev volem compartir la nostra experiència de més de vint anys en l’acompanyament d’escoles en processos de millora i de canvi,

L’objectiu de la formació és compartir criteris i eines per planificar, guiar i acompanyar els processos de millora a les escoles.

DESTINATARIS: equips directius, coordinadores d’etapa, assessores, tècniques d’innovació educativa, i mestres interessades.

FORMADOR: Jordi Mateu, amb 24 anys d’experiència com a assessor d’escoles.

CALENDARI I HORARI: 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 10:00 a 14:00 hores

LLOC: Escola Jaume I, a Barcelona, al costat de l’estació de Sants.

PREU: 70 euros per persona, (60 euros si formen part del mateix centre).

INSCRIPCIÓ: escriviu missatge a educacioviva@gmail.com amb l’assumpte: ‘Formació millora escoles’

CONTINGUTS

Primera sessió: Condicions per als processos de canvi a les escoles: eines per a la planificació.

En aquesta primera sessió, l’objectiu és prendre consciència de la complexitat que impliquen aquests processos i de quines eines i estratègies disposem per acompanyar el procés d’anàlisi, organització i planificació del procés de millora.

Continguts de referència d’aquesta sessió:
• La complexitat dels processos de canvi i de millora en el context escolar.
• Les cinc condicions imprescindibles per al procés de canvi: necessitat, confiança-referents, compromís, canals d’organització i comunicació, i lideratge-fonts de saber/experiència.
• Rols que apareixen als processos de canvi/millora a les escoles i criteris per a la cohesió de l’equip al voltant del procés de millora.
• Eines per a l’anàlisi i la planificació dels processos de millora: l’índex de qualitat d’educació (IQEV) i l’elaboració del pla de millora del centre (PMC).

Segona sessió: Ordres sistèmics i estructures d’organització i gestió dels equips pedagògics. Metodologies d’assessorament.

Una escola és un context professional en el qual hi ha diversos rols i responsabilitats. L’enfocament sistèmic en educació ens ofereix uns plantejaments i unes eines molt útils per gestionar la complexitat dels equips humans, tant per afavorir el procés de millora, com per canalitzar els conflictes que emergiran.

Alguns dels continguts de referència d’aquesta sessió són:

• L’enfocament sistèmic en educació.
• Els ordres i desordres sistèmics en els contextos escolars. Eines per a l’anàlisi a l’escola.
• Estructures i canals d’organització, coordinació i supervisió de l’equip pedagògic.
• Funcions de l’equip directiu, l’equip impulsor, les coordinadores, etc., i encaix en l’estructura organitzativa.
• Criteris, dinàmiques i eines per a l’acompanyament dels desordres i conflictes: entre l’equip, amb l’equip impulsor, amb les famílies, etc.

Tercera sessió: Característiques i anàlisi de les estructures pedagògiques i prioritats en l’assessorament de l’equip.
Un cop establerts els objectius del procés de millora, cal crear les condicions estructurals per tal que aquests es portin a terme a la pràctica pedagògica. 
Per això, el professorat ha de conèixer les diferents estructures pedagògiques a través de les quals pot articular els processos pedagògics.
L’estructura pedagògica del dia a dia ha de donar resposta als principis del projecte educatiu i als objectius del pla de millora/canvi.
Alguns dels continguts de referència d’aquesta sessió són:

• Objectius de l’educació i la plasmació en el projecte educatiu de centre.
• Models d’organització d’escoles a cada subetapa educativa.
• Definició de tipus d’estructures pedagògiques que pot tenir una escola: tallers, rotllanes, tasques obligatòries diversificades (TODs), ambients, racons, projectes, ABP, centres d’interès, processos, etc.
• Característiques dels tipus d’intervencions: modelatge, pràctica guiada i observació de la pràctica independent.
• La programació i l’avaluació com a eines àgils i funcionals al servei del procés de millora.
• Observació i valoració de les estructures pedagògiques en funció dels objectius del PEC.
• Establiment de prioritats i itineraris en l’acompanyament de l’equip pedagògic.

Quarta sessió: Aprofundiment sobre la metodologia de la pràctica reflexiva i aprofundiment sobre les dinàmiques de grup i la comunicació entre l’equip docent.

L’objectiu final de tot procés d’acompanyament és que l’equip pedagògic desenvolupi una cultura de reflexió quotidiana sobre la pròpia pràctica pedagògica.

La metodologia de pràctica reflexiva aporta una estructura molt útil per a aquest procés: observació, documentació, anàlisi, reflexió, planificació, i intervenció, en una avenç reiteratiu de tot el procés en espiral. 

Alguns dels continguts de referència d’aquesta sessió són:
• Fases de la pràctica reflexiva i eines per dur-les a terme.
• Dinàmiques de grup per a cada fase.
• Criteris per al treball en equip i per a la gestió de les reunions.
• Tipus d’escolta i retorns de la persona dinamitzadora.
• Paràmetres de la comunicació que uneix. Canalització de judicis.
• Estratègies per a la gestió de conflictes sobre criteris pedagògics.
• Estratègies i eines per tenir cura de l’equip, en l’àmbit professional.

 

 

UBICACIÓ - ESCOLA JAUME I

Carrer de Melcior de Palau, 134, 08014 Barcelona. Al costat de l'estació de Sants de Renfe.

Si vols participar en aquesta formació omple al seguent formulari.

FORMACIÓ PER A ESCOLES EN PROCESSOS DE CANVI O MILLORA
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h