Cursos pedagògics d’Educació Viva

Curs d’Introducció a l’educació viva

Fes clic per veure el calendari dels grups d’Introducció

Curs Mitjà d’educació viva

Sessió 4:  15 de desembre en horari de matí i tarda, 16 de desembre de 9.30 a 14.30h
Sessió 5:  26 de gener en horari de matí i tarda, 27 de gener de 9.30 a 14.30h
Sessió 6:  16 de febrer en horari de matí i tarda, 24 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 7:  16 de març en horari de matí i tarda, 24 de març de 9.30 a 14.30h
Sessió 8:  13 d’abril en horari de matí i tarda, 28 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 9:  18 de maig en horari de matí i tarda, 26 de maig de 9.30 a 14.30h
Sessió 10:  15 de juny en horari de matí i tarda, 16 de juny de 9.30 a 14.30h

Cursos d’Educació Viva per etapes

Curs d’escoles bressol

Sessió 3:  1 de desembre de 9.30 a 14.30h i de 16 a 21h
Sessió 4:  12 de gener i 19 de gener de 9.30 a 14.30h
Sessió 5:  2 de febrer i 9 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 6:  2 de març i 9 de març de 9.30 a 14.30h
Sessió 7:  30 de març i 6 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 8:  4 de maig i 11 de maig de 9.30 a 14.30h
Sessió 9:  1 de juny i 8 de juny de 9.30 a 14.30h

Curs d’aprofundiment d’escoles bressol

Sessió 3:  15 de desembre de 9.30 a 14.30h
Sessió 4:  26 de gener de 9.30 a 14.30h
Sessió 5:  16 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 6:  16 de març de 9.30 a 14.30h
Sessió 7:  13 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 8:  18 de maig de 9.30 a 14.30h
Sessió 9:  15 de juny de 9.30 a 14.30h

Curs d’Experiències d’educació viva a secundària

Sessió 3:  15 de desembre de 9 a 15h
Sessió 4:  26 de gener de 9 a 15h
Sessió 5:  23 o 24 de febrer de 9 a 15h
Sessió 6:  16 de març de 9 a 15h
Sessió 7:  27 d’abril de 9 a 15h
Sessió 8:  18 de maig de 9 a 15h
Sessió 9:  15 de juny de 9 a 15h

Curs d’Introducció a l’educació viva a secundària

Sessió 3:  15 de desembre de 16 a 21h
Sessió 4:  26 de gener de 16 a 21h
Sessió 5:  16 de febrer de 16 a 21h
Sessió 6:  16 de març de 16 a 21h
Sessió 7:  27 d’abril de 16 a 21h
Sessió 8:  18 de maig de 16 a 21h
Sessió 9:  15 de juny de 16 a 21h

Cursos de recursos per a l’Educació Viva

Curs de Recursos pedagògics

Sessió 3:  2 de desembre de 9 a 15h
Sessió 4:  13 de gener de 9 a 15h
Sessió 5:  3 de febrer de 9 a 15h
Sessió 6:  3 de març de 9 a 15h
Sessió 7:  31 de març de 9 a 15h
Sessió 8:  5 de maig de 9 a 15h
Sessió 9:  2 de juny de 9 a 15h

Curs de Recursos emocionals

Sessió 3:  9 de desembre de 9 a 15h
Sessió 4:  20 de gener de 9 a 15h
Sessió 5:  10 de febrer de 9 a 15h
Sessió 6:  10 de març de 9 a 15h
Sessió 7:  7 d’abril de 9 a 15h
Sessió 8:  12 de maig de 9 a 15h
Sessió 9:  2 de juny de 9 a 15h

Cursos monogràfics

Curs monogràfic de lectura-escriptura

Sessió 2 mòdul 1:  2 de desembre de 9.30 a 14.30h
Sessió 3 mòdul 1:  22 de desembre de 9.30 a 14.30h
Sessiò 4 mòdul 1:  26 de gener de 9.30 a 14.30h
Sessió 1 mòdul 2:  23 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 2 mòdul 2:  23 de març de 9.30 a 14.30h
Sessió 3 mòdul 2:  27 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 4 mòdul 2:  25 de maig de 9.30 a 14.30h

Curs monogràfic de matemàtiques

Sessió 2 mòdul 1:  9 de desembre de 9.30 a 14.30h
Sessió 3 mòdul 1:  12 de gener i 13 de gener de 9.30 a 14.30h
Sessió 4 mòdul 1:  26 de gener i 10 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 1 mòdul 2:  9 de febrer i 10 de març de 9.30 a 14.30h
Sessió 2 mòdul 2:  6 d’abril i 7 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 3 mòdul 2:  4 de maig i 5 de maig de 9.30 a 14.30h
Sessió 4 mòdul 2:  1 de juny i 2 de juny de 9.30 a 14.30h

Curs monogràfic d’educació artística

Sessió 1:  23 de febrer de 9.30 a 14.30h
Sessió 2:  23 de marzo de 9.30 a 14.30h
Sessió 3:  27 d’abril de 9.30 a 14.30h
Sessió 4:  25 de maig de 9.30 a 14.30h
Sessió 5:  15 de juny de 9.30 a 14.30h

Cursos d’acompanyament, criança i família

1er grup
Sessió 1:  24 de novembre de 16 a 20h
Sessió opcional 1:  9 de desembre d’11 a 17h a l’espai educatiu del CAIEV
Sessió 2:  22 de desembre de 16 a 20h
Sessió 3:  19 de gener de 16 a 20h
Sessió opcional 2:  17 de febrer d’11 a 17h a l’espai educatiu del CAIEV
Sessió 4:  23 de febrer de 16 a 20h
Sessió 5:  23 de març de 16 a 20h

2on grup
Sessió 1:  9 de febrer de 16 a 20h
Sessió opcional 1:  3 de març d’11 a 17h a l’espai educatiu del CAIEV
Sessió 2:  9 de març de 16 a 20h
Sessió 3:  6 d’abril de 16 a 20h
Sessió 4:  11 de maig de 16 a 20h
Sessió opcional 2:  19 de maig d’11 a 17h a l’espai educatiu del CAIEV
Sessió 5:  9 de juny de 16 a 20h