Centre de Recursos

L’Associació CAIEV obre el Centre Recursos d’educació viva dos cops a l’any pels Amics CAIEV, al Maig i a l’Octubre de cada curs escolar.  Arribat el moment, us passarem les dates i horari. 

La web del Centre de Recursos del CAIEV és la següent:  Ca l’Aulet