Curs d’Educació Viva

Destinataris i objectius

CURS INTRODUCCIÓ EDUCACIÓ VIVA CAIEV

 

El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 

*  l’aprenentatge autònom i vivencial,

*  l’acompanyament emocional dels infants,

*  el cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació d’entorns educatius respectuosos amb els processos de vida.

 

Eixos de la formació

 

Formació vivencial

 

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

Formació teòrica

 

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.CAIEV curs introducció educació viva

 

Anàlisi de situacions

 

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint mb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

 

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

 

Possibilitat de pràctiques

 

Els assistents tenen la possibilitat de fer pràctiques en espais d’educació viva, tant públics com alternatius. Aquestes pràctiques, però, no són obligatòries. CAIEV educació viva, curs introducció

 

Continguts del curs

 

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls: (i) les bases en l’acompanyament, (ii) els aprenentatges autònoms i guiats, i (iii) els processos creatius i expressius.

 

MÒDUL I: Les bases en l’acompanyament

 

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

 

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva

 

* Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva

* Tipus d’acompanyament

* Cura dels processos de vida


CAIEV educació viva, curs d'introduccióSessió 2: L’actitud del cuidador/a

 

* Presència, escolta i cultiu de la percepció

* Intervencions que enforteixen

* Límits i conflictes

 

Sessió 3: L’acompanyament emocional

* Sentit i significat de les emocions bàsiques

* L’acompanyament emocional

* Pensament simbòlic i relats enfortidors

 

Sessió 4: La relació amb les famílies

* L’enfocament sistèmic en l’acompanyament

* Els ordres de l’amor en les relacions

* L’acompanyament al creixement de les famílies

 

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats 

 

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra. curs d'educació viva CAIEV

 

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions. 

 

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques 

 

* Desenvolupament del pensament matemàtic

* Ambient, recursos i materials de matemàtiques

 

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació

 

* Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita

* Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

 

Sessió 7: Els ambients d’aprenentatge i l’activitat autònoma

 

* Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva

* Models d’escoles vives i tipus d’estructures pedagògiques

* Estructures pedagògiques I: ambients, aprenentatge a través de projectes

 

Sessió 8: L’aprenentatge guiat, estructures de programació i coordinació

 

* Criteris de qualitat en l’acompanyament

* Estructures pedagògiques II: tallers, temps de grup, tasques, assemblees

* Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació

 

MÒDUL III: Processos creatius i expressius 

 

La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser. L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions. 

 

Sessió 9: Creativitat i expressió

CAIEV curs d'introducció a l'educació viva* Processos creatius i llenguatges expressius

* Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat

* Cosmovisió de l’educació viva

 

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 

* Sentit i evolució del joc autònom

* Etapes del desenvolupament i tipus de jocs

* Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat

* Tancament del curs

 

Horaris, preu, forma de pagament i procès d’inscripció

 

El curs es pot seguir en diversos horaris: un dissabte al matí al mes de 9:30 a 14:30, un dissabte a la tarda al mes de 16:00 a 21:00 hores, un diumenge al matí al mes de 9:30 a 14:30, o be algun dia al vespre entre setmana, de 17:30 a 22:30. El curs té lloc a una escola d’educació viva a Barcelona o be a l’espai educatiu del Craev. curs d'introducció a l'educació viva CAIEV

 

Procès d’inscripció

 

Si esteu interessats/des en el curs, heu de:

 

1.  Fer   un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte ‘Amic Caiev’ i a continuació el vostre número de soci, és a dir: Amic caiev núm DNI/NIE. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç:

http://caiev.com/index.php/qui-som/

 

2.  Donar-vos d´alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç:

http://caiev.com/index.php/membership-join/

 

3.  Un cop rebut us registreu, us enviarem un missatge en què us confirmarem la vostra plaça. Les reserves de plaça es faran en funció de l’ordre dels ingressos.

 

Pagament del curs

 

A partir d’aquest any, el pagament del curs es fa per domiciliació bancària al vostre compte corrent, en tres cobraments fraccionats. El primer cobrament inclou les quatre sessions del primer mòdul, de setembre a desembre. L’import d’aquest primer pagament és de 200 euros. El segon cobrament inclou les quatre següents sessions (200 €), i el tercer cobrament inclou les dues darreres sessions (100 €). El cobrament es farà a l’inici de cada mòdul, el dia 1 del mes en curs (setembre, gener i maig).

 

En cas de no poder assistir a alguna sessió del vostre grup, és possible canviar la data de la sessió i fer-la en un altre grup. Si malgrat les diferents opcions no podeu assistir-hi, podreu recuperar la sessió el curs escolar següent, si continueu sent amics-socis de l’associació. En qualsevol cas no es faran devolucions de les quotes trimestrals per falta d’assistència. En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

Reconeixement de la formació

 

El Curs d’introducció a l’educació viva està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 50 hores per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.CURS D'INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ VIVA CAIEV

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

Destinataris dels grups

 

Si podeu tenir accés al certificat oficial del Departament d’Ensenyament, és a dir, si actualment teniu el títol de mestre, el de llicenciat amb la capacitació pedagògica finalitzada, o el de tècnic d’infantil de grau superior, us recomanem que us inscriviu en un dels grups que estigui destinat a ‘Educadors amb certificat oficial’.

 

Si no esteu en cap d’aquestes tres situacions, com per exemple si sou educadors socials, tècnics d’infantil de grau mitjà, estudiants, llicenciats sense la capacitació pedagògica, famílies, o altres situacions, és preferible que us inscriviu en un grup destinat a ‘Persones amb certificació del Caiev’.

 

Els continguts, les dinàmiques i els materials són els mateixos a tots els grups, Aquesta diferenciació és tan sols un element de gestió interna de l’organització del curs.

 

Formadors del curs

 

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. A la pàgina del Craev teniu una breu descripció del perfil de cada formador:

http://www.educacionviva.com/Quisom.htm

Si voleu descarregar-vos el temari del Curs d’Introducció, feu clic aquí.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h