Curs / Monogràfics

Recursos per l’acompanyament emocional

Les inscripcions per aquest curs, Recursos per l’acompanyament emocional, estan exhaurides.  No s’obra la matriculació per monogràfics individuals perquè ja s’ha omplert el grup per aquest primer any.

 

Gràcies!

Motivacions

 

L’acompanyament del creixement integral dels nens requereix que els educadors:

 

 • Comptin amb unes qualitats i actituds personals equilibrades i madures,
 • Tinguin integrades les competències bàsiques i siguin experts en l’acompanyament i els recursos pedagògics d’alguna àrea d’aprenentatge,
 • I alhora disposin d’una capacitat d’observació, anàlisi i planificació de contextos i intervencions que facilitin el creixement integral dels nens.

 

L’associació Caiev i el Craev ofereixen diversos cursos d’introducció, seguiment i aprofundiment d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement de diverses eines i recursos per a l’acompanyament emocional i el creixement integral dels nens.

 

La infància és un període molt significatiu en la construcció de la personalitat. Cada persona neix amb un temperament propi i al llarg dels primers anys de vida es va configurant el nostre caràcter en base a les vivències que tenim. Sovint aquestes vivències van deixant una ferida no integrada que afecta la nostra autoestima i fa que desenvolupem personatges i patrons de comportament rígids, que ens allunyen de la nostra essència i alegria vitals.

 

L’educació viva pretén que els espais educatius siguin entorns per l’aprenentatge actiu però també per afavorir la construcció de personalitats sanes. Els acompanyants d’aquests espais han de ser capaços de crear contextos que afavoreixin el contacte amb les tensions latents i la seva expressió en un entorn de seguretat i acceptació que faciliti la integració i reestructuració de les vivències doloroses.

 

Enfocament de la formació

 

Aquest procés de contacte, elaboració, expressió i reconfiguració emocional que faciliti la construcció d’una autoestima més sana pot ser abordat des de diferents enfocaments i tècniques, que alhora responen a diferents cosmovisions. L’educació viva es basa en:

 

 • Una concepció sistèmica de l’ésser humà, que integra tot el teixit de relacions en les quals la persona està inserida,
 • Un respecte pels processos autopoiètics dels éssers vius, que confia en la força interior de l’ésser humà per guiar el seu desenvolupament en entorns adequats,
 • I un enfocament integrador de la complexitat de les dimensions de la persona ( bionener-gètica, corporal, emocional, simbòlica i cognitiva) i per tant de la diversitat de possibles intervencions.

 

La formació pretén oferir diverses tècniques i recursos inspirats en múltiples branques terapèutiques: sistèmiques, bionergètiques i corporals, simbòliques i expressives, i cognitivo -emocionals – conductuals.

 

Destinataris i modalitat de seguiment del curs / monogràfics

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència en una diversitat de recursos i eines per afavorir el desenvolupament integral i sa dels nens.

 

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

 

Tindran prioritat en la inscripció les persones que:

 

 • Hagin fet el curs de seguiment d’educació viva
 • Hagin fet el curs d’introducció d’educació viva
 • Siguin o esdevinguin Amics-socis del Caiev
 • Triïn fer la modalitat de curs sencer

 

Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual, hagi o no fet la formació prèvia d’introducció a l’educació viva.

 

Objectius

 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un recurs, tècnica o enfocament. La formació sencera pretén que els participants:

 

 • Entrin en contacte amb una varietat de recursos i tècniques per acompanyar el creixement emocional dels nens.
 • Desenvolupin una major comprensió de l’estructura de la personalitat infantil i dels processos d’elaboració i integració de les vivències doloroses.
 • Assoleixin una major seguretat en l’acompanyament de conflictes i símptomes del dolor emocional: situacions d’agressivitat, pèrdues, por, ansietat, separacions, hiperactivitat, mentides, exclusions, manipulacions, gelosies, etc.

 

Eixos de les sessions

 

Cada sessió comptarà amb les següents parts:

 

Part vivencial

 

El facilitador/a del grup proporciona una vivència de l’eina o tècnica d’acompanyament que es presenta. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència.

 

Part teòrica

 

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

 

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

 

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió.

Continguts de les sessions

 

A excepció de la primera sessió, l’ordre de la resta de sessions no necessàriament correspondrà amb l’ordre en què apareixen aquí.

 

1. Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridors

 

Formador:  Jordi Mateu

 

La primera sessió del curs està dedicada a compartir els conceptes claus sobre personalitat, educació i teràpia des del punt de vista de l’educació viva. S’oferirà un marc teòric sobre l’estructura de la personalitat i els criteris fonamentals per crear contextos que faciliten el contacte, l’expressió – simbolització, i la integració – revaloració emocional de les vivències doloroses. Compartirem també una visió integradora dels diferents enfocaments que es presentaran durant el curs.

 

2. La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborar

 

Formadora:  Iolanda Vives

 

La psicomotricitat Aucouturier planteja les sessions com un recorregut que segueix el procés de desenvolupament natural de l’infant, que va des de l’acció sensoriomotriu a la simbolització i d’aquí a la representació cognitiva. Des d’un enfocament psicodinàmic que incorpora la teoria de l’aferrament (apego), la psicomotricitat Aucouturier permet crear contextos de seguretat, vinculació i plaer que accepten les diferents maneres d’expressió dels infants dins d’un context contingut i estructurat.

 

3. Eines i recursos de la pedagogia sistèmica

 

La pedagogia sistèmica es basa en el treball terapèutic de Bert Hellinger i les seves aportacions sobre els ordres de l’amor i les constel·lacions familiars. Durant la sessió es compartiran estratègies socioeducatives sistèmiques per enfocar dificultats de convivència i aprenentatge als entorns escolars, per millorar les relacions amb les famílies, i per situar els desordres dins dels sistemes escolars, així com algunes eines d’anàlisi i intervenció com el genograma i els moviments sistèmics.

 

4. Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixants

 

Formadora:  Dinorah Arrillaga

 

Les narracions orals poden ser una eina per a l’elaboració dels conflictes que els nens estan vivint. El psicoanàlisi va determinar el significat simbòlic de molts contes de fades i la seva utilitat per proporcionar esperança, força i asseguració en els moments de canvi i conflicte. La narració dels contes implica un diàleg amb l’inconscient del nen, en què l’adult va ajustant la seva intervenció en base al què percep en l’infant. Durant la sessió es compartiran algunes tècniques narratives i algunes activitats per explicar, dramatitzar i afavorir l’elaboració i integració dels conflictes.

 

5. Processos d’auto coneixement dels temperaments infantils a través de la psicologia astrològica

 

Formadora:  Cristina Álvarez

 

La psicologia astrologia ens proporciona un llenguatge per a la interpretació del temperament humà i del què anem vivint. No es tracta d’una influència determinista, sinó d’un simbolisme que ens ajuda a prendre consciència d’alguns trets de la nostra personalitat dinàmica com ara el nostre balanç energètic (foc, terra, aigua, aire), la nostra polaritat Yang – yin, les nostres tendències en l’afrontació de l’experiència (cardinal, fixe i mutable), etc. Tota aquesta informació ens pot ajudar d’una banda a reconèixer i respectar el temperament dels nens i d’altra a acompanyar els seus reptes i dificultats, per tal que desenvolupin els seus potencials i els seus punts febles.

 

6. Creativitat i expressivitat en l’educació creadora

 

Formadora:  Gemma López

 

Arno Stern va desenvolupar un enfocament en l’acompanyament de l’expressió creativa de les persones a través del qual totes les persones són capaces d’investigar, crear, experimentar i expressar, en un entorn sense judici ni interpretació explícita per part dels facilitadors. Durant la sessió es compartiran els criteris per la creació i l’acompanyament d’aquests contextos, i s’experimentarà com aquest enfocament pot afavorir la simbolització del món interior de l’infant.

 

7. Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes

 

Formadora:  Idoia Hernaiz

 

La comunicació no violenta és un enfocament desenvolupat per Marshall Rosemberg que posa l’èmfasi en una actitud assertiva i empàtica en la comunicació. Durant el taller es compartiran algunes exercicis per tal que els infants desenvolupin un registre de comunicació a través del qual es poden expressar opinions, sentiments, necessitats i desitjos sense un llenguatge avaluatiu o que etiqueti a l’altre. A través d’aquests referents, es compartirà com es poden canalitzar els conflictes entre nens sense amenaces, acusacions, o culpabilitats.

 

8. Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantil

 

Formadora:  Magda Barneda

 

El Seitai, desenvolupat per Haruchika Noguchi al Japó, és un conjunt de pràctiques corporals, però també una filosofia o actitud quotidiana, que busca respectar el moviment espontani i regenerador de la vida en l’organisme. El Seitai planteja reconèixer els símptomes de la malaltia i les expressions emocionals com una manifestació de la necessitat de reajustament i autorregulació del nostre organisme. Durant la sessió s’experimentaran algunes de les pràctiques bàsiques del Seitai, com el Katsugen i el Yuki, i es reflexionarà sobre la seva utilitat en l’acompanyament dels nens.

 

9. Els jocs marcials interns com a eines de creixement integral

 

Formador:  Pere Juan

 

Els jocs marcials interns són una eina per afavorir i acollir l’expressió de les tensions dels infants, en un entorn que posa l’èmfasi en el desenvolupament de la consciència d’un mateix i de l’altre. A través d’aquests jocs, el nen pot expressar la seva agressivitat, afrontar les seves pors, i viure les relacions en un entorn de plaer i alhora de respecte i cura. L’enfocament vol ressaltar la creativitat i plasticitat, davant de la tècnica, la col·laboració davant de la competició, i la focalització i autoconsciència davant de la lluita.

 

10. Tècniques de consciència plena (mindfulness)

 

El mindfulness és la qualitat de ser conscient i estar despert davant del què passa dintre i arreu nostre en el moment present. El mindfulness permet reconèixer el comportament habitual, identificar noves opcions i fer millors eleccions. Durant el taller es compartiran algunes tècniques que es poden utilitzar amb els nens per ajudar-los a reduir l’estrès i viure amb major consciència la respiració, el cos, les emocions, i els conflictes

 

11. El sand – play, un recurs per acompanyar crisis i preocupacions

 

El Sand-play, desenvolupat per la terapeuta suïssa Dora Kalff en base a la psicologia arquetípica de C.G. Jung, és un enfocament en què, en un entorn d’asseguració i vinculació no directiu, els nens col·loquen figures en miniatura en una petit sorral, a traves de les quals expressen sentiments i experiències internes, que revelen continguts i conflictes interns de la psique, en una configuració visual que ajuda a l’elaboració i la integració conscient.

 

12. Els jocs grupals com a eines per cuidar les relacions i les dinàmiques de grups

 

En aquesta sessió compartirem un conjunt de tècniques i recursos per a la conducció de grups que tenen com a objectiu generar cohesió i un clima de relacions empàtiques dins dels grups. S’incorporen tècniques que provenen de diferents branques com la Gestalt, la PNL, la Teràpia sistèmica, el clown, el drama i l’expressió corporal.

 

13. Tècniques i exercicis d’arteràpia

 

L’arteràpia posa l’èmfasi en el llenguatge artístic com a mitjà d’expressió de les preocupacions i conflictes interns. La finalitat és la creació d’un espai lúdic d’experimentació que serveixi per simbolitzar i elaborar les vivències no integrades. L’arteràpia ofereix diferents llenguatges plàstics, sonors, corporals, dramàtics, etc., cadascun d’ells amb diferents possibilitats d’expressió i tècniques que poden resultar més adequades a uns o altres situacions i persones. Durant el taller experimentarem algunes de les possibilitats del llenguatge plàstic.

 

14. Biodansa, música i expressió corporal

 

La dansa i la música aprofiten el valor transformador de l’activitat expressiva i creativa a través del moviment del cos. Aquest tipus d’enfocament permet establir connexions entre les experiències emocionals, corporals i psíquiques allà on les paraules no arriben. No es tracta d’ensenyar tècniques sinó de facilitar l’expressió de noves formes de ser i sentir, per tal d’apropiar-se de sentiments que no poden ser expressats verbalment. Durant el taller compartirem alguns exercicis per afavorir aquest enfocament amb nens.

 

15. Drama i teatre com a eines per a la representació de personatges i la gestió de conflictes

 

El joc simbòlic i l’art dramàtic són llenguatges per a l’expressió d’estats d’ànim, sentiments i conflictes interns que poden ser acollits des de l’espai de seguretat creat per la ‘ficció’ del simbolisme. A través de tècniques d’improvisació d’escenes, clown, fantasies, màscares, contes, etc., els nens poden donar sortida a situacions que viuen i trobar la força interna per poder-les transitar amb major consciència o seguretat. A nivell de grup, algunes tècniques permeten també representar situacions col·lectives d’opressió i conflicte i experimentar possibilitats de solucions.

 

16. Literatura i escriptura narrativa com a eines per al creixement personal

 

La literatura pot ser una font d’històries de vida de personatges que afronten conflictes arquetípics dels nens. A través de la lectura el nen pot trobar ressonàncies als conflictes d’exclusió, gelosia, frustració, separacions, etc., que està vivint, sentir-se comprés i valoritzat, i trobar vies per transitar aquestes situacions. L’escriptura és també una eina per a la simbolització conscient o no de preocupacions i conflictes interns. Durant el taller explorarem algunes tècniques que poder ser utilitzades amb els nens.

 

17. Tècniques de massatge amb nens

 

El massatge és un art que implica una connexió profunda amb l’infant que ajuda a comprendre el seu llenguatge no verbal i a respondre de forma respectuosa a les seves demandes. A través del contacte corporal de cuidador i persona cuidada s’estableix un vincle profund entre aquests que permet construir un nou registre de comunicació. El massatge permet recuperar el plaer del cos i de la relació i obre la porta a reduir l’estrès que les tensions emocionals deixen al cos. Durant la sessió compartirem algunes tècniques bàsiques del massatge amb nens i entre nens.

 

18. Recursos per a l’autoestima i la intel·ligència emocional

 

L’autoestima és un filtre a través del qual interpretem les vivències i ens relacionem amb el món. La intel·ligència emocional implica cinc grans eixos: la consciència emocional, l’autoregulació, l’empatia, les habilitats socials i les habilitats de vida. Durant aquest taller compartirem algunes activitats i programes per afavorir el desenvolupament d’una autoestima sana i d’una competència emocional madura.

Formadors

 

Cada sessió del curs està facilitada per un professional expert en la temàtica en qüestió. Tots els formadors són persones amb una àmplia trajectòria professional en la temàtica de la sessió.

 

La formació està coordinada per en Jordi Mateu, director del Craev, que assisteix a totes les sessions i proporciona acompanyament al grup.

 

El facilitador/a de cada sessió serà anunciat en el moment de la convocatòria de la sessió – monogràfic.

 

Horari i preu

 

El curs es desenvolupa un diumenge al mes, de 9:00 a 15:00 hores, a una escola viva de Barcelona. La formació es pot seguir en dues modalitats:

 

Modalitat curs sencer: El cost és de 50 euros per sessió. El pagament del curs sencer es fa per domiciliació bancària al vostre compte corrent, en tres cobraments fraccionats. El primer cobrament inclou les tres primeres sessions, d’octubre a desembre. L’import d’aquest primer pagament és de 150 euros. El segon cobrament inclou les tres següents sessions (150 €), i el tercer cobrament inclou les tres darreres sessions (150 €). El cobrament es farà a l’inici de cada mòdul, el dia 1 del mes en curs (octubre, gener i abril). Per al segon any de formació, el cobrament es farà de manera anàloga.

 

No es faran devolucions de les quotes trimestrals per falta d’assistència. En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa de la modalitat de curs a l’acabament de cada trimestre (desembre i març), i no caldrà que feu el pagament de la resta del curs, però caldrà comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d’antelació.

 

Modalitat monogràfics individuals: El cost per sessió o monogràfic individual és de 65 euros si en el moment de la inscripció a la sessió sou o esdeveniu Socis – Amics del Caiev, o be 80 euros si no sou socis. El cobrament de les sessions en aquesta modalitat es fa per ingrés al compte corrent de l’associació en el període d’inscripció al monogràfic que s’anunciarà a través del nostre web i la nostra llista de distribució.

 

Procés d’inscripció

 

Si esteu interessats/des en la modalitat de curs sencer, heu de: 

 

 • Fer un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte ‘Amic Caiev’ i a continuació el vostre número de DNI, és a dir: Amic caiev núm. DNI / NIE. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/qui-som/ 
 • Donar-vos d´alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/membership-join/ 
 • Un cop us registreu, us enviarem un missatge en què us confirmarem la vostra plaça. Les reserves de plaça es faran en funció de l’ordre dels ingressos.

 

Si esteu interessats/des en la modalitat de monogràfics individuals i voleu esdevenir Amics-Socis per gaudir del descompte en el preu de les sessions, heu de:

 

 • Fer un ingrés de 50 euros al número de compte corrent de la Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178, en què aparegui com a concepte ‘Amic Caiev’ i a continuació el vostre número de DNI, és a dir: Amic caiev núm. DNI / NIE. Aquests diners us permetran ser socis – amics simpatitzants de l’associació d’educació viva Caiev, i gaudir de les seves activitats. Podeu trobar informació dels serveis als quals tindreu accés en aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/qui-som/ 
 • Donar-vos d´alta a la nostra associació com a Soci-Amic a través d’aquest enllaç: http://caiev.com/index.php/membership-join/ 
 • Inscriure-us i fer el pagament del monogràfic en el moment en què s’obri la inscripció un més abans de l’inici del monogràfic.

 

Prioritats en el procés d’inscripció

 

Les places són limitades a un únic grup. El procés d’inscripció s’obrirà primer per a les persones que vulguin fer el curs sencer. Si queden places disponibles, aleshores s’obrirà el procés a persones que vulguin fer sessions individuals.

 

Per a la inscripció al curs sencer:

 

 • Fins al dia 3 de setembre, la inscripció està restringida a les persones que heu fet o be el curs d’introducció o be el curs de seguiment d’educació viva i trieu l’opció de curs sencer.
 • Del 4 de setembre fins al 24 de setembre, la inscripció estarà oberta qualsevol persona que triï l’opció de curs sencer, hagi o no fet el curs d’introducció o seguiment.

 

Per a la inscripció com a monogràfics individuals:

 

 • Del 25 de setembre a l’1 d’octubre la inscripció estarà oberta per a les persones que vulgueu fer la primera sessió com a monogràfic individual i sigueu socis-amics del Caiev.
 • A partir de l’1 d’octubre la inscripció estarà oberta a la resta de persones, que no sigueu socis-amics del Caiev i vulgueu fer la primera sessió individual.

 

Si us interessa fer alguna altra sessió com a monogràfic individual, la inscripció a cada sessió s’obrirà un mes abans de la sessió.

 

Per conèixer la data exacta en què començarà la inscripció a cada sessió com a monogràfic individual, consulteu el web del Caiev o be escriviu un e-mail a educacioviva@gmail.com

Calendari de la formació

 

La formació del primer any té lloc durant els següent calendari:

NOM DEL GRUPREDM2
HORARIDiumenge
9.00 a 15.00 hores
SessióMesDiaTemesFormadors
1aOCT15Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridorsJordi Mateu
2aNOV12Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictesIdoia Hernaiz
3aDES10Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixantsDinorah Arrillaga
4aGEN21La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborarIolanda Vives
5aFEB11Els jocs marcials interns com a eines de creixement integralPere Juan
6aMAR11Per confirmarPer confirmar
7aABR15Processos d’auto coneixement dels temperaments infantils a través de la psicologia astrològicaCristina Álvarez
8aMAI13Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantilMagda Barneda
9aJUN10Creativitat i expressivitat en l’educació creadoraGemma López

Reconeixement de la formació

 

L’associació Caiev està tramitant el reconeixement de la formació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 100 hores (54 hores presencials i 46 hores de lectura i treball personal). Totes les formacions de l’associació que hem presentat al Departament fins ara han estat reconegudes oficialment. El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tèncis d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

MAIL DE SECRETARIA: educacioviva@gmail.com

 

Web del Caiev: http://caiev.com/

Si vols descarregar-te la informació completa del curs:

Fes clic aquí

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h