Curs de Fonaments, experiències i recursos d’Educació Viva
2a edició Curs 2019-2020 

 

 

Motivacions

 

El món educatiu està immers en un procés de renovació pedagògica en el qual estan apareixent una diversitat de models. L’educació viva és un dels corrents d’innovació que està experimentant un major creixement al nostre entorn. Cada vegada més professionals i famílies opten per crear espais d’educació viva, però sovint afronten aquest procés des d’una manca d’experiència i rigor psicopedagògic.

 

El curs de fonaments, experiències i recursos d’educació viva pretén ajudar a tots aquests professionals, entitats i persones compromeses amb l’educació viva a trobar referents conceptuals, experiències pedagògiques consolidades i eines d’anàlisi i d’intervenció sobre la realitat que els permetin transformar i crear entorns d’educació viva de qualitat.

 

En definitiva, el curs pretén oferir un complement a les altres formacions d’introducció i de seguiment d’educació viva que en aquests moments ofereix l’associació CAIEV.

 

Objectius

 

Oferir una formació integral que contempli:

 

 • Presentació d’experiències consolidades d’educació viva
 • Exposició de referents teòrics pedagògics, psicològics, epistemològics i sociològics.
 • Presentació d’estratègies i recursos pedagògics.
 • Pràctica d’eines de creixement integral dels educadors i d’acompanyament emocional als infants i les famílies.

 

Recolzar i incentivar la creació de projectes d’educació viva a qualsevol àmbit d’actuació.

 

Ajudar a enxarxar professionals, institucions educatives, i persones interessades i compromeses amb l’educació respectuosa amb els processos de vida dels infants.

 

Destinataris i estructura del curs

 

El curs està destinat a professionals de l’educació, estudiants i persones interessades en l’educació viva. Tenen prioritat en la inscripció les persones que ja han fet el curs de seguiment a l’educació viva i el curs d’introducció. Si queden places, s’obrirà la matrícula a d’altres persones.

 

El curs està dividit en 10 mòduls formatius, 10 caps de setmana, un al mes, de setembre de 2018 a juny de 2019.

 

L’horari de la formació és divendres tarda de 18:30 a 21 hores, i dissabte tot el dia de 9:30 a 20:30 hores.

 • Els divendres a la tarda hi ha una conferència i debat sobre el tema central del mòdul facilitada per una persona experta en el tema.
 • El dissabte al matí hi ha la presentació d’una experiència d’educació viva consolidada i referent d’aquest model pedagògic. Posteriorment hi ha un diàleg amb les persones impulsores d’aquesta experiència.
 • El dissabte a la tarda hi ha un taller vivencial sobre alguns dels aspectes de la temàtica del mòdul, també facilitat per un professional d’aquest tema.
 • Per acabar el dia, hi ha un espai de reflexió i seguiment dinamitzat pels facilitadors del curs, que té com a objectiu acompanyar l’assimilació del què s’ha viscut i establir les tasques d’aprofundiment.

 

Entre mòdul i mòdul, es planteja un treball de reflexió i aprofundiment personals de 12 hores al mes. Hi ha una tutorització on-line durant tot el curs i accés a un plataforma digital amb recursos i materials d’aprofundiment. El curs implica també 20 hores addicionals d’observació en espais d’educació viva i possibilitat de pràctiques.

 

En total el curs té una certificació oficial de 250 hores de formació, repartides en 120 hores presencials, 110 hores de treball personal i 20 hores d’observació. Després de cada mòdul es demana als participants que elaborin una memòria del què han viscut i del què ha significat aquesta vivència. La darrera sessió del curs hi haurà presentació de les memòries de cada persona.

 

Programa detallat de les sessions

 

1a. sessió Educació viva: paradigma de la nova educació
Continguts Bases científiques, psicopedagògiques i filosòfiques de l’educació viva: autopoiesis, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat – Antecedents històrics i innovacions actuals – Necessitats vitals i objectius de l’educació – El respecte als processos de vida – La construcció de relacions de qualitat – Pràctica reflexiva i auto aprenentatge – Experiències d’educació viva actuals
Curs 2019-20
18:00 – 18:30

Presentació del curs

Jordi Mateu, mestre, president del CAIEV i director de l’espai educatiu Ca l’Aulet

18:30 – 20:00

Conferència inagural: Bases de l’educació viva

Jordi Mateu, mestre, president del CAIEV i director de l’espai educatiu Ca l’Aulet

20:00 – 21:00

Dinàmiques de presentació dels participants

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Ojo de Agua

Javier Herrero y Marien Fuentes, Directors de Ojo de Agua

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

La narració com a camí de creixement de l’educador

Pepe Contreras, Professor a la Universitat de Barcelona i expert en educació viva

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

2a. sessió Fonaments neurològics de l’educació
Continguts Bases neurocientífiques del desenvolupament i l’aprenentatge – Aplicacions de la neurociència en la creació d’entorns, propostes i materials d’aprenentatge – Processos psicològics bàsics: percepció, atenció, memòria i processament de la informació – Estrés, emocions i creació d’estructures neuronals profundes i intenses
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Neurociència i educació: teoria neurològica de l’aprenentatge i del desenvolupament

Per confirmar

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Escola pública Congrés indians

Lluna Sepulcre, mestra de l’escola

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Creació d’ambients d’aprenentatge

Aroa Pareja

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

3a. sessió La construcció de la personalitat: la complexitat de l’organisme humà
Continguts La creació del vincle segur – jo idea i jo ideal – autoestima – tipologies de la personalitat – mecanismes de defensa i d’afrontació – paràmetres d’observació de la personalitat – intervencions estratègiques als entorns escolars
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Com ens podem apropar a la complexitat de la personalitat des d’una mirada arquetípica

Cristina Álvarez, co-directora de Aula Astrològica

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Espai educatiu El Roure

Begoña González, directora de l’escola

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Seitai: cultura del moviment autònom i l’auto regulació en educació

Magda Barneda, directora del centre de Seitai Espaidó

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

4a. sessió L’enfocament sistèmic en educació
Continguts Teoria de sistemes – sistemes oberts i autopoiètics – Ordres i desordres en les relacions personals i a les institucions escolars – Relacions entre els educadors i les famílies – Aportacions de la pedagogia sistèmica
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

L’acompanyament familiar sistèmic

Silvia Palou, mestra, psicoterapèutica sistèmica, i directora de l’espai formatiu els 3sentits

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Espai educatiu Ca l’Aulet

Equip educatiu Ca l’Aulet

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

L’experiència vincular a la primera infància

Celeste Vaiana, psicòloga, assessora pedagògica i formadora  d’espais educatius

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

5a. sessió L’aprenentatge autònom i vivencial
Continguts Tipus d’aprenentatges segons la neurociència i la psicopedagogia – Etapes de desenvolupament de la ment humana – Característiques dels entorns d’aprenentatge autònom i vivencial – Estructures pedagògiques de les escoles vives – Tipologies d’activitats i vivències d’aprenentatge
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Models d’escoles vives i estructures pedagògiques

Jordi Mateu, mestre, president del CAIEV i director de l’espai educatiu Ca l’Aulet

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Escola pública Els Encants

Agnès Barba, directora de l’escola

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Bases de l’aprenentatge autònom i vivencial de qualitat

Laura López, experta i formadora en aprenentatge vivencial de les matemàtiques

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

6a. sessió La comunicació i l’acompanyament emocional en les relacions de qualitat
Continguts Actituds en l’acompanyament d’educació viva – Tipus d’escolta i d’expressió – La comunicació no violenta – Escolta activa sense judici – Estratègies de comunicació que situen, transformen i uneixen – Les emocions bàsiques i el seu acompanyament
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Bases de la comunicació empàtica

Equip Bes – Silvia Blanch i Arnau Careta

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Summerhil

Henry Readhead, Assistant Principal, Summerhill School

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Escolta, comunicació i acompanyament emocional

Idoia Hernaiz, Comunicació No Violenta

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

7a. sessió L’educació viva a l’etapa d’infantil
Continguts La gestació i el naixement – necessitats dels nens de 0 a 6 anys – Referència del treball de Emmi Pikler – El joc, la descoberta i l’activació sensoriomotriu – El món simbòlic i màgic com a eina educativa i terapèutica – Noves estructures d’acompanyament a la petita infància
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Característiques, necessitats i interessos dels nens de 3 a 6 anys

Magda Solera, mestra i formadora de famílies i equips docents

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Espai educatiu d’infantil La Caseta

Pere Juan, psicòleg, psicomotricista i director de La Caseta durant 15 anys

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Aportacions educatives i terapèutiques de la psicomotricitat relacional

Iolanda Vives, directora del centre de psicomotricitat Tariqa i formadora

Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

8a. sessió L’educació viva a l’etapa de primària
Continguts Característiques, necessitats i interessos dels nens de 7 a 12 anys – Intel·ligències múltiples – Ambients preparats – Dimensions de la persona i competències bàsiques – -Característiques dels materials – Documentació i intervencions educatives – Cultura de pràctica reflexiva als centres
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Característiques, necessitats i interessos dels nens de 7 a 12 anys

Jordi Mateu, mestre, president del CAIEV i director de l’espai educatiu Ca l’Aulet

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Escola privada Espai obert La Serra

Judith López, directora de l’escola

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Acompanyament en els conflictes de 7 a 12 anys

Jordi Mateu, mestre, president del CAIEV i director de l’espai educatiu Ca l’Aulet

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors

 

 

9a. sessió Aprenentatge més enllà de l’escola: models educatius emergents del segle XXI
Continguts Reptes i necessitats de la societat a mitjans del segle XXI – Evolució de les institucions escolars i emergència de nous entorns d’aprenentatge – Plataformes d’aprenentatge on-line – Ciutats educadores – Altres formes d’escolarització i entorns educatius alternatius
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

L’emergència actual d’un nou sistema educatiu

Eduard Vallory, director del programa escola nova 21

Curs 2019-20
9:30 – 13:30

Experiència educativa inspiradora: Escoles obertes, ciutats educadores i plataformes on–line

Javier Bronchalo. Mestre, especialista en plataformes on-line i escoles democràtiques

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Reptes sistèmics, pedagògics i legals a afrontar en la creació d’un espai educatiu

Jordi Mateu, mestre, director de l’espai educatiu Ca l’Aulet i president del CAIEV

18:30 – 19:00 Descans
19:00 – 20:30 Reflexions en grup i tasques d’aprofundiment
Equip de facilitadors
Curs 2019-20
10:00 – 15:00 Presentació de projectes

 

 

10a. sessió Educació, amor i construcció de relacions de qualitat
Continguts Característiques de les relacions de qualitat – Integració de la ciència i l’espiritualitat – Cosmovisió de l’educació viva – L’acompanyament als educadors – Camins d’auto coneixement i creixement personals – l’amor que uneix
Curs 2019-20
18:30 – 21:00

Paradigma de la nova ciència i espiritualitat

Carlos González, mestre, formador i escriptor

Curs 2019-20
9:30 – 13:30 Presentació de projectes

13:30 – 15:00 Dinar
15:00 – 18:30

Presentació de projectes

18:30 – 19:00

Descans

19:00 – 20:30

Tancament del curs
Equip de facilitadors

 

Reconeixement de la formació

 

El curs de Fonaments, experiències i recursos d’educació viva està en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament d’Ensenyament atorga un certificat de 250 hores (120 hores presencials, 110 hores de treball personal i 20 hores d’observació) per a les persones amb el següent perfil:  mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior. I l’associació CAIEV ofereix un certificat d’assistència a totes les persones que finalitzen el curs.

 

Observació i possibilitat de pràctiques en espais d’Educació Viva

 

La formació implica 20 hores d’observació en espais d’educació viva. Addicionalment, de manera opcional, hi pot haver la possibilitat de fer pràctiques en algun dels espais d’educació viva. Les condicions d’aquestes pràctiques s’han d’establir entre cada espai educatiu i el participant del curs.

 

Formadors

 

Jordi Mateu: president de l’Associació CAIEV. Mestre, assessor i formador d’educació viva
David Bueno
Astrid Ruiz: directora de l’escola Congrés Indians
Jenny Silvente: mestra i formadora. ICE UAB
Cristina Álvarez: co-directora de Aula Astrològica
Begoña González: directora de l’escola El Roure
Magda Barneda: formadora en Seitai i directora de l’Espaidó
Javier Herrero i Marien Fuentes: directors de Ojo de Agua
Pepe Contreras: Professor UB
Silvia Palou: mestra, formadora i directora de l’espai els 3sentits
Celeste Vaiana: Psicòloga, assessora pedagògica i formadora d’espais educatius
Equip educatiu a l’espai educatiu Ca l’Aulet
Agnès Barba: directora de l’escola Els Encants
Laura López: Experta i formadora en aprenentatge vivencial de les matemàtiques
Equip Bes: Silvia Blanch i Arnau Careta
Henry Readhead:  Assistant Principal, Summerhill School
Idoia Hernaiz: Comunicació no violenta
Magda Solera: mestra i formadora. ICE UAB
Pere Juan: psicòleg, formador i ex director de La Caseta
Iolanda Vives: directora del centre de psicomotricitat Tariqa i formadora
Judith López: directora de l’escola Espai Obert la Serra
Eduard Vallory: director del programa escola nova 21. Càtedra Unesco
Javier Bronchalo: mestre i formador en plataformes on-line
Carlos González: professor de secundària, escriptor i formador
Facilitadores: Anna Sebastian, Antonia Gracias, Laura López 

 

Preu i modalitats de pagament

 

El curs té un preu de 1600 euros per mòdul si es paga fraccionat en tres pagaments, o be de 188,88 euros per mòdul si es paga mensualment. El pagament del curs es fa a través de domiciliació bancària.

 

Hi ha 3 modalitats de pagament possibles :

 • Modalitat A: Pagament Únic, per anticipat, amb un descompte de 100 €. L’import total és de 1.500 € . Si trieu aquesta opció, heu de fer una transferència al compte de l’ associació abans de l’inici del curs al setembre ( Caixa d’enginyers ES05 3025 0018 9814 0000 8178 ).

 

 • Modalitat B: Pagament Fraccionat per mòduls. Es fan 3 pagaments :
  • Al 1er. Quadrimestre es paguen 640€
  • Al 2on. Trimestre: 480€
  • Al 3er. Trimestre 480 €.

 

 • Modalitat C: Pagament Mensual per mòduls.
  • Es paguen 9 quotes de 188,88 euros mensuals.

 

Els rebuts es domiciliaran al vostre compte corrent a l’inici de cadascun dels 3 períodes facturats (a l’octubre, al gener i a l’abril) en cas de la modalitat B, i a l’inici de cada mes en el cas de la modalitat de pagament C.

 

Procés d’inscripció

 

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota. Un cop fet, rebreu un correu amb el vostre usuari i contrasenya.

 

Us haureu d’inscriure a la web, el sistema us reconeixerà com Amics CAIEV i podreu fer la inscripció en el curs.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h