Curs de sensibilització a l’Educació Viva per a
professionals de la franja de Migdia

MOTIVACIONS

 

L’estona de migdia ocupa una part substancial del temps escolar i implica un seguit de vivències molt importants per als nens i nenes: vivències de relacions, d’activitat espontània, de creativitat i joc, de consciència personal i cura del propi cos, etc.

 

Totes aquestes vivències requereixen d’espais i ambients adequats, d’una observació i preparació acurada de l’activitat dels infants, i d’unes estructures d’organització i coordinació coherents amb el projecte pedagògic del centre.

 

El curs de sensibilització a l’educació viva per a professionals de la franja de migdia és una formació de tres sessions destinada a professionals de la franja de migdia que volen tenir un primer contacte amb l’educació viva.

OBJECTIUS I DESTINATARIS

 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives durant l’estona de migdia que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 

 • L’acompanyament emocional dels infants des del marc de referència de l’educació viva
 • La creació d’ambients d’aprenentatge per a l’activitat autònoma
 • L’organització i funcionament de la franja de migdia i la seva articulació amb la resta de l’escola

CONTINGUTS DE LES SESSIONS

 

Sessió 1: Bases psicopedagògiques de l’educació viva i estructures de coordinació

 • Bases psicopedagògiques de l’educació viva, actituds bàsiques i tipus d’acompanyament
 • L’enfocament sistèmic als centres escolars
 • Estructures de gestió i coordinació

 

Sessió 2: L’ acompanyament emocional

 • Bases de la comunicació no violenta
 • Expressió de límits i acompanyament de conflictes
 • L’acompanyament emocional

 

Sessió 3: Activitats, vivències i estructures del dia a dia.

 • Estructures d’organització a les diferents franges d’edat
 • Exemples de funcionament de menjadors escolars i estones de migdia
 • Tipologia d’activitats autònomes i facilitades per l’acompanyant: activitat autònoma als ambients, propostes, tallers, activitats d’expressió, etc.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Es parteix de dinàmiques grupals per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències i possibilitar així la construcció de les pròpies comprensions.

 

Formació teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències d’escoles vives sobre la franja de migdia.