Curs d’Aprofundiment i Investigació en Educació Viva (4rt any)

El curs d’educació viva s’estructura en quatre anys per tal de poder oferir una formació més complerta i integral. Cada any comptarà amb un certificat propi. El curs d’introducció queda com estava; el segon nivell, el curs mitjà ofereix una formació vivencial centrada en l’acompanyament emocional i pedagògic. El curs superior aporta també uns fonaments conceptuals sòlids sobre l’estructura de la personalitat, la cosmovisió de l’educació viva i les etapes del desenvolupament. Aquest curs també implica un treball de pràctica reflexiva al propi centre. Finalment, el curs d’aprofundiment i investigació és una formació centrada en el desenvolupament dels recursos personals, que implica també pràctiques a escoles.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 

El curs d’aprofundiment i investigació en educació viva (CAIEV ) està destinat a mestres, educadors/es, famílies i altres persones que ja hagin realitzat el curs superior d’educació viva.

 

El curs d’aprofundiment té com a objectius que els participants:

  • Visquin un procés individual i grupal d’auto observació i d’aprenentatge que els porti a un major grau d’auto consciència i a millora la seva pràctica professional
  • Facin pràctiques i adquireixin experiència en escoles d’educació viva o be portin a terme un procés de pràctica reflexiva als seus espais educatius o familiars
  • Reflexionin sobre les seves pràctiques i vivències i adquireixin destresa en l’actitud de la pràctica reflexiva a nivell personal i professional
CONTINGUTS I EIXOS DEL CURS

 

El curs d’aprofundiment no té continguts previs, no es tracta d’un curs de formació amb un temari previst. El contingut o currículum del curs s’anirà fent visible a través de l’acció, és a dir, a través de les vivències que cada participant anirà tenint, tant durant el curs com en el decurs de les pràctiques.

 

Durant les sessions presencials al curs, un cap de setmana al mes, els participants aportaran situacions que estiguin vivint i investigant. El formador del grup facilitarà un diàleg i unes dinàmiques que ajudin el participant a ampliar la seva consciència, a descobrir els nusos en què hi ha conflicte, i a identificar les falsedats que sostenen el conflicte.

 

No es tracta d’un enfocament terapèutic en què el facilitador aporta solucions, sinó que cada participant haurà d’investigar i prendre les seves decisions. En essència, l’acompanyament en el curs va en la direcció de mirar i prendre el què la vida ens porta, com a oportunitat per descobrir les idees, emocions i energies que no ens permeten escoltar el llenguatge de la vida i ens provoquen patiment.

 

En el transcurs de la formació, els participants portaran a terme una narració sobre el que estan vivint i una documentació de la seva pràctica reflexiva, un procés que implica observar, documentar, analitzar, reflexionar, comunicar i establir objectius i accions.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El CAIEV tramitarà el reconeixement per part del Departament d’Ensenyament del Curs d’Aprofundiment i Investigació en Educació Viva.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

 

FORMADORS DEL CURS

El formador del curs superior és en Jordi Mateu. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

El curs d’Aprofundiment i Investigació en Educació Viva es desenvoluparà durant un dissabte al matí i la tarda al mes, en horari de 9:30 a 18 hores.

 

LLOC

El curs té lloc a una escola d’educació viva a Barcelona o be a l’espai educatiu del CAIEV.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu de cada mòdul mensual és de 100 euros.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Aquest curs estarà disponible en el curs 2019-2020.

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.