Curs d’Introducció per a families

DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a famílies que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 • L’acompanyament emocional dels infants
 • L’aprenentatge autònom i vivencial
 • El cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació a la llar d’ambients educatius respectuosos amb els processos de vida.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

Formació teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs està dividit en 9 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(i) les bases en l’acompanyament,

(ii) els aprenentatges autònoms i guiats, i

(iii) els processos creatius i expressius.

MÒDUL I: Les bases en l’acompanyament

 

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

 

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva

 • Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
 • Tipus d’acompanyament
 • Necessitats vitals dels infants

 

Sessió 2: L’actitud del cuidador/a

 • Presència, escolta i cultiu de la percepció
 • Intervencions que enforteixen
 • L’expressió de límits

 

Sessió 3: L’acompanyament emocional

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques
 • L’acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors

 

Sessió 4: L’enfocament sistèmic i els ordres de l’amor

 • L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
 • Els ordres de l’amor en les relacions: desordres més freqüents
 • L’acompanyament emocional II

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

 

La llar és un espai íntim ideal per a acompanyar l’aprenentatge autònom i vivencial de moltes situacions. Durant aquest segon mòdul presentem materials i propostes d’aprenentatge d’algunes competències bàsiques.

 

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial de les matemàtiques

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Recursos i materials de matemàtiques


Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial de la lectoescriptura

 • Enfocaments en l’acompanyament de
  l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Recursos i materials de lectura i escriptura

 

Sessió 7: Criteris de l’acompanyament pedagògic

 • Creació i organització d’espais a la llar
 • Criteris de l’acompanyament pedagògic

MÒDUL III: Processos creatius i expressius

 

La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

 

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient a llar i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

 

Sessió 8: Creativitat i expressió

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d’espais i l’acompanyament de l’expressivitat

 

Sessió 9: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs

CERTIFICAT DE LA FORMACIÓ

Les persones que tinguin, com a mínim, un 80% d’assistència, rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORS DEL CURS

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

El curs d’Introducció a l’Educació Viva per a famílies es fa en un diumenge al matí al mes.  Ell calendari del curs el trobareu a la pestanya d’inscripció.

 

LLOC

El curs té lloc a una escola d’educació viva a la ciutat de Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€ per sessió i el seu pagament es realitza en tres cobraments fraccionats al llarg del curs escolar.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.

 

Per ser Amic CAIEV s’ha d’omplir el formulari Registre amic CAIEV i pagar la quota anual de 50€ a través de la Subscripció anual amic Caiev que trobareu a la nostra botiga.

 

Si el procés de registre i pagament d’amic CAIEV ha estat correcte, podreu fer la inscripció del curs o cursos en els quals esteu interessats.  Amb la quota anual d’Amic CAIEV pots fer més d’un curs.

 

La inscripció la trobareu en aquesta mateixa pàgina del curs. A la pestanya d’inscripció trobareu també l’horari dels grups el nom dels formadors d’aquest curs.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h