Curs d’Educació Viva

DESTINATARIS I OBJECTIUS DEL CURS D’EDUCACIÓ VIVA

El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 • L’aprenentatge autònom i vivencial,
 • L’acompanyament emocional dels infants,
 • El cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació d’entorns educatius respectuosos amb els processos de vida.

CAIEV formació educació viva

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

Formació teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

 

Possibilitat de pràctiques

Els assistents tenen la possibilitat de fer pràctiques  en espais d’educació viva, tant públics com alternatius. Aquestes pràctiques, però, no són obligatòries.

CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(i) les bases en l’acompanyament,

(ii) els aprenentatges autònoms i guiats, i

(iii) els processos creatius i expressius.

Curs d'introducció a l'educació viva del CAIEV
Curs d'introducció a l'educació viva del CAIEV

MÒDUL I: Les bases en l’acompanyament

 

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

 

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva

 • Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
 • Tipus d’acompanyament
 • Cura dels processos de vida

 

Sessió 2: L’actitud del cuidador/a

 • Presència, escolta i cultiu de la percepció
 • Intervencions que enforteixen
 • Límits i conflictes

 

Sessió 3: L’acompanyament emocional

 • Sentit i significat de les emocions bàsiques
 • L’acompanyament emocional
 • Pensament simbòlic i relats enfortidors

 

Sessió 4: La relació amb les famílies

 • L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
 • Els ordres de l’amor en les relacions
 • L’acompanyament al creixement de les famílies

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

 

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra.

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

 

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques

 • Desenvolupament del pensament matemàtic
 • Ambient, recursos i materials de matemàtiques

 

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació

 • Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
 • Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

 

Sessió 7: Els ambients d’aprenentatge i l’activitat autònoma

 • Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
 • Models d’escoles vives i tipus d’estructures pedagògiques
 • Estructures pedagògiques I: ambients, aprenentatge a través de projectes

 

Sessió 8: L’aprenentatge guiat, estructures de programació i coordinació

 • Criteris de qualitat en l’acompanyament
 • Estructures pedagògiques II: tallers, temps de grup, tasques, assemblees
 • Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació

MÒDUL III: Processos creatius i expressius

 

La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

 

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

 

Sessió 9: Creativitat i expressió

 • Processos creatius i llenguatges expressius
 • Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat
 • Cosmovisió de l’educació viva

 

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs

 • Sentit i evolució del joc autònom
 • Etapes del desenvolupament i tipus de jocs
 • Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
 • Tancament del curs

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Curs d’Educació Viva està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 100 hores (50 presencials i 50 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI).

 

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORS DEL CURS

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

Podeu veure el calendari i horaris dels grups que tenen disponibilitat en el següent enllaç:  Grups Curs d’Educació Viva

 

LLOC

El curs té lloc a diferents espais.

Escola pública Jaume I, Barcelona.

L’espai educatiu del CAIEV, a Sant Cebrià de Vallalta.

Escola Nou de Quart, Girona.

Escola Marià Fortuny, Reus

Us podeu descarregar el programa del Curs introducció CAIEV

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h