Curs Mitjà per famílies

DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a famílies que ja hagin realitzat el curs d’introducció.

El curs mitjà d’educació viva per a famílies té com a objectius que els participants:

 • Desenvolupin les actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA): Presència, Observació, Empatia, coMunicació, i acompanyament Adequat
 • Adquireixin una major percepció i desenvolupin estratègies per a l’acompanyament emocional dels infants
 • Coneguin les característiques i necessitats dels infants segons les diferents etapes evolutives i entrin en contacte amb materials pedagògics essencials per a cada etapa

CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs està dividit en 9 sessions que s’agrupen en dos grans mòduls:

(i) les actituds i les estratègies per a l’acompanyament emocional, i  

(ii) les etapes del desenvolupament

MÒDUL I: ACTITUDS I ESTRATÈGIES PER A L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

 

El primer bloc del curs consta de 5 sessions i  està destinat a aprofundir sobre l’observació i l’acompanyament del món emocional, i sobre la construcció de l’autoestima de l’infant.

 

Sessió 1: Presència, observació i paràmetres d’anàlisi de la personalitat infantil

 • Teoria integral de la construcció de la personalitat infantil
 • Estratègies per al cultiu de la presència i de l’actitud d’observació i d’escolta
 • Paràmetres d’observació i d’anàlisi de la personalitat

 

Sessió 2: L’acompanyament emocional III: emocions bàsiques

 • Acompanyament de les emocions bàsiques (ràbia, tristesa, por, alegria) i de la seva expressió: agressivitat, passivitat, ansietat, rebequeries, mentides, etc.
 • Percepció de les necessitats bàsiques al darrera de les emocions i presa de consciència de la reacció empàtica de l’acompanyant
 • Aprofundiment en l’expressió de límits i en l’acompanyament dels conflictes I

 

Sessió 3: L’acompanyament emocional IV: conflictes socio emocionals i dinàmiques de grups

 • Acompanyament en els conflictes socio emocionals: exclusions, lideratges, dependències, aïllaments, manipulacions, etc.
 • Aprofundiment en l’expressió de límits i en l’acompanyament dels conflictes II
 • Possibilitats en l’acompanyament de situacions quotidianes i petites crisis: els moments d’anar a dormir, els àpats, les rebequeries, les mentides, 

 

Sessió 4:  La comunicació dels pares

 • Anàlisi de la comunicació verbal / no verbal i dels estils de comunicació segons els tipus d’acompanyament
 • Principis i estratègies de la comunicació no violenta (CNV)
 • Estratègies de gestió i de comunicació durant els conflictes

 

Sessió 5: L’enfocament sistèmic II: observació i anàlisi de les dinàmiques relacionals a la família i acompanyament dels conflictes sistèmics

 • Paràmetres i eines per l’observació dels jocs relacionals, dels tipus d’aferrament i dels registres de comunicació
 • L’acompanyament dels conflictes sistèmics: separacions, gelosies, pèrdues, absències, etc.
 • La narració de contes com a eina per a l’acompanyament emocional

MÒDUL II: LES ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

 

Aquest segon mòdul consta també de 5 sessions, en les quals es presenten les característiques de quatre etapes del desenvolupament, les seves subetapes, les necessitats vitals i les fites essencials que l’organisme humà afronta. Es comparteixen també els criteris importants per a la creació d’espais d’aprenentatge a la llar i per a la preparació de materials adequats per a cada etapa.

 

Sessió 6:  L’etapa de desenvolupament 0 – 3

 • Desenvolupament i aprenentatge I: teories del desenvolupament evolutives, socio constructivistes i ecològiques.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 0 – 3 anys i les seves subetapes: concepció, embaràs, part i primers anys de vida. Bases per a la construcció del vincle segur.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’espais adequats. Materials per al desenvolupament.
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 7:  L’etapa de desenvolupament 3 – 7

 • Desenvolupament i aprenentatge II: creació de l’auto concepte i de l’autoestima; teories psicoanalítiques i bases de la psicomotricitat relacional
 • Característiques i necessitats de l’etapa 3 – 7 anys i les seves subetapes: desplegament del món simbòlic.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’espais adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 8:  L’etapa de desenvolupament 7 – 14

 • Desenvolupament i aprenentatge III: teories del processament de la informació; identitat i gènere; dinàmiques grupals i estatus dins del grup; Múltiples intel·ligències i estils cognitius.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 7 – 14 anys i les seves subetapes; la pertinença al grup.
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’espais adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

 

Sessió 9:  L’etapa de desenvolupament 14 – 16

 • Desenvolupament i aprenentatge IV: teories socioconstructivistes de la personalitat; construcció social de la identitat; determinants de l’autoestima adolescent.
 • Característiques i necessitats de l’etapa 14 – 16 anys: la identitat grupal i l’entrada al món adult
 • Necessitats vitals i acompanyament. Creació d’espais adequats. Materials per al desenvolupament
 • Pràctica reflexiva i anàlisi de casos

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 

Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb   els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 

Reflexions teòriques

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i  d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 

Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, recursos i estratègies d’acompanyament.