Després del primer any d’aquests dos cursos, el proper any escolar oferirem el segon nivell de cadascun d’aquests cursos monogràfics, i també oferirem de nou el primer any de cada curs. Cadascun d’aquests cursos ofereix mensualment un monogràfic facilitat per una persona experta en cada temàtica. Aquests cursos se centren en oferir tècniques, recursos i estratègies per a l’acompanyament pedagògic i emocional dels infants. Aquests dos cursos es poden fer en qualsevol ordre perquè el segon nivell no requereix haver fet el primer, i a l’inrevés.

 

La informació detallada dels continguts dels cursos es publicarà properament. Quan estigui tota la informació disponible podreu consultar-la a la página del corresponent curs, i tambè us la farem arribar a través de la nostra llista de  correu. Si encara no estás en aquesta llista, pots fer-ho aquí.

 

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h