Curs d’Experiències d’Educació Viva a Primària i Infantil

Objectius

 

El curs d’experiències educatives a primària i infantil  és una formació anual que té com a objectius que els participants:

 • Coneguin experiències actuals consolidades d’educació viva a les etapes d’educació primària i infantil: els referents pedagògics, l’organització del professorat, i el funcionament en el dia a dia.
 • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar intervencions d’escola i d’aula d’educació viva adequades al propi context.

Continguts

 

Alguns dels continguts del curs són:

 • Fonaments de l’educació viva: autopoiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament a l’alumnat d’infantil i primària i cura de la comunicació
 • Acompanyament emocional, expressió de límits, i gestió de conflictes
 • Dinàmiques de grups, tutories, i relació amb les famílies
 • Tipologia d’estructures pedagògiques i enfocaments globalitzats: ambients, aprenentatge basat en projectes, processos interdisciplinars, tallers, treball cooperatiu, aprenentatge – servei, etc.
 • Materials amb un enfocament competencial: capses de recerca, petites investigacions, creació d’ambients
 • L’aprenentatge i l’avaluació competencials: eines per a la planificació, l’observació i l’anàlisi
 • Models d’organització, gestió i cohesió de l’equip de professorat

Dinàmiques de les sessions

 

Presentació d’experiències

Durant el curs es presenten moltes experiències actuals consolidades d’educació viva. Les experiències són presentades per l’equip directiu de cada centre. A través d’aquestes presentacions, l’alumnat podrà conèixer les bases pedagògiques, l’organització, les estructures pedagògiques i el funcionament diari de l’escola.

Sessions

1a sessió

Presentació del curs.

Presentació d’experiència: Escola pública Congres Indians, Barcelona.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

2a sessió

Presentació d’experiència: Espai educatiu El Roure, de Sant Joan de Mediona.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

3a sessió

Presentació d’experiència: Espai educatiu Ojo de Agua, Alacant.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

4a sessió

Presentació d’experiències: Espai Educatiu Ca l’Aulet, del Caiev.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

5a sessió

Presentació d’experiències: Escola pública Els Encants, Barcelona.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

6a sessió

Presentació d’experiències: Escola privada Summerhill, Anglaterra.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

7a sessió

Presentació d’experiències: Espai d’infantil La Caseta, Barcelona.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

8a sessió

Presentació d’experiència:  Escola privada Espai Obert La Serra, Sant Pere de Ribes.

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat.

9a sessió

Presentació d’experiència: Nous models d’educació: Pobles i ciutats educadores i plataformes on-line.

Tancament del curs.

Coordinadores del curs

 

El curs compta amb dues coordinadores que faciliten les sessions d’acompanyament, participen a la resta de sessions, i coordinen les reflexions i la cohesió del grup.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

L’associació Caiev ha presentat el programa del curs al Departament d’Ensenyament per tal d’obtenir un certificat oficial de 50 hores. Totes les formacions de l’associació Caiev fins ara compten amb certificat del Departament d’Ensenyament.

 

El Departament atorga certificat oficial a les persones amb  titulació de mestres i tècniques d’infantil de grau mitja. Per a la resta de persones, l’associació Caiev atorga un certificat de l’associació.

 

HORARI i CALENDARI

El curs es desenvolupa un dissabte al mes, de 9:30 a 14 hores.

 

LLOC

El curs té lloc a l’Escola Pública Jaume I, a Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€  per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota.

1. Quota anual Amic Caiev

Un cop fet, us haureu de registrar a la web amb l’usuari i contrasenya que heu escollit.  El sistema us reconeixerà com Amics CAIEV i podreu fer la inscripció en el curs.

2. Curs etapa primària i infantil

Us podeu descarregar el programa del curs fent clic Curs experiencies primaria 18 19

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h