Curs d’Educació Viva a Escoles Bressol – Aprofundiment

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 

Per a fer aquesta formació és imprescindible haver realitzat el curs d’educació viva a les Escoles Bressol.

 

L’objectiu del curs és aprofundir en aquells temes que es van tractar en la formació precedent i que necessiten més temps de dedicació ja sigui per la seva complexitat o per la seva importància en la cura dels infants.

 

Alhora, es tracten temes nous que pensem que necessiten ser reflexionats i debatuts per ajustar més l’acompanyament dels infants en aquestes primeres edats.

 

METODOLOGIA

 

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.

 

 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.

 

 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.

 

 • Treball personal: proposem un treball de reflexió pedagògica que posibiliti connectar la pròpia experiència amb la part més teòrica.

 

CONTINGUTS DEL CURS

 

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats.

 

En aquesta ocasió els temes escollits ens serveixen per aprofundir en temes tractats en la formació precedent i alhora poder tractar temes que en la formació precedent no van poder ser abordats.

Sessió 1: Teoria de l’aferrament (els vincles, “apego”)

 

Aquesta primera sessió sorgeix com a continuació de la darrera sessió del curs anterior i ens servirà per a revisar l’estat actual de la teoria de l’aferrament i implicacions que té en l’acompanyament dels infants.

 

 • Bowlby. Teoria de l’aferrament (apego)
 • Winnicott: Díada mare/nadó
 • Françoise Doltó y Laura Gutman: Fusió/Separació

 

Sessió 2: Aprofundiment en el cos de l’infant I

 

En els primers anys, el cos ens parla de l’infant, dels seus interessos, de les seves inquietuds, del seu estat emocional…  per això conèixer amb més profunditat les investigacions que han anat en aquesta línia és vital per acompanyar els infants.

 

 • Aportacions de la psicomotricitat relacional
 • Elements d’un espai corporal
 • La pulsió
 • Ajust de l’adult en relació al cos de l’infant

 

Sessió 3: Aprofundiment en el cos de l’infant II

 

Una segona sessió destinada a parlar del cos dels infants per a poder tractar totes les visions quan han aprofundit en aquesta temàtica.

 

 • Desenvolupament motriu, postures intermitges
 • La regulació corporal i contenció.
 • El contacte, el accés al cos de l’infant

 

Sessió 4: Psicologia de l’infant

 

Una sessió on revisar les aportacions de la psicologia en el món de l’educació infantil per a tenir eines que ens permetin ajustar més la nostra mirada i la nostra intervenció.

 

 • Psicología Evolutiva: Jean Piaget
 • Constructivismo: Vigotsky
 • Embrión Originario: María Montessori
 • Aportes de Wilhelm Reich
 • Sigmund Freud; La sexualitat Infantil: La oralitat, la analitat

 

Sessió 5: Observació, documentació, reflexió pedagògica

 

Una sessió destinada a centrar la mirada en la documentació pedagògica com a eina de comunicació, reflexió i revisió.  

 

 • Que mirem? per a que mirem?
 • Quina imatge d’infància hi ha implícita
 • La reflexió com a eïna de transformació i cohesió

 

Sessió 6: Aprofundiment en acompanyament emocional

 

Aprofundir en la autoregulació posant la mirada en la besant emocional, en la relació, per a revisar creences, prejudicis i comportaments adquirits.

 

 • Confiança en l’infant
 • L’agressivitat, les tensions
 • Relacions entre iguals

 

Sessió 7: El joc, aprofundiment

 

En aquesta sessió parlarem de la importància del joc en el desenvolupament dels infants.

 

 • Els tipus de joc
 • L’evolució del joc
 • Els tipus de materials i les seves implicacions

 

Sessió 8: Els llenguatges de la infància

 

Un espai per aprofundir en el llenguatge dels infants i el nostre propi llenguatge, un espai per a parlar sobre la comunicació. 

 

 • L’adquisició del llenguatge
 • Diferents llenguatges en la infància
 • El silenci com a requisit de connexió
 • La comunicació entre infants i adults

 

Sessió 9: Em cuido per cuidar

 

Una sessió de tancament que convida a seguir fent un camí propi de creixement i descoberta d’una mateixa per acompanyar amb amor.

 

 • Integrant les bases de l’educació viva
 • El respecte cap a una mateixa
 • El creixement personal com a eina i camí

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

 

El curs d’Aprofundiment d’escoles bressol està en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament d’Ensenyament atorga un certificat de 45 hores per a les persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

FORMADORES

Les formadores del curs d’aprofundiment d’escoles bressol són Magda Solera Pérez i Itziar Aranaz Mota i col·labora Celeste Vaiana. Podeu trobar una breu descripció del perfil del formador aquí:  Formadors del CAIEV

HORARIS

El curs es pot fer un dissabte al matí al mes de 9:30 a 14:30 hores.

 

Per poder veure la disponibilitat del grup, ho podeu fer en el següent enllaç:  Grup curs aprofundiment bressol

 

LLOC

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€  per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota. Un cop fet, rebreu un correu amb el vostre usuari i contrasenya.

 

Us haureu d’inscriure a la web, el sistema us reconeixerà com Amics CAIEV i podreu fer la inscripció en el curs.