Curs d’educació viva a escoles bressol

Destinataris i objectius

 

Aquesta formació va destinada a totes aquelles persones (acompanyants, mestres, famílies, estudiants, educadores…) que tenen relació amb la primera infància (0-3) i cerquen estratègies, aportacions i reflexions al voltant d’una mirada basada en:

 

 • l’amor i el respecte profund per l’infant i el seu sistema familiar
 • l’acolliment de les necessitats autèntiques de cada infant
 • la valorització de l’activitat lliure i espontània des del naixement.

 

Per tal de poder revisar la pròpia experiència o aportar canvis als entorns educatius per connectar més amb la vida.

Curs d'educació viva a escoles bressol del CAIEV

Metodologia

 

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.

 

 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.

 

 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.

 

 • Visites: visitarem espais on nodrir-nos per a poder aportar idees i recursos a la nostra realitat.

 

 • Seguiment personal: proposem un treball individual, a part de les sessions, per a potenciar el creixement personal. En aquest viatge us acompanyarem fent un seguiment personal de cada participant a través de tutories i propostes de treball individual.

Continguts del curs

 

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats.

 

Cada tema ha estat escollit per la seva incidència en el benestar de l’infant i la necessitat de ser revisat per acostar-nos a una mirada més amorosa i curosa amb els infants d’aquestes edats.

 

Sessió 1: Benvinguda i fonaments de l’educació viva 0-3

 

Una sessió destinada a conèixer-nos i iniciar un camí cap a la comprensió i el coneixement de les característiques dels infants en els primers anys de vida.

 

 • Bases de l’educació viva
 • Introducció a les necessitats dels infants de 0 a 3 anys
 • Mirada a l’adult

Sessió 2: Acompanyament emocional 

 

En aquesta sessió ens centrem en abordar la part més emocional, no només centrant la mirada en l’infant, sinó ambé en el que es mou en els adults que hi estem en contacte.

 

 • El part i post part
 • Els vincles afectius
 • Les etapes sensibles
 • El plor de l’infant

 

Sessió 3: El cos de l’infant 

 

Una sessió destinada a revisar el valor de la nostra intervenció a nivell corporal, alhora que redescobrim el cos dels infants i les seves possibilitats.

 

 • Desenvolupament psicomotor
 • El massatge
 • El contacte

Sessió 4: Estructures i organització

 

Aquesta sessió serveix per revisar les nostres estructures pedagògiques, les nostres propostes i els nostres material, per tal d’analitzar si realment s’adeqüen a les necessitats autèntiques dels infants.

 

 • L’organització diària
 • Tipus de propostes i materials
 • Els moments de cura i atenció individual

 

Sessió 5: Relacions entre iguals

 

Una sessió destinada a parlar de les relacions entre els infants a les primeres edats i revisar les nostres creences i intervencions.

 

 • La socialització
 • Límits i conflictes
 • L’agressivitat

Sessió 6: Autoregulació i confiança

 

En aquesta ocasió mirarem quines estratègies, idees i eines tenim per acompanyar els infants en els propis processos de maduresa.

 

 • Confiança en l’infant
 • L’alimentació
 • El control d’esfínters

 

Sessió 7: Les famílies

 

En aquesta sessió parlarem de com establir ponts entre els adults per poder cuidar els infants deixant de banda prejudicis, interpretacions personals, etc.

 

 • La mirada sistèmica
 • Els processos d’adaptació
 • Els vincles

 

Sessió 8: L’equip

 

En aquest cas parlarem de com cuidar l’equip (o com cuidar-nos si estem soles i sols) per tal de garantir un clima tranquil i un ambient relaxat necessari per al benestar dels infants.

 

 • El lloc de cadascú
 • Les trobades, reunions i formacions
 • Els processos personals

 

Sessió 9: Aprofundim en la cura afectiva, emocional, i psicològica de l’infant

 

Aquesta última sessió farem un tancament del curs aprofundint en la part emocional i psicològica de l’infant

 • Etapes evolutives i fases del desenvolupament: descripció de les necessitats específiques de cada moment.
 • Els nous descobriments i aportacions de la Psicologia sobre l’embaràs, part i post part- i la Neurociència Perinatal; Iimportància de la cura durant la primera infància.
 • Allò que hem de tenir en compte quan cuidem/acompanyem/respectem/ensenyem si busquem el benestar de l’infant

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El curs d’educació viva a Escoles Bressol està en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 45 hores.  Totes les formacions de l’associació que hem presentat al Departament fins ara han estat reconegudes oficialment. El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORES

Les formadores del curs d’aprofundiment d’escoles bressol són Magda Solera Pérez i Itziar Aranaz Mota, i col·labora Celeste Vaiana. Podeu trobar una breu descripció del perfil del formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS

El curs es pot fer un dissabte al matí al mes de 9:30 a 14:30 hores, o un dissabte al mes en horari de tarda, de 16:00 a 21:00 hores.

 

Per poder veure la disponibilitat dels grups, ho podeu fer en el següent enllaç:  Grups curs bressol

 

LLOC

El curs té lloc a l’Escola Pública Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€  per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota.

1. Quota anual Amic Caiev

Un cop fet, us haureu de registrar a la web amb l’usuari i contrasenya que heu escollit.  El sistema us reconeixerà com Amics CAIEV i podreu fer la inscripció en el curs.

2. Curs etapa bressol

Us podeu descarregar el programa del curs fent clic Escoles bressol CAIEV