Curs d’experiències d’educació viva a Secundària

Objectius

 

El curs d’experiències educatives a secundària és una formació anual que té com a objectius que els participants:

 • Coneguin experiències actuals d’educació viva a secundària: els referents pedagògics, l’organització del professorat, i el funcionament en el dia a dia.
 • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària des d’un enfocament sistèmic.
 • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Continguts

 

Alguns dels continguts del curs són:

 • Fonaments de l’educació viva: autopoiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament a l’alumnat de secundària i cura de la comunicació
 • Acompanyament emocional, expressió de límits, i gestió de conflictes
 • Dinàmiques de grups, tutories, i relació amb les famílies
 • Tipologia d’estructures pedagògiques i enfocaments globalitzats: ambients, aprenentatge basat en projectes, processos interdisciplinars, tallers, treball cooperatiu, aprenentatge – servei, etc.
 • Materials amb un enfocament competencial: capses de recerca, petites investigacions, creació d’ambients
 • L’aprenentatge i l’avaluació competencials: eines per a la planificació, l’observació i l’anàlisi
 • Models d’organització, gestió i cohesió de l’equip de professorat

Dinàmiques de les sessions

 

Presentació d’experiències

Durant el curs es presenten moltes experiències actuals d’instituts d’innovació educativa. Les experiències són presentades per l’equip directiu de cada institut. A través d’aquestes presentacions, l’alumnat podrà conèixer les bases pedagògiques, l’organització, les estructures pedagògiques i el funcionament diari de l’institut.

Sessions

 

1a sessió

Presentació del curs

Presentació d’experiència: Institut 4 cantons

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

2a sessió

Presentació d’experiències: Institut Manresa Sis

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

3a sessió

Presentació d’experiència: Institut escola Les Vinyes

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

4a sessió

Presentació d’experiències: Institut de Tordera

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

5a sessió

Presentació d’experiències: Escola Institut Summerhill. Anglaterra

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

6a sessió

Presentació d’experiències: Institut de Sils

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

7a sessió

L’acompanyament emocional de l’alumant de secundària. Coordinen: Celeste Vaian, Cristina Puga i Idoia Hernáiz

 

8a sessió

Presentació d’experiència: Institut Jacint Verdaguer

Reflexions sobre aspectes pedagògics, organitzatius i d’acompanyament de l’alumnat

 

9a sessió

Presentació d’experiència: Espais alternatius de secundària

Dinàmiques de grup

Tancament del curs

Coordinadores del curs

 

El curs està coordinat per Antonia Garcia,  del Caiev. Cada sessió compta amb la participació dels docents de l’institut que es presenta

La sessió d’acompanyament emocional està facilitada per la Celeste Vaiana, la Cristina Puga i la  Idoia Hernaiz.   

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Curs d’educació viva a secundària està reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorga un certificat de 100 hores (50 presencials i 50 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior.

 

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació Caiev d’educació viva.

 

HORARI

El curs es desenvolupa un dissabte al mes, de 9 a 15 hores.

 

LLOC

El curs té lloc a l’escola Jaume I a Barcelona, Carrer Melcior de Palau 134-136 08014 Barcelona.

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 50€  per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 150€.

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV. Primer hauràs de fer la subscripció d’Amic CAIEV en l’enllaç que trobareu a sota. Un cop fet, rebreu un correu amb el vostre usuari i contrasenya.

Us haureu d’inscriure a la web, el sistema us reconeixerà com Amics CAIEV i podreu fer la inscripció en el curs.

1. Quota anual Amic Caiev
2. Curs etapa secundària

PREU I FORMA DE PAGAMENT CURS SESSIONS INDIVIDUALS

El preu del curs en la modalitat de sessions individuals és de 60€ per sessió i el seu pagament es realitza mitjançant tarjeta bancària.

 

PROCÈS D’INSCRIPCIÓ SESSIONS INDIVIDUALS

Per realitzar la inscripció en aquest curs en la modalitat de sessions individuals no cal fer la Subscripció anual Amic Caiev. La inscripció es oberta.

Inscripció curs experiències secundària sessions individuals
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h