Formacions 2019-20

On es fan les formacions?

Totes les formacions del CAIEV que trobaràs a continuació es fan a les instal·lacions de l’Escola Jaume I a Barcelona, carrer Melcior de Palau 134-136.  https://goo.gl/maps/co811bmHkD62

Cursos pedagògics d’Educació Viva

Curs Mitjà d’Educació Viva

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM1:  5 d’octubre

Sessió 2
SM1:  Data pendent de confirmar

Sessió 3
SM1:  30 de novembre

Sessió 4
SM1:  11 de gener

Sessió 5
SM1:  8 de febrer

Mòdul 2

Sessió 6
SM1:  7 de març

Sessió 7
SM1:  4 d’abril

Sessió 8
SM1:  9 de maig

Sessió 9
SM1:  6 de juny

Sessió 10
SM1:  4 de juliol

Cursos d’Educació Viva per etapes

Curs Educació Viva etapa bressol

Grup BS2 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
BS2:  12 d’octubre

Sessió 2
BS2:  9 de novembre

Sessió 3
BS2:  7 de desembre

Sessió 4
BS2:  18 de gener

Sessió 5
BS2:  15 de febrer

Sessió 6
BS2:  14 de març

Sessió 7
BS2:  18 d’abril

Sessió 8
BS2:  16 de maig

Sessió 9
BS2:  13 de juny

Curs Educació Viva etapa bressol – Aprofundiment

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM1:  5 d’octubre

Sessió 2
SM1:  30 de novembre (matí)

Sessió 3
SM1:  30 de novembre (tarda)

Sessió 4
SM1:  11 de gener

Sessió 5
SM1:  8 de febrer

Sessió 6
SM1:  7 de març

Sessió 7
SM1:  4 d’abril

Sessió 8
SM1:  9 de maig

Sessió 9
SM1:  6 de juny

Curs Educació Viva Secundària

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Sessió 5
SM4:  29 de febrer

Sessió 6
SM4:  28 de març

Sessió 7
SM4:  2 de maig

Sessió 8
SM4:  30 de maig

Sessió 9
SM4:  27 de juny

Cursos de recursos per a l’educació viva

Curs de Recursos Pedagògics

Horari de 9h a 15h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  Atenció, 14 de desembre de 16 a 21h (data de recuperació)
Currículum, competències, aprenentatge i criteris per a l’acompanyament pedagògic.  Jordi Mateu

Sessió 2
SM3:  16 de novembre
Lectoescriptura I. Bea García

Sessió 3
SM3:  14 de desembre
Contes i literatura infantil.  Jaume Centelles

Sessió 4
SM3:  25 de gener
L’aprenentatge vivencial en l’àrea de ciències.  Irene lapuente

Sessió 5
SM3:  22 de febrer
Psicomotricitat Aucouturier.  Iolanda Vives

Sessió 6
SM3:  21 de març
Matemàtiques manipulatives I.  Laura López

Sessió 7
SM3:  9 de maig
Matemàtiques manipulatives II.  Laura López

Sessió 8
SM3:  23 de maig
Art visual i plàstica.  Marta Berrocal

Sessió 9
SM3:  20 de juny
Lectura i escriptura II.  Jordi Mateu

Curs de Recursos Emocionals

Horari de 9h a 15h a Barcelona

Sessió 1
SM2: Atenció, 14 de desembre de 9 a 15h (data de recuperació)
Conceptes bàsics per a la construcció de la personalitat sana i la creació de contextos guaridors: Jordi Mateu

Sessió 2
SM2:  9 de novembre
Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes: Idoia Hernaiz

Sessió 3
SM2:  7 de desembre
Contes i narracions infantils per a l’elaboració inconscient d’emocions angoixants: Dinorah Arrillaga

Sessió 4
SM2:  18 de gener
Art i emocions: Marta Berrocal

Sessió 5
SM2:  15 de febrer
Gestionar les emocions des d’una mirada arquetípica, els quatre elements: Cristina Álvarez

Sessió 6
SM2:  14 de març
Eines i recursos de la pedagogia sistèmica: Montse Castellà

Sessió 7
SM2:  18 d’abril (pendent de confirmar)

Sessió 8
SM2:  16 de maig
Cultura Seitai i l’acompanyament de l’expressió involuntària i espontània del cos infantil: Magda Barneda

Sessió 9
SM2:  13 de juny
La psicomotricitat Aucouturier, un enfocament integrador: el plaer d’actuar, simbolitzar i elaborar: Iolanda Vives

Cursos monogràfics

Curs monogràfic lecto escriptura

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Mòdul 2

Sessió 1
SM4:  29 de febrer

Sessió 2
SM4:  28 de març

Sessió 3
SM4:  2 de maig

Sessió 4
SM4:  30 de maig

Curs monogràfic matemàtiques

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM2:  12 d’octubre

Sessió 2
SM2:  9 de novembre

Sessió 3
SM2:  24 de novembre

Sessió 4
SM2:  18 de gener

Mòdul 2

Sessió 1
SM2:  15 de febrer

Sessió 2
SM2:  14 de març

Sessió 3
SM2:  18 d’abril

Sessió 4
SM2:  16 de maig

Curs monogràfic educació artística

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  1 de febrer

Sessió 2
SM4:  29 de febrer

Sessió 3
SM4:  28 de març

Sessió 4
SM4:  2 de maig

Sessió 5
SM4:  30 de maig

Curs monogràfic acompanyament sexualitat

Grup 1 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  7 de març 2020 (data recuperació)

Sessió 2
SM3:  16 de novembre

Sessió 3
SM3:  14 de desembre

Sessió 4
SM3:  25 de gener

Sessió 5
SM3:  22 de febrer

NOU GRUP

Grup 2 abril-juny  de 9.30h a 14.30h

Sessió 1
Grup Abril-Juny:  25 d’Abril 2020

Sessió 2
Grup Abril-Juny:  9 de Maig 2020

Sessió 3
Grup Abril-Juny:  23 de Maig 2020

Sessió 4
Grup Abril-Juny:  6 de Juny 2020

Sessió 5
Grup Abril-Juny:  20 de Juny 2020

Curs monogràfic Sistèmica

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

ATENCIÓ, EL CURS COMENÇARÀ AL FEBRER DE 2020

Curs monogràfic Tecnologia

Horari de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  25 de gener

Sessió 2
SM3:  22 de febrer

Sessió 3
SM3:  21 de març

Sessió 4
SM3:  25 d’abril

Sessió 5
SM3:  23 de maig

Cursos d’acompanyament, criança i família

Curs vivencial d’acompanyament emocional

Grup 1 i grup 2 de 16h a 20h a Barcelona, sessió opcional d’11 a 17h Sant Cebrià de Vallalta

Sessió 1
Grup 1:  5 d’octubre
Grup 2:  7 de març

Sessió opcional
Grup 1:  27 d’octubre
Grup 2:  29 de març

Sessió 2
Grup 1:  2 de novembre
Grup 2:  4 d’abril

Sessió 3
Grup 1:  30 de novembre
Grup 2:  9 de maig

Sessió 4
Grup 1:  11 de gener
Grup 2:  6 de juny

Sessió opcional
Grup 1:  2 de febrer
Grup 2:  31 de maig

Sessió 5
Grup 1:  8 de febrer
Grup 2:  4 de juliol

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h