Formacions 2019-20

Totes les formacions del CAIEV que trobaràs a continuació es fan a les instal·lacions de l’Escola Jaume I a Barcelona, carrer Melcior de Palau 134-136.  https://goo.gl/maps/co811bmHkD62

Cursos pedagògics d’Educació Viva

Curs Mitjà d’Educació Viva

Grup SM1 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM1:  5 d’octubre

Sessió 2
SM1:  2 de novembre

Sessió 3
SM1:  30 de novembre

Sessió 4
SM1:  11 de gener

Sessió 5
SM1:  8 de febrer

Mòdul 2

Sessió 6
SM1:  7 de març

Sessió 7
SM1:  4 d’abril

Sessió 8
SM1:  9 de maig

Sessió 9
SM1:  6 de juny

Sessió 10
SM1:  27 de juny

Cursos d’Educació Viva per etapes

Curs Educació Viva etapa bressol

Grup BS2 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
BS2:  12 d’octubre

Sessió 2
BS2:  9 de novembre

Sessió 3
BS2:  7 de desembre

Sessió 4
BS2:  18 de gener

Sessió 5
BS2:  15 de febrer

Sessió 6
BS2:  14 de març

Sessió 7
BS2:  18 d’abril

Sessió 8
BS2:  16 de maig

Sessió 9
BS2:  13 de juny

Curs Educació Viva etapa bressol – Aprofundiment

Grup SM4 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Sessió 5
SM4:  29 de febrer

Sessió 6
SM4:  28 de març

Sessió 7
SM4:  2 de maig

Sessió 8
SM4:  30 de maig

Sessió 9
SM4:  27 de juny

Curs Educació Viva Secundària

Grup SM4 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Sessió 5
SM4:  29 de febrer

Sessió 6
SM4:  28 de març

Sessió 7
SM4:  2 de maig

Sessió 8
SM4:  30 de maig

Sessió 9
SM4:  27 de juny

Cursos de recursos per a l’educació viva

Curs de Recursos Pedagògics

Grup SM3 de 9h a 15h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  19 d’octubre

Sessió 2
SM3:  16 de novembre

Sessió 3
SM3:  14 de desembre

Sessió 4
SM3:  25 de gener

Sessió 5
SM3:  22 de febrer

Sessió 6
SM3:  21 de març

Sessió 7
SM3:  25 d’abril

Sessió 8
SM3:  23 de maig

Sessió 9
SM3:  20 de juny

Curs de Recursos Emocionals

Grup SM2 de 9h a 15h a Barcelona

Sessió 1
SM2:  12 d’octubre

Sessió 2
SM2:  9 de novembre

Sessió 3
SM2:  7 de desembre

Sessió 4
SM2:  18 de gener

Sessió 5
SM2:  15 de febrer

Sessió 6
SM2:  14 de març

Sessió 7
SM2:  18 d’abril

Sessió 8
SM2:  16 de maig

Sessió 9
SM2:  13 de juny

Cursos monogràfics

Curs monogràfic lecto escriptura

Grup SM4 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Mòdul 2

Sessió 1
SM4:  29 de febrer

Sessió 2
SM4:  28 de març

Sessió 3
SM4:  2 de maig

Sessió 4
SM4:  30 de maig

Curs monogràfic matemàtiques

Grup SM2 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Mòdul 1

Sessió 1
SM2:  12 d’octubre

Sessió 2
SM2:  9 de novembre

Sessió 3
SM2:  7 de desembre

Sessió 4
SM2:  18 de gener

Mòdul 2

Sessió 1
SM2:  15 de febrer

Sessió 2
SM2:  14 de març

Sessió 3
SM2:  18 d’abril

Sessió 4
SM2:  16 de maig

Curs monogràfic educació artística

Grup SM4 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  1 de febrer

Sessió 2
SM4:  29 de febrer

Sessió 3
SM4:  28 de març

Sessió 4
SM4:  2 de maig

Sessió 5
SM4:  30 de maig

Curs monogràfic acompanyament sexualitat

Grup SM3 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  19 d’octubre

Sessió 2
SM3:  16 de novembre

Sessió 3
SM3:  14 de desembre

Sessió 4
SM3:  25 de gener

Sessió 5
SM3:  22 de febrer

Curs monogràfic Sistèmica

Grup SM4 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM4:  26 d’octubre

Sessió 2
SM4:  23 de novembre

Sessió 3
SM4:  21 de desembre

Sessió 4
SM4:  1 de febrer

Sessió 5
SM4:  29 de febrer

Curs monogràfic Tecnologia

Grup SM3 de 9.30h a 14.30h a Barcelona

Sessió 1
SM3:  25 de gener

Sessió 2
SM3:  22 de febrer

Sessió 3
SM3:  21 de març

Sessió 4
SM3:  25 d’abril

Sessió 5
SM3:  23 de maig

Cursos d’acompanyament, criança i família

Curs vivencial d’acompanyament emocional

Grup 1 de 17h a 21h a Barcelona, sessió opcional d’11 a 17h Sant Cebrià de Vallalta

Sessió 1
Grup 1:  5 d’octubre

Sessió opcional
Grup 1:  27 d’octubre

Sessió 2
Grup 1:  2 de novembre

Sessió 3
Grup 1:  30 de novembre

Sessió 4
Grup 1:  11 de gener

Sessió opcional
Grup 1:  2 de febrer

Sessió 5
Grup 1:  8 de febrer