Curs monogràfic de matemàtiques

Curs 2019-20

Places disponibles – Mòdul 2

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

 

Apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, conèixer diferents recursos i jocs manipulatius.

 

Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.

 

Redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.  Apoderar-nos de les nostres capacitats matemàtiques.

 

El procés d’aprenentatge de les matemàtiques, des de l’educació viva, el plantegem com un procés tingui lloc de manera respectuosa amb els ritmes de cada infant.   I a la vegada, optem per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i l’aula.

 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària

 

 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial

 

 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit

 

 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament

 

 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

 

 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.  Encara que són eminentment pràctiques.

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada àrea: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament

MÒDUL I: LES MATEMÀTIQUES A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

 

1a sessió: Primer cicle d’infantil

 • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa
 • Continguts marcats al currículum per aquesta etapa
 • Espai i moviment
 • Lògica, relacions i canvi
 • Nombres i operacions

 

2a sessió:  Numeració i càlcul I des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa
 • Continguts marcats al currículum per aquesta etapa
 • Nombres i operacions
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul

 

3a sessió: Numeració i càlcul II, probabilitat i estadística i mesura des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle inicial
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul
 • Eines i recursos per l’àrea de mesura
 • Eines i recursos per l’àrea de probabilitat i estadística

 

4a sessió:  Lògica, geometria des del segon cicle d’infantil fins a cicle inicial de primària

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle inicial
 • Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvis
 • Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma

MÒDUL II: LES MATEMÀTIQUES AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

 

5a sessió:  Cicle mitjà de primària.  Numeració i càlcul I

 • Continguts marcats al currículum per aquesta àrea de les matemàtiques a cicle mitjà
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul

 

6a sessió:  Cicle superior de primària.  Numeració i càlcul II

 • Continguts marcats al currículum per aquesta àrea de les matemàtiques a cicle superior
 • Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul

 

7a sessió:  Cicle mitjà i superior de primària.   Espai i forma i propostes de Tecnologia i Matemàtiques

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle mitjà i superior
 • Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma
 • Propostes per treballar les matemàtiques en l’espai de tecnologia

 

8a sessió:  Cicle mitjà i superior de primària.   Mesura, relacions i canvi, estadística i atzar

 • Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle mitjà i superior
 • Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvi
 • Eines i recursos per l’àrea d’estadística i atzar
 • Eines i recursos per l’àrea de mesura

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El monogràfic de matemàtiques és una formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat.  El Departament atorga un certificat de 35 hores per mòdul per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin el perfil ATRI activat.

 

Les persones que no compleixin aquest requisit rebran un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

 

FORMADORA DEL CURS

La formadora del curs de matemàtiques és la Laura López.  Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

 

HORARIS I LLOC

Podeu consultar el calendari, horaris i lloc del curs en el següent enllaç:  Calendari cursos

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del curs és de 55€ per sessió i el seu pagament és per mòdul.

 

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions (primer mòdul) i l’import és de 220€.
 • El dia 1 de febrer. Inclou quatre sessions (segon mòdul) i l’import és de 220€

 

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs abans de l’inici de cada un dels 2 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Primer Pas

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha de ser Amic CAIEV.  La subscripció d’Amic CAIEV és anual i la pots fer a través del botó que trobarás a continuació.

Si ja ets amic Caiev, pots continuar amb la inscripció al curs en el segón pas.

Segón Pas

Un cop feta la subscripció com Amic Caiev ja pots continuar amb el procés d’inscripció al curs a través del botó que trobaràs a continuació. En el cas que hagis sortit de la web cal loguejar-se de nou per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h