PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE UN POSSIBLE CAS DE CONFINAMENT EN EL FUTUR

Si l’estat de confinament continua a l’octubre, des del Caiev us plantejarem dues possibilitats, per tal que decidiu la que més us convingui:

 • Retornar-vos els diners de la matrícula.
 • Oferir-vos la possibilitat de seguir el curs temporalment de manera on line, mentre duri el període de confinament, i en el moment en que es puguin fer les sessions de forma presencial de nou, tornar a fer les mateixes sessions que s’han fet on line de manera presencial també, sense cap cost afegit. D’aquesta manera s’afavoreix que la formació no quedi aturada pel confinament i que seguiu tenint una plaça assegurada al curs.

Si al llarg de l’any es repeteix aquesta situació, des del Caiev us plantejarem dues possibilitats:

 • Continuar temporalment el curs a través de l’opció on line, mentre duri el confinament, i oferir-vos de nou les mateixes sessions de manera presencial en el moment en què sigui possible, sense cap cost afegit. D’aquesta manera la formació pot continuar, i vosaltres podreu accedir al certificat oficial del curs en acabar l’any escolar. I quan es puguin reprendre les formacions presencialment, podreu fer les mateixes sessions que haureu fet on line, sense cap cost afegit.
 • Donar-vos l’opció de deixar temporalment el curs, i reprendre’l de manera presencial en el moment en que això sigui possible. En aquesta opció, no caldrà que pagueu les sessions no fetes. En el cas que el curs no es pugui reprendre presencialment fins al següent any escolar, tampoc no haureu de pagar de nou la matrícula. En aquesta situació, el certificat oficial del curs el rebreu en l’any escolar en que acabeu el curs.

En aquesta situació t’oferirem dues possibilitats:

 1. Fer una tutoria individualitzada amb el/la formador/a del curs en la data acordada entre totes dues persones, en que es valorarà si és adequat que facis alguna tasca d’aprofundiment.
 2. Fer les sessions presencials durant el següent any escolar, sense cap cost afegit.

Et recordem també que, per tal d’obtenir el certificat oficial, no cal assistir al 100% de la formació, sinó com a mínim al 80% d’aquesta.

Dependrà de l’opció que triïs:

 1. En el cas que continuïs el curs en l’opció telemàtica, sí que cal que facis els pagaments en les dates acordades. Ara be, en refer les sessions on line de manera presencial, no caldrà que facis el pagament, perquè ja l’hauràs fet.
 2. En el cas que deixis temporalment el curs, no caldrà que facis cap altre pagament fins que es reprenguin les classes presencials.

Depèn de l’opció que triïs:

 1. Si continues el curs temporalment de manera on line, no se’t retornaran els diners, perquè estaràs fent el curs. En el moment en que facis de nou les sessions de manera presencials, ja estaran pagades.
 2. Si optes per deixar el curs, se’t retornarà l’import de totes les sessions que no hagis fetes.

Depèn de l’opció que triïs:

 1. Si continues el curs de manera on line, i vas lliurant les tasques de manera satisfactòria, en acabar el curs tindràs el certificat oficial de la formació.
 2. Si deixes el curs però el reprens en el moment en que sigui possible la formació presencial, tindràs el certificat del curs en acabar l’any escolar en que acabis el curs.

En general, el format on line inclou:

 • Sessions on line presencials en grup amb el/la facilitador/a del curs
 • Vídeos o documents de lectura de la sessió
 • Recursos i materials pedagògics
 • Pràctiques reflexives i d’auto observació
 • Tasques de narracions sobre la sessió

La càrrega de feina depèn de l’opció que triïs:

 1. Si el curs no es pot reprendre de manera presencial, en el cas que vulguis obtenir el certificat oficial caldrà que facis les tasques proposades pels facilitadors.
 2. En el cas en que el curs es pugui reprendre de manera presencialtu decideixis si lliures o no les tasques proposades de les sessions on line. És a dir, si finalment fas també les sessions presencials, tu decideixes si vols fer o no les tasques del curs on line mentre duri la situació temporal de confinament. Entenem que les circumstàncies de confinament per a algunes persones faciliten i per a d’altres dificulten la formació on line.

En seguir l’opció on line, segueixes amb el teu procés formatiu, però tu decideixes la càrrega de feina que pots assumir segons les teves circumstàncies i prioritats.

Perquè, sense saber quan això pot passar, en donar l’opció de continuar temporalment el curs de manera on line en qualsevol moment:

 • Podeu continuar la vostra formació durant el temps de confinament a través de les trobades virtuals, els materials i les tasques de cada sessió, cada persona en funció de les seves circumstàncies.
 • Podeu acabar la formació i obtenir el certificat oficial del curs en l’any escolar en curs, si no es pot reprendre presencialment la formació.

En aquests cassos, com sempre, et retornarem els diners de la inscripció

El procés d’inscripció està obert fins que s’omplen les places de cada curs. L’assignació als cursos es fa segons l’ordre d’inscripció. Quan l’aforament s’exhaureix, el curs es tanca fins al següent any escolar.

• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h