Assessoraments on line

Assessorament OnLine

El Caiev ofereix un servei d’assessorament on line a escoles i espais educatius en totes les temàtiques de la nostra experiència.

  • Processos de canvi
  • Estructures pedagògiques: ambients, projectes, tallers, rotllanes, tasques diversificades, rotllanes, etc.
  • Processos de programació, avaluació i reflexió
  • L’acompanyament pedagògic
  • L’acompanyament emocional
  • Relacions amb les famílies
  • Àmbits temàtics: matemàtiques, lectoescriptura, tecnologia, sexualitat, audiovisuals, etc.
  • Anàlisi de situacions i cassos amb infants, famílies i equip
  • Altres temes d’organització i funcionament dels espais educatiu

Les consultes tenen un cost de 100 euros / hora (+iva) i són ateses per en Jordi Mateu,  a excepció de les consultes d’àrees acadèmiques, que són ateses per l’especialista de cada àrea, i les consultes sobre les etapes de Bressol i Secundària, que son ateses també pels especialistes d’aquestes etapes.

Per concertar una consulta, podeu omplir el següent formulari, i us contestarem per concertar una trobada.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h