Xerrades per a famílies a les escoles

XERRADES PER A FAMÍLIES A LES ESCOLES

El Caiev ofereix xerrades sobre educació i criança a les escoles. El contingut de les xerrades es pot adaptar a les necessitats i demandes de l’escola. Com a exemple, us indiquem alguns temes sobre els quals pot tractar la xerrada: 

  • Els 6 pilars d’una relació i un vincle sans.
  • Patrons d’acompanyament: directius, motivadors, protectors, excloents, igualitaris, absents, etc. 
  • Les 5 actituds bàsiques en l’acompanyament
  • La comunicació que uneix
  • L’expressió de límits sense malmetre l’auto estima.
  •  L’acompanyament de conflictes.
  • Sentit, significat i acompanyament de les emocions bàsiques
  • Els ordres i desordres a les famílies.

La xerrada compta amb una part d’exposició per part del formador i una part de diàleg amb les famílies, en la qual s’acolliran preguntes i, si es desitja, anàlisi de situacions quotidianes, com ara: situacions de conflictes entre germans, rebequeries, mentides, agressions, inseguretats, pors, ansietat,  dependències, gelosies, separacions, baixa autoestima, etc. 

El facilitador de la xerrada és en Jordi Mateu, president del Caiev, mestre, assessor de centres i famílies, i pare de quatre fills.

El cost de cada xerrada de dues hores de durada és de 250 euros. 

Per tal de demanar una xerrada, heu d’omplir el següent formulari.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h