Observació i retorn al centre educatiu

OBSERVACIÓ I RETORN AL CENTRE EDUCATIU

El Caiev ofereix als centres la possibilitat de rebre una observació i un retorn sobre la temàtica que determini el centre.

Es tracta d’una visita d’un matí a l’escola, que inclou l’observació pautada dels aspectes que el centre determini, així com una reflexió amb l’equip de coordinació i un retorn per part del formador/a – observador/a.

El cost d’aquesta modalitat de formació és de 350 euros. 

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h