L’Associació CAIEV (Centre d’Assessorament i Investigació d’Educació Viva) és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius:

 • Promoure la investigació i fer difusió sobre l’educació viva.
 • Assessorar educadors, institucions i col·lectius humans que desitgen crear i promoure espais d’educació viva.
 • Intervenir en el debat social sobre les polítiques educatives.
 • Facilitar la documentació i l’intercanvi d’experiències, materials i recursos pedagògics.
 • Promoure l’intercanvi entre escoles i la creació de xarxes locals d’espais d’educació viva.
 • Oferir activitats de formació sobre educació viva.
 • Oferir activitats educatives per a nens i nenes, i en especial per a infants amb risc d’exclusió social, amb capacitats diferents, o amb situacions familiars poc estructurades.
 • Destinar recursos econòmics a famílies i espais d’educació viva.

Formar part de l’associació d’educació viva CAIEV dóna dret al següents serveis:

 • Inscripció en els cursos de formació organitzats per l’associació i pel CAIEV.

La inscripció en qualsevol dels cursos de formació organitzats pel CAIEV dóna dret a un any de subscripció a l’associació d’educació viva CAIEV.

 • Accés al Centre de Recursos Pedagògics d’educació viva.

La seu de l’associació compta amb un centre de recursos pedagògics amb ambients preparats amb materials concrets per a cada àrea d’aprenentatges.

 • Participació en els grups de recerca i de creació de materials

L’associació compta amb diversos grups d’investigació i de creació de materials.

 • Accés gratuït al Cicle de Xerrades que organitza l’associació.

L’associació organitza una xerrada mensual a l’escola Congrés d’Indians de Barcelona amb temes relacionats amb l’educació viva.

 • Inscripció a la borsa de treball i la borsa de talleristes amb ofertes i demandes de treball relacionades amb espais d’educació viva

Les persones associades poden accedir a ofertes de treball per a educadors d’espais homologats i no reglats. Igualment, cada soci pot oferir el seu perfil professional disponible a la part interna del web de l’associació.

 • Accés als recursos interns del web de l’associació amb documents, recursos pedagògics i butlletins. 

Les persones associades tenen accés a articles, recursos pedagògics, relació de materials de cada àrea, vídeos i arxius dels cursos de formació.

 • Gaudir dels descomptes en les activitats ofertes per altres entitats amb qui el CAIEV ha establert un conveni de col·laboració.

La quota anual per poder formar part de l’associació d’educació viva CAIEV és de 50 euros.

WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h