Consultes

EL CAIEV OFEREIX UN SERVEI DE COSNULTES ON LINE A ESCOLES, ESPAIS EDUCATIUS, GRUPS DE CRIANÇA I FAMÍLIES INDIVIDUALS

Per a escoles i espais educatius, les consultes poden tractar temes diversos, com per exemple:

  • Processos de canvi
  • Estructures pedagògiques: ambients, projectes, tallers, rotllanes, tasques diversificades, rotllanes, etc.
  • Processos de programació, avaluació i reflexió
  • L’acompanyament pedagògic
  • L’acompanyament emocional
  • Relacions amb les famílies
  • Creació d’espais educatius
  • Àmbits temàtics: matemàtiques, lectoescriptura, tecnologia, sexualitat, audiovisuals, etc.
  • Anàlisi de situacions i cassos amb infants, famílies i equip
  • Altres temes d’organització i funcionament dels espais educatius

Per a famílies, les consultes poden tractar temes de criança, educació, aprenentatges i relacions en l’entorn familiar: parella, fills/es, germans, etc.

Les consultes tenen un cost de 100 euros / hora (+iva) i són ateses per en Jordi Mateu, a excepció de les consultes d’àrees acadèmiques, que són ateses per l’especialista de cada àrea.

Per concertar una consulta, podeu omplir el següent formulari, i us contestarem per concertar una trobada.

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h