aprofundiment-etapa-bressol

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Aprofundiment Bressol

Formadors del curs: Magda Solera, Itziar Aranaz
Idioma: Castellà, Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Juny 2025
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: Grup 1
Número de sessions: 9
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 495€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu del curs és de 55 euros per sessió que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 165€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 165€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 165€.

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores de formació per part del Departament d’Educació. El Departament ofereix reconeixement a les persones amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciats amb capacitació pedagògica. Per a la resta de persones, el Caiev ofereix un reconeixement propi també de 100 hores de formació.

Programa del curs

DESTINATARIS I OBJECTIUS

Per a fer aquesta formació és imprescindible haver realitzat el curs d’educació viva a les Escoles Bressol.

L’objectiu del curs és aprofundir en aquells temes que es van tractar en la formació precedent i que necessiten més temps de dedicació ja sigui per la seva complexitat o per la seva importància en la cura dels infants.

Alhora, es tracten temes nous que pensem que necessiten ser reflexionats i debatuts per ajustar més l’acompanyament dels infants en aquestes primeres edats.

METODOLOGIA

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.
 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.
 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.
 • Treball personal: proposem un treball de reflexió pedagògica que posibiliti connectar la pròpia experiència amb la part més teòrica.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats.

En aquesta ocasió els temes escollits ens serveixen per aprofundir en temes tractats en la formació precedent i alhora poder tractar temes que en la formació precedent no van poder ser abordats.

Sessió 1: Teoria de l’aferrament (els vincles, “apego”)

Aquesta primera sessió sorgeix com a continuació de la darrera sessió del curs anterior i ens servirà per a revisar l’estat actual de la teoria de l’aferrament i implicacions que té en l’acompanyament dels infants.

 • Bowlby. Teoria de l’aferrament (apego)
 • Winnicott: Díada mare/nadó
 • Françoise Doltó y Laura Gutman: Fusió/Separació

Sessió 2: Aprofundiment en el cos de l’infant I

En els primers anys, el cos ens parla de l’infant, dels seus interessos, de les seves inquietuds, del seu estat emocional…  per això conèixer amb més profunditat les investigacions que han anat en aquesta línia és vital per acompanyar els infants.

 • Aportacions de la psicomotricitat relacional
 • Elements d’un espai corporal
 • La pulsió
 • Ajust de l’adult en relació al cos de l’infant

 Sessió 3: Aprofundiment en el cos de l’infant II

Una segona sessió destinada a parlar del cos dels infants per a poder tractar totes les visions quan han aprofundit en aquesta temàtica.

 • Desenvolupament motriu, postures intermitges
 • La regulació corporal i contenció.
 • El contacte, el accés al cos de l’infant

Sessió 4: Sexualitat Infantil

Parlarem de la importància d’acompanyar la sexualitat al 0-3. Què vol dir? I per què ho fem? Conceptes claus

 • No abordar-la ja és abordar-la. Efectes del desconeixement
 • La sexualitat com a procés
 • Gènere
 • Cos i plaer
 • Emocions i afectes
 • La importància de la autorevisió de les acompanyants

Sessió 5: Aprofundiment en acompanyament emocional

Aprofundir en la autoregulació posant la mirada en la besant emocional, en la relació, per a revisar creences, prejudicis i comportaments adquirits.

 • Confiança en l’infant
 • L’agressivitat, les tensions
 • Relacions entre iguals

 Sessió 6: El joc, aprofundiment

En aquesta sessió parlarem de la importància del joc en el desenvolupament dels infants.

 • Els tipus de joc
 • L’evolució del joc
 • Els tipus de materials i les seves implicacions

Sessió 7: Els llenguatges de la infància

Un espai per aprofundir en el llenguatge dels infants i el nostre propi llenguatge, un espai per a parlar sobre la comunicació.

 • L’adquisició del llenguatge
 • Diferents llenguatges en la infància
 • El silenci com a requisit de connexió
 • La comunicació entre infants i adults

Sessió 8: Em cuido per cuidar
Una sessió de tancament que convida a seguir fent un camí propi de creixement i descoberta d’una mateixa per acompanyar amb amor.

 • Integrant les bases de l’educació viva
 • El respecte cap a una mateixa
 • El creixement personal com a eina i camí

Sessió 9: Observació, documentació, reflexió pedagògica

Una sessió destinada a centrar la mirada en la documentació pedagògica com a eina de comunicació, reflexió i revisió.

 • Que mirem? per a que mirem?
 • Quina imatge d’infància hi ha implícita
 • La reflexió com a eïna de transformació i cohesió
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h