Aprofundiment educació viva

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Aprofundiment educació viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2022
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: SM3
Número de sessions: 10
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 550€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu de cada sessió és de 55 euros, que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments. Les dates dels pagaments són les següents:

El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
El dia 1 de gener. Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
El dia 1 d’abril. Inclou dos sessions i l’import és de 110€.
En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul. Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores de formació per part del Departament d’Educació. El Departament ofereix reconeixement a les persones amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciats amb capacitació pedagògica. Per a la resta de persones, el Caiev ofereix un reconeixement propi també de 100 hores de formació.

Programa del curs

El Curs d’aprofundiment d’educació viva està destinat a les persones que jan han realitzat el primer curs
d’educació viva i desitgin aprofundir en les actituds, les estratègies i els recursos per a l’acompanyament
emocional i pedagògic d’infants de 3 a 12 anys.
El curs posa l’èmfasi en com acompanyem els processos d’aprenentatge i emocionals dels infants. I l’eina
principal per a aquest acompanyament és un mateix. Per tant, el focus del curs està en el desenvolupament
de les actituds adequades a cada moment. És a dir, així com el primer curs presenta les bases de l’educació
viva en els àmbits de les estructures pedagògiques, l’acompanyament emocional i l’enfocament sistèmic, el
curs d’aprofundiment vol posar el focus en el com acompanyem les experiències emocionalsrelacionals, l’auto
estima, les famílies, la creació i presentació de materials, la planificació i desenvolupament de tallers,
projectes, racons, ambients, etc.
Cada sessió comptarà amb una dinàmica de grup, una reflexió sobre aquesta, una presentació de les idees
claus i una pràctica de les actituds i estratègies per a l’acompanyament.
A través del campus virtual, al llarg del més, hi haurà la possibilitat d’aprofundir sobre els materials de les
sessions.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

 • Sessió 1. Paràmetres d’observació de la personalitat infantil
  • Estructura dinàmica de la personalitat
  • Paràmetres d’observació i d’anàlisi de la personalitat infantil.
  • Grans eixos que estructuren la personalitat: Mapes mentals.
  • Elaboració de plans d’intervenció individuals
 • Sessió 2. La comunicació dels educadors i la gestió de rotllanes
  • Anàlisi de la comunicació verbal / no verbal i dels estils de comunicació segons els tipus
  d’acompanyament
  • Principis i estratègies de la comunicació que uneix
  • Tipus d’escoltes, tipus de preguntes i tipus de retorns.
  • Estratègies de gestió i de comunicació dels educadors durant les rotllanes
 • Sessió 3. L’acompanyament dels conflictes socio emocionals i les dinàmiques de grups
  • Acompanyament en els conflictes socio emocionals: exclusions, lideratges, dependències,
  aïllaments, bàndols, etc.
  • Eines d’anàlisi dels rols individuals en els grups
  • Tipus de dinàmiques en els grups
  • Activitats de tutoria i cohesió de grup
 • Sessió 4: L’autoestima i l’educació emocional
  • Concepte i tipus d’autoestimes i estratègies per al creixement.
  • Eixos de l’educació socioemocional a l’escola.
  • Criteris i recursos per a l’elaboració de programes d’educació emocional
 • Sessió 5. Dinàmiques relacionals a la família i acompanyament dels conflictes sistèmics
  • Paràmetres i eines per l’observació dels jocs relacionals, dels tipus d’aferrament i dels
  registres de comunicació.
  • L’acompanyament dels conflictes sistèmics a l’escola: separacions, gelosies, pèrdues,
  absències, etc.
  • Les reunions de tutoria amb famílies i propostes per a l’acompanyament col·lectiu de
  famílies.
 • Sessió 6. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats guiades.
  • Criteris per a la programació de tallers, ABP, TODs, processos i centres d’interès.
  • Actituds per a l’acompanyament pedagògic i tipus d’intervencions durant els modelatges i
  les pràctiques guiades.
  • Criteris per a l’observació – avaluació.
  • Programació d’un taller amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i
  competencial (competències acadèmiques estratègiques).
 • Sessió 7. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats autònomes
  • Criteris per a la programació de racons, microespais i ambients.
  • Actituds per a l’acompanyament pedagògic i tipus d’intervencions durant les activitats
  autònomes.
  • Criteris per a l’observació – avaluació
  • Programació d’un racó o microespai amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i
  competencial (competències acadèmiques estratègiques).
 • Sessió 8. Anàlisi, crítica i construcció de materials pedagògics
  • Criteris de qualitat i d’anàlisi dels materials pedagògics
  • Crítica i construcció de materials pedagògics: petites investigacions, capses d’aprenentatge,
  capses de recerca, Webquests i preguntes de recerca, etc.
  • Recursos per a la creació de materials pedagògics
  • Elaboració d’un material pedagògic
 • Sessió 9. Cosmovisió, currículum, documentació i comunicació
  • Cosmovisió de l’educació viva
  • Currículum orientatiu i viu. Competències, qualitats humanes, valors, sistema de creences,
  etc.
  • Documentació, Avaluació, informes i comunicació al servei del desenvolupament.
  • Eines de documentació, avaluació i informes
 • Sessió 10. Processos de canvi a l’escola
  • Les cinc condicions per al canvi en educació i els cercles concèntrics d’intervencions.
  • L’Índex de Qualitat d’Educació Viva, una eina per auto avaluar i orientar els processos de
  canvi
  • Eines per observar els ordres sistèmics en els equips educatius.
  • Tancament de la formació: el diari personal.
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h