aprofundiment-educació-viva

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Aprofundiment educació viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Juny 2025
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Número de sessions: 9
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments. Les dates dels pagaments són les següents:

El dia 1 d'octubre (abans de l’inici del curs). L’import és de 200€.
El dia 1 de gener.  L’import és de 200€.

Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores de formació per part del Departament d’Educació. El Departament ofereix reconeixement a les persones amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciats amb capacitació pedagògica. Per a la resta de persones, el Caiev ofereix un reconeixement propi també de 100 hores de formació.

Programa del curs

El Curs d’aprofundiment d’educació viva està destinat a les persones que jan han realitzat el primer curs
d’educació viva i desitgin aprofundir en les actituds, les estratègies i els recursos per a l’acompanyament
emocional i pedagògic d’infants de 3 a 12 anys.
El curs posa l’èmfasi en com acompanyem els processos d’aprenentatge i emocionals dels infants. I l’eina
principal per a aquest acompanyament és un mateix. Per tant, el focus del curs està en el desenvolupament
de les actituds adequades a cada moment. És a dir, així com el primer curs presenta les bases de l’educació viva en els àmbits de les estructures pedagògiques, l’acompanyament emocional i l’enfocament sistèmic, el curs d’aprofundiment vol posar el focus en el com acompanyem les experiències emocionalsrelacionals, l’autoestima, les famílies, la creació i presentació de materials, la planificació i desenvolupament de tallers,
projectes, racons, ambients, etc.
Cada sessió comptarà amb una dinàmica de grup, una reflexió sobre aquesta, una presentació de les idees claus i una pràctica de les actituds i estratègies per a l’acompanyament.

Igualment, a cada sessio tractarem una tipoñlogia - perfil de personalitat infantil: comportaments típics, mapes mentals de base, i criteris per a l'acompanyament.
A través del campus virtual, al llarg del més, hi haurà la possibilitat d’aprofundir sobre els materials de les sessions.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

Sessió 1. De l'observacico a la intervenció: Paràmetres d’observació de la personalitat infantil. Perfil Perfil d'actitud de Supèrbia, vanitat, exhibició.

 • Quins aspectes són essencials en una personalitat sana: paràmetres d’observació i mapes mentals.
 • Com podem analitzar l'experiència interna d'un infant durant el cicle de l'acció: des de l’aparició de l’estímul a l’expressió del comportament.
 • De quines formes podem intervenir durant el cicle de l’acció per tal de cuidar, acompanyar i afavorir el desenvolupament d’una persona sana i madura.
 • Com elaborar criteris i plans d’intervenció individuals
 • Anàlisi de casos i perfils d’infants. En aquesta sessió tractarem dos perfils:: Perfil C (Supèrbia, vanitat, exhibició) i Perfil F (Timidesa i inseguretat). Compartirem criteris d'observació i d'intervenció.
 • Desenvolupament d'actituds i eines personals: 2 grans camins per a l'aprenentatge.
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament I: Aprofundim en la Presència i l’observació

Sessió 2. La comunicació que situa, acull i orienta l’atenció: tipus d’escoltes i d’intervencions dels educadors que ajuden a l'auto construcció de la persona sana. Perfil Timidesa i inseguretat.

 • Anàlisi de la comunicació verbal / no verbal (mapes mentals) i estils de comunicació segons els tipus d’acompanyament i els 5 moviments bàsics.
 • Principis i estratègies de la comunicació que situa, acull i orienta l’atenció.
 • Tipus d’escoltes, tipus de preguntes i tipus de retorns. Què busquem amb la comunicació?
 • Estratègies de gestió i de comunicació dels educadors durant les rotllanes i durant el relat enfortidor
 • Anàlisi de casos i perfils d’infants. En aquesta sessió tractarem el Perfil E (Timidesa i inseguretat). Compartirem criteris d'observació i d'intervenció.
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament II: Aprofundim en la comunicació:

Sessió 3. Els conflictes socio emocionals i les dinàmiques als grups: exclusions, lideratges, dependències, etc. Perfils: Manipulacions, Dominàncies i dependències.

 • Tipus de dinàmiques i rols en les parelles,els  trios, i els grups més nombrosos.
 • 3 tipus i 6 subtipus d'exclusions i estratègies per acompanyar-les i fer-les evolucionar.
 • Estratègies d'acompanyament dels conflcites socio emocionals de grup.
 • Tutories de grup
 •  Anàlisi de casos: Perfil Manipulacions, queixa, dramatisme, dominància, exclusions i  Victimisme, dependència, submíssió. Compartirem criteris d''intervenció.

Sessió 4: L'autoestima: com ajudar a construir i fer evolucionar una autoestima sana. Perfil: Autoestima malmesa.

 • Què és l'autoestima.
 • Estructura de la personalitat i dimensions del Jo
 • Variabilitat i tipus d'autoestimes
 • Característiques de l'autoestima sana i insana
 • Aspectes que influencien la construcció d'una autoestima sana i insana
 • Estratègies a l'aula i a casa per afavorir una autoestima sana i per fer evolucionar una autoestima malmesa.
 •  Anàlisi de casos: Perfil Autoestima vulnerable i autoestima inflada.

Sessió 5. Sistèmica: dinàmiques relacionals a la família i acompanyament dels conflictes sistèmics a l'aula

• Paràmetres i eines per l’observació dels jocs relacionals, dels tipus d’aferrament i dels
registres de comunicació.
• L’acompanyament dels conflictes sistèmics a l’escola: separacions, gelosies, pèrdues,
absències, etc.
• Les reunions de tutoria amb famílies i propostes per a l’acompanyament col·lectiu de
famílies.

 •  Anàlisi de casos: Perfil Actituds de queixa i insatisfacció i sovint participa en vivències de manipulació – exclusió.

Sessió 6. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats guiades.

 • Criteris per a la programació de tallers, ABP, TODs, processos i centres d’interès.
 • Seqüència didàctica de les activitats guiades.
 • Criteris de qualitat per a l’acompanyament pedagògic.
 • Els quatre quadrants (objectiu-subjectiu-individual-col·lectiu) per a l’enfocament integral.
 • Tipus d’acompanyament:  modelatges/pràctiques compartides, practiques guiades (per orientar i afavorir les estratègies mentals) i pràctiques d’observació.
 • Criteris per a l’observació – avaluació en l’activitat guiada.
 • Programació d’un taller amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i competencial.

Sessió 7. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats autònomes

 • Aprofundiment en l'activitat autònoma als ambients i racons.
 • Eines  i criteris per a la programació, seguiment i avaluació d'ambients, raons o espais
 • Criteris de qualitat per a l’acompanyament pedagògic durant l'activitat autonoma, i tipus d'intervencions i actituds de l'educador/a.
 • Eines er a l'observació, documentació i anàlisi de l'activitat autònoma
 • Programació d’un ambient, racó o espai amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i competencial.

Sessió 8. Anàlisi, crítica i construcció de materials pedagògics

• Criteris de qualitat i d’anàlisi dels materials pedagògics
• Crítica i construcció de materials pedagògics: petites investigacions, capses d’aprenentatge,
capses de recerca, Webquests i preguntes de recerca, etc.
• Recursos per a la creació de materials pedagògics
• Eines per a l'elabaroció de material pedagògic

Sessió 9. Etapes del desenvolupament i criteris d'intervenció

• Característiques de les diferents etapes del desenvolupament
• Aspectes essencials a transitar a cada etapa
• Criteris d'acoompanyament per a les diferents etapes

• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h