aprofundiment-educació-viva

¿COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per realitzar els cursos que ofereix l’Associació, s’ha d’haver pagat la subscripció d’Amic CAIEV. Aquesta subscripció és anual i la pots dur a terme a través de l’enllaç que es troba a continuació. Un cop feta podràs completar al procés d’inscripció al curs.

RECORDA QUE SI NO ETS AMIC CAIEV S’HAN DE FER DUES COMANDES PER SEPARAT, PRIMER LA SUBSCRIPCIÓ D’AMIC CAIEV I DESPRÉS LA INSCRIPCIÓ AL CURS.

Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya aquí. Si ja has iniciat sessió pots continuar al procés d’inscripció a través de l’enllaç que es troba a continuació.

Aprofundiment educació viva

Formadors del curs: Jordi Mateu
És necessari ser amic caiev? : Sí
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Novembre 2022
Data Final: Juny 2023
Horari de les sessions: 16:00 a 20:30h
Grups: SM3
Número de sessions: 8
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta
Consulta calendari: Calendari formacions 2022-23

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 350€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El preu de cada sessió és de 40 euros, si es fan sessions individuals.

El preu del curs sencer és de 350€.  El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 2 pagaments. Les dates dels pagaments són les següents:

El dia 1 de novembre (abans de l’inici del curs). L’import és de 175€.
El dia 1 de gener. Inclou quatre sessions i l’import és de 175€.

Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores de formació per part del Departament d’Educació. El Departament ofereix reconeixement a les persones amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciats amb capacitació pedagògica. Per a la resta de persones, el Caiev ofereix un reconeixement propi també de 100 hores de formació.

Programa del curs

El Curs d’aprofundiment d’educació viva està destinat a les persones que jan han realitzat el primer curs
d’educació viva i desitgin aprofundir en les actituds, les estratègies i els recursos per a l’acompanyament
emocional i pedagògic d’infants de 3 a 12 anys.
El curs posa l’èmfasi en com acompanyem els processos d’aprenentatge i emocionals dels infants. I l’eina
principal per a aquest acompanyament és un mateix. Per tant, el focus del curs està en el desenvolupament
de les actituds adequades a cada moment. És a dir, així com el primer curs presenta les bases de l’educació
viva en els àmbits de les estructures pedagògiques, l’acompanyament emocional i l’enfocament sistèmic, el
curs d’aprofundiment vol posar el focus en el com acompanyem les experiències emocionalsrelacionals, l’auto
estima, les famílies, la creació i presentació de materials, la planificació i desenvolupament de tallers,
projectes, racons, ambients, etc.
Cada sessió comptarà amb una dinàmica de grup, una reflexió sobre aquesta, una presentació de les idees
claus i una pràctica de les actituds i estratègies per a l’acompanyament.
A través del campus virtual, al llarg del més, hi haurà la possibilitat d’aprofundir sobre els materials de les
sessions.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

 • Sessió 1. Paràmetres d’observació de la personalitat infantil
  • Estructura dinàmica de la personalitat
  • Paràmetres d’observació i d’anàlisi de la personalitat infantil.
  • Grans eixos que estructuren la personalitat: Mapes mentals.
  • Elaboració de plans d’intervenció individuals
 • Sessió 2. La comunicació dels educadors i la gestió de rotllanes
  • Anàlisi de la comunicació verbal / no verbal i dels estils de comunicació segons els tipus
  d’acompanyament
  • Principis i estratègies de la comunicació que uneix
  • Tipus d’escoltes, tipus de preguntes i tipus de retorns.
  • Estratègies de gestió i de comunicació dels educadors durant les rotllanes
 • Sessió 3. L’acompanyament dels conflictes socio emocionals i les dinàmiques de grups
  • Acompanyament en els conflictes socio emocionals: exclusions, lideratges, dependències,
  aïllaments, bàndols, etc.
  • Eines d’anàlisi dels rols individuals en els grups
  • Tipus de dinàmiques en els grups
  • Activitats de tutoria i cohesió de grup
 • Sessió 4: L’autoestima i l’educació emocional
  • Concepte i tipus d’autoestimes i estratègies per al creixement.
  • Eixos de l’educació socioemocional a l’escola.
  • Criteris i recursos per a l’elaboració de programes d’educació emocional
 • Sessió 5. Dinàmiques relacionals a la família i acompanyament dels conflictes sistèmics
  • Paràmetres i eines per l’observació dels jocs relacionals, dels tipus d’aferrament i dels
  registres de comunicació.
  • L’acompanyament dels conflictes sistèmics a l’escola: separacions, gelosies, pèrdues,
  absències, etc.
  • Les reunions de tutoria amb famílies i propostes per a l’acompanyament col·lectiu de
  famílies.
 • Sessió 6. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats guiades.
  • Criteris per a la programació de tallers, ABP, TODs, processos i centres d’interès.
  • Actituds per a l’acompanyament pedagògic i tipus d’intervencions durant els modelatges i
  les pràctiques guiades.
  • Criteris per a l’observació – avaluació.
  • Programació d’un taller amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i
  competencial (competències acadèmiques estratègiques).
 • Sessió 7. Criteris per a la programació, desenvolupament i avaluació d’activitats autònomes
  • Criteris per a la programació de racons, microespais i ambients.
  • Actituds per a l’acompanyament pedagògic i tipus d’intervencions durant les activitats
  autònomes.
  • Criteris per a l’observació – avaluació
  • Programació d’un racó o microespai amb un enfocament integral (4 quadrants), globalitzat i
  competencial (competències acadèmiques estratègiques).
 • Sessió 8. Anàlisi, crítica i construcció de materials pedagògics
  • Criteris de qualitat i d’anàlisi dels materials pedagògics
  • Crítica i construcció de materials pedagògics: petites investigacions, capses d’aprenentatge,
  capses de recerca, Webquests i preguntes de recerca, etc.
  • Recursos per a la creació de materials pedagògics
  • Elaboració d’un material pedagògic
• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h