introduccio-etapa-bressol

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Introducció Bressol

Formadors del curs: Magda Solera, Itziar Aranaz
Idioma: Castellà, Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Juny 2025
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Grups: Grup 1
Número de sessions: 9
Hores de formació: 100
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 495€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou tres sessions i l’import és de 180€.
 • El dia 1 de gener. Inclou tres sessions i l’import és de 180€.
 • El dia 1 d’abril. Inclou tres sessions i l’import és de 185€.

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El Caiev ha presentat aquesta formació per tal d’obtenir un reconeixement de 100 hores de formació per part del Departament d’Educació. El Departament ofereix reconeixement a les persones amb la titulació de mestres, tècniques d’infantil de grau superior, i llicenciats amb capacitació pedagògica. Per a la resta de persones, el Caiev ofereix un reconeixement propi també de 100 hores de formació.

Programa del curs

Destinataris i objectius

Aquesta formació va destinada a totes aquelles persones (acompanyants, mestres, famílies, estudiants, educadores…) que tenen relació amb la primera infància (0-3) i cerquen estratègies, aportacions i reflexions al voltant d’una mirada basada en:

 • l’amor i el respecte profund per l’infant i el seu sistema familiar
 • l’acolliment de les necessitats autèntiques de cada infant
 • la valorització de l’activitat lliure i espontània des del naixement.

Per tal de poder revisar la pròpia experiència o aportar canvis als entorns educatius per connectar més amb la vida.

Metodologia

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.
 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.
 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.
 • Visites: visitarem espais on nodrir-nos per a poder aportar idees i recursos a la nostra realitat.
 • Seguiment personal: proposem un treball individual, a part de les sessions, per a potenciar el creixement personal. En aquest viatge us acompanyarem fent un seguiment personal de cada participant a través de tutories i propostes de treball individual.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats.

Cada tema ha estat escollit per la seva incidència en el benestar de l’infant i la necessitat de ser revisat per acostar-nos a una mirada més amorosa i curosa amb els infants d’aquestes edats.

Sessió 1: Benvinguda i fonaments de l’educació viva 0-3

Una sessió destinada a conèixer-nos i iniciar un camí cap a la comprensió i el coneixement de les característiques dels infants en els primers anys de vida.

 • Bases de l’educació viva
 • Introducció a les necessitats dels infants de 0 a 3 anys
 • Mirada a l’adult

Sessió 2: Acompanyament emocional 

En aquesta sessió ens centrem en abordar la part més emocional, no només centrant la mirada en l’infant, sinó ambé en el que es mou en els adults que hi estem en contacte.

 • El part i post part
 • Els vincles afectius
 • Les etapes sensibles
 • El plor de l’infant

Sessió 3: El cos de l’infant 

Una sessió destinada a revisar el valor de la nostra intervenció a nivell corporal, alhora que redescobrim el cos dels infants i les seves possibilitats.

 • Desenvolupament psicomotor
 • El massatge
 • El contacte
 • El Sei Tai

Sessió 4: Estructures i organització

Aquesta sessió serveix per revisar les nostres estructures pedagògiques, les nostres propostes i els nostres material, per tal d’analitzar si realment s’adeqüen a les necessitats autèntiques dels infants.

 • L’organització diària
 • Tipus de propostes i materials
 • Els moments de cura i atenció individual
 • La importància de l’entorn natural

Sessió 5: Relacions entre iguals

Una sessió destinada a parlar de les relacions entre els infants a les primeres edats i revisar les nostres creences i intervencions.

 • La socialització
 • Límits i conflictes
 • L’agressivitat

Sessió 6: Autoregulació i confiança

En aquesta ocasió mirarem quines estratègies, idees i eines tenim per acompanyar els infants en els propis processos de maduresa.

 • Confiança en l’infant
 • L’alimentació
 • El control d’esfínters

 Sessió 7: Les famílies

En aquesta sessió parlarem de com establir ponts entre els adults per poder cuidar els infants deixant de banda prejudicis, interpretacions personals, etc.

 • La mirada sistèmica
 • Els processos d’adaptació
 • Els vincles

Sessió 8: L’equip

En aquest cas parlarem de com cuidar l’equip (o com cuidar-nos si estem soles i sols) per tal de garantir un clima tranquil i un ambient relaxat necessari per al benestar dels infants.

 • El lloc de cadascú
 • Les trobades, reunions i formacions
 • Els processos personals

Sessió 9: Aprofundim en la cura afectiva, emocional, i psicològica de l’infant

Aquesta última sessió farem un tancament del curs aprofundint en la part emocional i psicològica de l’infant.

 • Etapes evolutives i fases del desenvolupament: descripció de les necessitats específiques de cada moment.
 • Els nous descobriments i aportacions de la Psicologia sobre l’embaràs, part i post part- i la Neurociència Perinatal; Iimportància de la cura durant la primera infància.
 • Allò que hem de tenir en compte quan cuidem/acompanyem/respectem/ensenyem si busquem el benestar de l’infant
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h