lectoescriptura

COM FAIG LA MEVA INSCRIPCIÓ?

Per fer la inscripció al curs és necessari fer dues comandes, la primera és per formalitzar la quota d’Amic Caiev. És necessari pagar la quota d’Amic Caiev per inscriure’s als cursos.

La inscripció als cursos es realitzen a la segona comanda.
Si ja ets Amic Caiev cal iniciar sessió per completar el procés d’inscripció, emplena el nom d’usuari i la contrasenya
aquí

Un cop feta la inscripció, se’t donarà d’alta automàticament al Moodle amb les mateixes credencials que has fet servir per fer la teva inscripció en aquesta pàgina web. I d’aquesta manera, tindràs un accés directe al curs dintre de la teva zona d’usuari o al menú.

PRIMERA COMANDA (PAGAMENT QUOTA AMIC CAIEV)
SEGONA COMANDA (INSCRIPCIÓ AL CURS)

Lectoescriptura

Formadors del curs: Maria Castellana
Idioma: Català
Tipus de curs: Presencial
Data Inici: Octubre 2024
Data Final: Febrer 2025
Horari de les sessions: 9:30 a 14:30h
Número de sessions: 4
Hores de formació: 35
Estat de les inscripcions: Oberta

pREU I FORMA DE PAGAMENT

Preu del curs: 240€
Tipus de pagament: Domiciliació bancaria

El pagament d'aquest curs es fa mitjançant domiciliació bancària.  Les dates del pagament són les següents:

 • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). L’import és de 240€.
  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

RECONEIXEMENT DEL CURS

Reconeixement del curs: El CAIEV ha presentat el reconeixement per la formació amb 35 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquesta institució ofereix reconeixement oficial als docents del Departament d’Ensenyament que tinguin el títol de mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica acabada, o bé a tècnics d’infantil de grau superior i que tinguin un perfil ATRI actiu. L’associació CAIEV per la seva banda atorga també un reconeixement de 35 hores a totes les persones que finalitzin satisfactòriament el curs

Programa del curs

L’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua escrita és una de les tasques escolars a la qual se li dedica més temps. Des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.
Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Coneguin les bases teòriques actuals sobre el desenvolupament i aprenentatge de la llengua escrita, així com les característiques lingüístiques del text escrit
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de llengua escrita per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i de l’escriptura i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin títols de literatura infantil i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

CONTINGUTS

 

 • Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita
 • Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure
 • El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva
 • Activitats de grafisme funcional i tipologies de lletres
 • La llengua oral i la creació de situacions comunicatives
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa
 • Narracions orals i literatura infantil
 • Tallers d’escriptura creativa: textos narratius, descriptius, expositius, instructius, poètics, conversacionals, etc.
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència escrita
 • Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i el seu acompanyament

CONTINGUT DE LES SESSIONS

MÒDUL I: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL

1a sessió: Comunicació i llenguatge oral. El desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques.

 • El desenvolupament del cervell en l’etapa d’infantil i primària.
 • Les estructures cognitives bàsiques i el seu paper en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Quan està l’infant preparat per llegir i escriure? Fites de maduresa i fase sensible.
 • El llenguatge oral: comprensió i expressió oral, habilitats comunicatives.
 • L’adult com a model comunicatiu. L’espai del cercle.

2a sessió:  L’aprenentatge vivencial de la lectura

 • Què significa llegir. La lectura global significativa. El rol de l’adult.
 • Etapes de desenvolupament de la lectura.
 • Acompanyar els inicis de la lectura. Tipus de lletra i tipologies textuals.
 • La lectura dialògica i la comprensió lectora. La narració de contes orals.
 • Creació i dinamització de l’espai de Biblioteca.
 • Propostes de lectura. Criteris d’anàlisi i crítica de literatura infantil.

3a sessió: L’aprenentatge vivencial de l’escriptura

 • Què significa escriure. L’escriptura global significativa.
 • Etapes del desenvolupament de l’escriptura.
 • Acompanyar l’escriptura de lletres. El treball amb el traç. Tipus de lletra.
 • El desenvolupament de l’expressió escrita.
 • El treball amb l’ortografia: quan, com i per què.
 • Valoració i autocorrecció en el procés d’escriptura. El rol de l’adult.

4a sessió: Recursos pedagògics I: materials, propostes i ambients pel desenvolupament de la lectoescriptura.

 • Propostes d’activitats i materials adequats al procés.
 • Autocreació i autogestió de recursos amb el grup d’infants.
 • Jocs i recursos lingüístics.
 • Com generar propostes globals i vivencials per l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Revisió d’ambients: l’espai de biblioteca, l’espai gràfic, els espais comunicatius.
 • Criteris d’avaluació i valoració de l’adequació de recursos.
• Traduce •
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h