Important: Aplacem la xerrada informativa del curs d’aprofundiment al 6 d’octubre

Atesa la situació política d’incertesa i donat que l’escola Congrés Indians, on està planificat fer  la xerrada informativa del curs Aprofundiment d’Educació Viva- Magisteri Cai és col·legi electoral, la direcció de l’escola ens ha demanat que no hi hagi cap activitat de l’associació Caiev durant el cap de semana del 30 de setembre i 1 d’octubre.

Per aquests motius, posposem la xerrada informativa al divendres 6 d’octubre de 19 a 21 hores.

La xerrada es fraà també a l’escola Congrés Indians*.

Lamentem els inconveninet que la situación us pugui ocasionar. per qualsevol dubte o comunicación podeu escriure a educacioviva@gmail.com

Aquest curs escolar 2017- 18, el Craev organitza un Curs d’Aprofundiment d’Educació VivaMagisteri Cai. Aquest curs és el fruit de la col·laboració entre Cristóbal Gutiérrez (Cai: Cuidado del Alma Infantil) i Jordi Mateu (Craev: Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva).

El curs d’aprofundiment – magisterio Cai és una invitació a desenvolupar una actitud de presa de consciència sobre un mateix, i a partir de les comprensions que van apareixent, trobar la calma i els recursos interns per tenir curs d’un mateix i dels altres.

El curs es desenvolupa un diumenge al mes a Barcelona. Podeu trobar la informació del programa del curs en aquest enllaç

https://caiev.com/index.php/formacio/curs-aprofundiment-magisterio-cai/

 

*nota important: Les activitats de l’associació CAIEV no están vinculades a l’Escola Congrés-Indians; l’Escola Congrés-Indians només actua com a entitat que cedeix l’espai sota la normativa regulada per la Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm.5587, de 15.3.2010), per la qual es dóna publicitat a l’acord relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de ´l’ús social de les instal·lacions dels centers del Consorci d’educació de Barcelona.

 

Deixeu un comentari

• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h