Proposta formativa per al 2017-2018

Us presentem les propostes pel curs 2017-2018, clicant sobre el nom de cada formació accedireu a la informació complerta de cada curs.

1. Curs d’introducció a l’Educació Viva

El curs és una introducció a les bases de l’educació viva. Es tracten temes relacionats amb l’aprenentatge autònom i vivencial, l’acompanyament emocional i l’enfocament sistèmic en educació.

2. Curs universitari: Fonaments, experiències i recursos d’Educació Viva
Es tracta d’una formació de 250 hores en què es presenten conferències sobre les bases de l’educació viva, escoles consolidades d’educació viva i tallers per al desenvolupament de recursos personals i professionals. També contempla hores d’observació a escoles d’educació viva.
Podeu veure’n una breu presentació en aquest vídeo.
 
3. Curs d’Educació Viva per a escoles bressol
El curs és una introducció a l’educació viva adreçat a mestres d’escoles bressol. Contempla els tres eixos de l’educació viva (aprenentatge actiu, acompanyament emocional i enfocament sistèmic) però enquadrat en l’edat 0-3 

4.  Curs de seguiment Educació Viva 2017-2018 
El curs de seguiment és la continuació del curs d’introducció, en què s’aprofundeix en temes d’organització d’ambients, preparació de propostes i tallers, acompanyament al creixement emocional dels nens i les famílies i processos de canvi personals i als centres educatius.
 
5. Curs de recursos i materials pedagògics
Es tracta d’un curs / monogràfics per poder aprofundir en àrees concretes del currículum. Cada sessió o monogràfic presenta l’organització d’un àrea curricular, aporta recursos per a la creació de propostes i ambients, i afavoreix una vivència en format taller.
 
6. Curs de recursos per a l’acompanyament emocional
Es tracta d’un curs / monogràfics per poder conèixer diferents recursos i intervencions per afavorir el creixement emocional dels nens. Cada sessió o monogràfic presenta una tècnica diferent, des d’un enfocament inclusiu de les diferents branques psicopedagògiques i piscoterapèutiques actuals. S’hi aporten recursos i s’afavoreix una vivència sobre la tècnica presentada.
 
7. Curs d’aprofundiment sobre matemàtiques
El curs és un aprofundiment sobre l’enfocament vivencial de les matemàtiques a les etapes d’infantil i primària. S’hi presenten materials i propostes manipulatives i s’hi reflexiona sobre com crear contextos d’aprenentatge vivencial del pensament lògic – matemàtic.
 
8. Curs d’introducció per a professionals de migida
El curs és una introducció a l’educació viva adreçat a professionals de la franja de migida. Es tracten els tres eixos de l’educació viva (aprenentatge vivencial, acompanyament emocional i enfocament sistèmic) amb un èmfasi en l’estona de migdia: creació d’ambients i propostes, acompanyament dels conflictes, organització dels professionals i canals de coordinació, i aspectes relatius a l’alimentació.

9. Curs d’aprofundiment – Magisterio Cai
El curs és el tercer nivell de la formació d’Educació Viva. És una invitació a desenvolupar els recursos personals que ens permeten tenir cura dels infants amb amor. El curs porta sobretot l’atenció cap al creixement personals dels educadors i educadores.   
 

Trobareu tota la informació sobre l’oferta formativa i les inscripcions a la web de l’associació CAIEV.

 

Deixeu un comentari

• Traduce •
Scroll to Top
WhatsApp Horari whatsApp 11 a 14h i de 17 a 20:30h